При рекордно ниски лихви бизнесът е взел нови заеми за над 1 млрд. лв. през декември

На историческо дъно остава цената на ипотеките, а потребителските кредити леко поскъпват в края на 2021 г.

Ускорението на кредитния пазар, наблюдавано през последните месеци, се запазва и в края на 2021 г., като само през декември банките са отпуснали нови заеми за фирми на обща стойност 1.09 млрд. лв. Това показват данните от лихвената статистика на БНБ, от които се вижда, че в голямата си част финансирането за бизнеса е било отпуснато в левове - 775.5 млн. лв., при рекордно ниска лихва от 2.39%. Стойността на кредитите в евро пък е била 2.17%, но през годината имаше и месеци с лихви под 2% за този тип продукти.

Любопитен детайл е, че в последния месец на пандемичната 2020 г. общият обем на новите фирмени кредити също е бил над 1 млрд. лв. - общо 1.14 млрд. лв., като обаче разпределението е било поравно - по 570 млн. лв. в левове и в евро. Иначе общо за 2021 г. корпоративният сектор е получавал средно по 712 млн. лв. банково финансиране на месец спрямо 625 млн. лв. за 2020 г.

Сходна тенденция на активизиране чертаят и данните за кредитирането на домакинствата. За периода от януари до декември 2021 г. банките са отпускали месечно по 326 млн. лв. жилищни и 432 млн. лв. потребителски заеми - с по около 105 млн. лв. повече, отколкото средните суми, предоставяни месечно през 2020 г. Само за декември домакинствата са получили ново финансиране за почти 870 млн. лв., от които 448 млн. лв. за потребление и 422 млн. за жилищни нужди.

Ръст и при предоговарянията

От по-детайлната лихвена статистика, която БНБ публикува от началото на 2021 г., се вижда, че обемът на предоговорените и рефинансирани кредити на домакинствата също расте - средномесечно през годината те са били съответно 129 млн. лв. и 114 млн. лв. при жилищните и потребителските заеми в сравнение със съответно 107 млн. лв. и 101 млн. лв. за 2020 г.

При корпоративните заеми обемите на преструктуриранията изостават през последната година до средно 625 млн. лв. на месец спрямо отчетените средно по 795 млн. лв. през доста по-предизвикателната за бизнеса 2020 г., която беше белязана в по-голяма степен от кризата, предизвикана от коронавируса.

Именно в отговор на сътресенията, които COVID-19 нанесе и на икономиката освен на здравния сектор, фирми и домакинства получиха опцията да поискат отсрочване на вноските си по кредити. Така към края на ноември 2021 г. по данни на БНБ под мораториум все още се намираха експозиции за 8.16 млрд. лв., от които 6.4 млрд. лв. заеми на фирми и 1.8 млрд. лв. на домакинства. Срокът на мораториума обаче изтече в края на 2021 г., така че в следващите месеци може да се очаква и ръст в обемите на предоговарянията.

В новия формат на публикуваната от БНБ лихвена статистика тези данни вече са представени отделно, докато преди попадаха в категорията "нов бизнес". Отделянето им дава възможност както да се проследява динамиката при тях, така и да се добие по-ясна представа за истинското ново кредитиране. Данните за предоговорените и рефинансирани кредити обаче започват едва от началото на 2020 г., така че няма да може да се направи съпоставка с периода отпреди корона кризата.

По-скъпи потребителски заеми, рекордно евтини ипотеки

През декември статистиката отчита леко поскъпване на най-масовите потребителски кредити за домакинствата - тези в левове. Средната лихва по новоотпуснатото финансиране в сегмента се е повишила до 8.55% в сравнение с 8.05% през ноември, но остава под нивото от 9% от декември 2020 г. Дори и с повишението от последния месец средно през изминалата година лихвите са били около 8.1% спрямо 8.3% средно за 2020 г. От увеличението за един месец обаче все още не може да се прави извод за тенденция - за такава може да се говори, ако посоката се запази в поне няколко месеца.

При жилищните кредити тенденцията остава трайно надолу, като декември е поредният месец, в който лихвите в сегмента бележат нови рекордно ниски стойности. Цената на масовите ипотеки в левове намалява до 2.62% спрямо 2.64% месец по-рано и 2.81% през декември 2020 г. Средно за изминалата година лихвите по жилищното финансиране са били 2.72% при 2.88% средно за 2020 г.

Доходността по спестяванията на домакинствата остава без съществени изменения в края на изминалата година. Лихвите и по новопривлечените депозити, и по вече вложените в банка средства на индивидуални клиенти трайно са около нулата (под 0.1%) и в левове, и в евро. За бизнеса пък откритите до момента депозити все още носят минимална положителна доходност (под 0.05%), но от средата на 2020 г. насам влагането на нови средства в банка в левове вече трайно е свързано с разходи - средно за изминалата година отрицателната доходност по новопривлечените корпоративни депозити е била около -0.2%, докато при тези в евро средната лихва все още е над нулата (0.02%), като в отделни месеци са отчетени и отрицателни стойности.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал