Развитието на регулациите и новите технологии вече променят застраховането

Димитър Колчаков, съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД

Димитър Колчаков, съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД
Димитър Колчаков, съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД
Димитър Колчаков, съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД
Димитър Колчаков, съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД

Визитка

Димитър Колчаков е съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД - софтуерна компания, която дигитализира и автоматизира процесите в застрахователната индустрия. Технологиите, разработени от "Болерон" АД, позволяват на потребителите не само да сравняват бързо и лесно застрахователни продукти онлайн, но и да сключват застраховки през своя мобилен телефон или компютър в рамките на минути.

Димитър Колчаков има повече от 10 години международен опит в търговски банки и финтек компании като ръководител на звена "Съответствие с регулациите", "Мерки срещу изпирането на пари" и "Защита на личните данни".
  • Модерното застраховане е пъзел съставен от технологии и регулации
  • Идентификацията е ключов момент от нашия бизнес модел.
  • Всички застрахователи ще се дигитализират, защото това е посоката, в която се развива потребителското търсене.Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Димитър Колчаков е съосновател и Chief Compliance Officer (CCO) в "Болерон" АД - софтуерна компания, която дигитализира и автоматизира процесите в застрахователната индустрия. Технологиите, разработени от "Болерон" АД, позволяват на потребителите не само да сравняват бързо и лесно застрахователни продукти онлайн, но и да сключват застраховки през своя мобилен телефон или компютър в рамките на минути.

Димитър Колчаков има повече от 10 години международен опит в търговски банки и финтек компании като ръководител на звена "Съответствие с регулациите", "Мерки срещу изпирането на пари" и "Защита на личните данни".
  • Модерното застраховане е пъзел съставен от технологии и регулации
  • Идентификацията е ключов момент от нашия бизнес модел.
  • Всички застрахователи ще се дигитализират, защото това е посоката, в която се развива потребителското търсене.


Как се променя застраховането през последните години?

Само преди три години беше немислимо да избирате, поръчвате и плащате застрахователни продукти през мобилно устройство. Често, за да успеете да сключите нова или подновите стара застраховка, трябваше да прекарате половин работен ден в обикаляне по офиси на застрахователни компании. Загубата на време, трудностите при сравняването на различните продукти на пазара и като цяло високото ниво на неефективност в индустрията ни стимулира да създадем нова компания, която да разреши тези проблеми. Затова през 2019 г. стартирахме платформата за дигитално застраховане Boleron (www.boleron.bg), която дигитализира застрахователната индустрия в България и позволява на нашите клиенти да сравняват, купуват и управляват своите застраховки през своите мобилни телефони.

Когато стартирахме, почти всички застрахователни продукти се продаваха по стария традиционен начин - офлайн на гише, а в дълбоко традиционната индустрия малко хора се замисляха как и дали е възможно цялата дейност да се изнесе онлайн. Това беше и моята първа задача в Boleron - стъпвайки на предишен опит с онлайн онбордване на клиенти, кредитиране и депозити в банковата сфера, да предложа и защитя законни процеси за продажба на застрахователни продукти онлайн.

Оказа се, че е възможно - различните парчета от пъзела бяха налице, но някой трябваше да запретне ръкави и да сглоби цялата картина - това направихме ние от Boleron. В резултат вече няколко години нашите клиенти сравняват, купуват и управляват своите застраховки през мобилните си телефони.

Кой беше ключовият пробив, който ви направи пионери в онлайн застраховането в България?

- Ние първи успяхме да сглобим целия пъзел, който включва технология, регулации и убеждаване на партньорите и клиентите ни, че онлайн застраховането в България е възможно и с голям потенциал. За да се случи това обаче, крайъгълен камък беше как точно да се подпишат договорите от разстояние по законен и сигурен начин. Това стана възможно с въвеждането на чл. 344 ал. 2 от Кодекса на застраховането, който гласи: "Застрахователният договор може да е съставен и във формата на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги."

Тази добавка в Кодекса на застраховането е от края на 2017 г. Тя позволява напълно законно да се осъществява застраховане посредством онлайн канали - сайтове или мобилни приложения. Възползвайки се от тази възможност, в Boleron всички застрахователни договори са в електронна форма, подписани с електронен подпис.

Този начин на работа спестява хиляди страници хартия, оптимизира ресурсите, свързани с администрацията на документооборота, и предоставя високо ниво на сигурност и проследимост.

Ще ви дам само един пример, за да си представите мащабите: застрахователните договори за Общо застраховане за 2020 г. по данни на Комисия за финансов надзор (КФН) са приблизително 8.5 милиона броя, за всеки се разпечатват средно 15 страници (полица и общи условия) за всяка страна (копие за клиент, брокер и застраховател). Тоест общо за един сключен договор се печатат средно 45 страници.

Или с други думи, само за 2020 г. са изразходвани над 300 милиона страници, които трябва да се подпишат, съхраняват, администрират и т.н. Представете си колко човекочаса годишно са нужни за обслужването на такъв огромен обем документооборот.

