Новият брой:
Какво се случва в държавата

Предлагаме решения, адаптирани за всеки клиент според неговите инвестиционни нужди и рисков профил

Светослав Велинов, началник управление "Глобални пазари" в Банка ДСК

Светослав Велинов, началник управление "Глобални пазари" в Банка ДСК
Светослав Велинов, началник управление "Глобални пазари" в Банка ДСК
Светослав Велинов, началник управление "Глобални пазари" в Банка ДСК
Светослав Велинов, началник управление "Глобални пазари" в Банка ДСК
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Г-н Велинов, бихте ли казали какво стои зад бранда и каква е визията на "ДСК Глобални пазари"?

Зад новото ни име "ДСК Глобални пазари" стои широка гама от разнообразни инвестиционни продукти и услуги, както и натрупан дългогодишен опит и професионализъм на финансовите пазари от нашия екип. Ние предлагаме инвестиционно посредничество, деривативни инструменти за управление на пазарните рискове, както и управление на портфейли, предоставяне на инвестиционни препоръки и съвети и частно банкиране в най-високия - платинум, сегмент, както и попечителски услуги на институционални инвеститори.

Г-н Велинов, бихте ли казали какво стои зад бранда и каква е визията на "ДСК Глобални пазари"?

Зад новото ни име "ДСК Глобални пазари" стои широка гама от разнообразни инвестиционни продукти и услуги, както и натрупан дългогодишен опит и професионализъм на финансовите пазари от нашия екип. Ние предлагаме инвестиционно посредничество, деривативни инструменти за управление на пазарните рискове, както и управление на портфейли, предоставяне на инвестиционни препоръки и съвети и частно банкиране в най-високия - платинум, сегмент, както и попечителски услуги на институционални инвеститори.

Какви са първите ви впечатления? Как клиентите отговорят на лансирането на "ДСК Глобални пазари"?

- Клиентите приемат новото ни име като естествено продължение и развитие на партньорството ни, отчитайки разнообразните продукти, които им предлагаме, както и качеството на предлаганите услуги.

В условията на нулеви лихви по депозитите нараства ли броят на клиентите, които се обръщат към Банка ДСК за съвет и управление на техни спестявания и свободни средства? Какви решения им предлагате?

- Предлагаме разнообразни решения, които адаптираме за всеки клиент в зависимост от неговите инвестиционни нужди и рисков профил. Клиентите на "ДСК Глобални пазари" могат да закупят широк кръг от взаимни фондове с различен рисков профил, да инвестират в индивидуални акции, облигации или борсово търгувани фондове с експозиция към различни географски райони, сектори от икономиката и стоки, да закупят структурирани продукти с експозиция към различни активи и с различна капиталова защита.

В най-скоро време нашите клиенти ще могат да се възползват и от индивидуални инвестиционни решения - управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети. В допълнение - от следващия месец настоящите и потенциалните клиенти на Банка ДСК ще могат да се възползват чрез електронното банкиране "ДСК Директ" и от нова услуга - търговия със злато срещу валута (EUR или USD).

Казвате, че екипът ви ще обслужва и корпоративни клиенти с бизнес в региона на Централна и Източна Европа. Какво ще предложите на тези клиенти?

- На корпоративни клиенти от региона предлагаме основно лихвени деривати - лихвен суап в съчетание с лихвени опции и стратегии или само лихвени опции, с цел осигуряване на възможност за тези клиенти ефективно да управляват лихвения риск, на който са изложени, спрямо техните очаквания за движение на лихвените нива и бизнес стратегии. На тези клиенти можем да предложим и валутни, и стокови деривати с цел управление на различните рискове.

Смятате ли, че има характеристики, които отличават "ДСК Глобални пазари" в рамките на българския и регионалния пазар?

- Това, с което се отличаваме на местния пазар, са - на първо място, пълният набор от инвестиционни продукти и услуги, които предлагаме на физически и юридически лица, и на второ - качеството на предлаганата услуга. Използвайки силата и експертизата на нашата компания майка, водещата в ЦИЕ банкова група ОТП, която обслужва над 16 милиона потребители, предлагаме на наши корпоративни клиенти, които присъстват на различни пазари, инструменти за управление на валутния, лихвения и стоковия риск, в това число и инвестиционно посредничество.

Какви са бизнес целите ви в хоризонт от 5 години?

- Бизнес целите, които си поставяме през следващите 5 години, са в посока да продължим да бъдем една от водещите институции, които предлагат инвестиционни продукти и услуги, като дигитализираме в най-голяма степен предлаганите услуги. Същевременно ще се стремим да запазим индивидуалния подход към всеки клиент, както и предоставянето на една комплексна услуга с високо качество и на професионално ниво.

Какво най-вече искате да знаят клиентите за "ДСК Глобални пазари" и екипа ви?

- Това, което бихме искали нашите клиенти да знаят за нас, е, че винаги сме готови да отговорим на техните нужди с различни продукти и иновативни решения в областта на финансовите пазари. В този процес те общуват с едни от най-квалифицираните и опитни експерти в тази област в България.