Как точно се сключват застраховките от разстояние?

- Сключването на застраховка в общия случай е свързано с подписването на договор. За да се случи от разстояние, в Boleron използваме различни видове електронни подписи, които са в съответствие с българското и европейското законодателство. Освен традиционния "мокър" подпис с химикалка върху документ ние използваме и два вида електронен подпис:

  • Обикновен/усъвършенстван електронен подпис - когато клиентите ни възлагат да ги представляваме като лицензиран застрахователен брокер;
  • Квалифициран електронен подпис - за подписване на застрахователни договори онлайн, 24/7.

За да е максимално удобно за клиентите ни, не изискваме от тях да имат квалифициран електронен подпис, за да подпишат документите си. Вместо това те ни възлагат електронно да ги представляваме, което е изцяло в съответствие със законовите изисквания, и ние подписваме документите с облачен квалифициран електронен подпис в ролята си на застрахователен брокер.

Как успявате да идентифицирате клиентите от разстояние? Предизвикателство или предимство е, че процесът се случва онлайн?

- Идентификацията е ключов момент от нашия бизнес модел. Затова използваме различни видове в зависимост от спецификите на продуктите, които предоставяме и законовите изисквания.

Например за по-малките продукти от клас "Общо застраховане" извършваме идентификация, при която изискваме само име, идентификационни и контактни данни на лицата, които се застраховат. В тези случаи процесът по идентификация приключва, ако е налице застрахователно събитие. Тогава съответният застраховател завършва процедурата, изисквайки документ за самоличност от клиента. Този вариант е описан в Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма и се прилага при точно определени параметри.

За продукти, свързани с животозастраховане, включително инвестиционни и спестовни продукти, ще прилагаме пълна онлайн идентификация на клиентите. За целта сме в процес на разработка на автоматизирана система за видеоидентификация, включваща процес по автоматичен онбординг, оценка и класификация на рисковия профил на клиента, както и последващи мониторингови дейности за клиентската активност.

Тези процеси и софтуер позволяват на Boleron да идентифицира клиенти в реално време 24/7, спазвайки всички нормативни изисквания и прилагайки рисково базиран подход при профилирането и рисковото сегментиране на клиентите. След онбордване на клиента, в зависимост от данните и параметрите, които е предоставил и системата е верифицирала, автоматично (на база AI скоринг) се определя рисковият му профил и дали са необходими допълнителни мерки за съответния клиент.

Например ако имаме български гражданин без допълнителни рискови характеристики, системата автоматично му придава нисък рисков профил.

Но ако идентифицираме, че клиент има допълнителни рискови фактори (високорискова държава, Pep's и/или други), системата за онбординг на Boleron ще му присвои висок рисков профил и ще извести автоматично компанията с цел по-подробно разглеждане на клиента. Също така, ако идентифицираме, че някое лице попада в санкционен, забранителен или терористичен списък - системата автоматично ще го отхвърли и той няма да може да ползва услугите на Boleron.

Изграждането и поддържането на процеси и софтуер за идентификация на клиенти ни позволява да се развиваме в крак с новите технологии и нормативни изисквания и да надграждаме постоянно продуктите и качеството на услугите ни.

Вече работим и по процес за продажба на застрахователни продукти на юридически лица онлайн, включително идентификация на търговските дружествата и техните представляващи.

Какво е бъдещето на застраховането в България?

- Процесите по дигитализацията в застраховането са вече факт. Виждаме, че застрахователните компании започват да отделят повече ресурси в това направление. Всички застрахователи по един или друг начин ще се дигитализират, защото това е посоката, в която се развива потребителското търсене. Съвременните потребители искат да сравняват и на база прозрачност и техни предпочитания да вземат информиран избор и да закупят застраховка лесно и бързо. Точно това им предлагаме ние в Boleron, вместо да влизат поотделно в сайтовете на съответните застрахователи.

За да се случва всичко това, е важна нормативната рамка. Положителен факт е, че новото правителство заяви готовност да реализира електронната идентификация и насърчаването на използване на онлайн услуги за обществени и частни услуги. Това ще повлече и други законови промени, които ще улеснят дигитализацията в различните индустрии, в това число и застрахователната.

Има ли големи разлики в регулациите при онлайн застраховане в България и ЕС?

- Застраховането в България се извършва в съответствие с Кодекса на застраховането. Кодексът отразява изискванията на Директивата за разпространение на застрахователни продукти на ЕС и регламентира всички изисквания.

Процесите в Boleron са така проектирани, че да може бързо да се излезе на други пазари в Европа с оглед хармонизираното законодателство. Това е така, защото цялото застраховане в ЕС се базира на Директивата за разпространение на застрахователни продукти. Ситуацията с другите изисквания, свързани с KYC, AML, GDPR и защита на потребителите, е аналогична.

Това ни позволява да се включим в пазара на онлайн застраховане в Централна и Източна Европа и към момента сме в напреднал статус на проучване на правните и нормативните режими на чуждестранните пазари - обект на нашия интерес.