Людмила Петрова: Устойчивостта и "зелената" промяна са заложени в ДНК на "БНП Париба Лични Финанси"

Людмила Петрова, мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България
Людмила Петрова, мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България
Людмила Петрова, мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България
Людмила Петрова, мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Людмила Петрова е мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България. Тя е един от участниците в събитието Fintech Summit, организирано от "Капитал".

Повече информация за конференцията, която се провежда на 24 март, можете да намерите тук.

Как се преплитат устойчивостта във философията и работата на "БНП Париба Лични Финанси"?

- Устойчивостта и "зелената" промяна са заложени в ДНК на "БНП Париба Лични Финанси". Като част от BNP Paribas - една от най-големите финансови групи в света, ние сме отговорен кредитор и партньор и сме ангажирани с важните процеси в обществото и прехода към нисковъглеродна икономика. Това се изразява в стратегическото развитие на групата през последните 10 години, водено от амбициозна програма и високи цели в подкрепа на устойчивото развитие.

Людмила Петрова е мениджър "Маркетинг и клиентско изживяване", лидер "Корпоративен ангажимент и социална отговорност" на "БНП Париба Лични Финанси" в България. Тя е един от участниците в събитието Fintech Summit, организирано от "Капитал".

Повече информация за конференцията, която се провежда на 24 март, можете да намерите тук.

Как се преплитат устойчивостта във философията и работата на "БНП Париба Лични Финанси"?

- Устойчивостта и "зелената" промяна са заложени в ДНК на "БНП Париба Лични Финанси". Като част от BNP Paribas - една от най-големите финансови групи в света, ние сме отговорен кредитор и партньор и сме ангажирани с важните процеси в обществото и прехода към нисковъглеродна икономика. Това се изразява в стратегическото развитие на групата през последните 10 години, водено от амбициозна програма и високи цели в подкрепа на устойчивото развитие.

Следвайки очертания от групата BNP Paribas път, "БНП Париба Лични Финанси" разработи и прие "Манифест за устойчивост" с мисията да популяризира устойчивото потребление сред клиентите си и този бизнес подход сред партньорите си. Основните ангажименти на "БНП Париба Лични Финанси" са да бъде пример като компания и като работодател, да адаптира бизнеса си така, че да стимулира отговорното и устойчиво потребление и да поставя професионалната си експертиза в полза на обществото отвъд рамките на собствения си бизнес

Как помагате на клиентите и партньорите си в развитието на устойчиви потребление и бизнес или в намаляването на въглеродния им отпечатък?

- Като лидер на пазара на потребителско финансиране с повече от 1 600 000 клиенти ние можем да достигнем до много хора и да ги подкрепим в усилията им за устойчиво потребление. Една от важните стъпки в тази насока е хората да си дадат сметка за това какво влияние оказват върху обществото и околната среда чрез ежедневни избори като пътуване, покупка на храна, дрехи и техника. За тази цел разработихме собствен CO2 калкулатор, с който всеки може лесно да се ориентира за личния си въглероден отпечатък и да предприеме стъпки за неговото намаляване. В блога ни публикуваме полезна информация, посветена на устойчивото поведение.

Споделяме с партньорите ни добри практики, които са възприети в други страни, и вярваме, че могат да имат почва за развитие и в България. Активно работим с нашите партньори и сме щастливи от факта, че те са ангажирани по отношение на устойчивите практики също както и ние. Те оценяват усилията ни, насочени към подкрепата на устойчиво потребление, и са готови да работим заедно за тази мисия. Виждаме, че партньорите ни предлагат все повече енергийно ефективни уреди, оптимизират опаковките си, предприемат мерки за намаляване на консумацията на енергия в магазините си и така нататък.

Общите ни усилия не се ограничават само до мерките, които вече споменах. От наша страна ние подкрепяме партньорите, като популяризираме техните добри практики. Организираме публични събития и каним водещи ритейлъри да дискутираме заедно актуалните теми за климатичната промяна, бъдещето на плащанията и как всички участници по веригата - търговци, клиенти и финансиращи институции, могат да допринесат за по-доброто бъдеще на планетата.

Вие сте част от Net Zero Banking Alliance (Банковия съюз за нулеви емисии). Защо се присъединихте към съюза и какво означава това?

- Присъединяването на групата BNP Paribas към Net Zero Banking Alliance е естествено продължение на политиката ѝ да работи активно за по-добро бъдеще на планетата. Като част от групата ние прилагаме съответните изисквания и работим за общите ни амбиции в областта на положителната промяна. Както показва публична информация от компанията, през 2015 година е поет ангажимент за постепенно приравняване на портфолиото на групата към изискванията на парижките споразумения за климата. През 2017 г. е преустановено финансирането на нови проекти за въглищни ТЕЦ-ове. "Изходът" от въглищната енергетика е ускорен през 2020 година, когато BNP Paribas поема ангажимент да прекрати финансирането на тази индустрия в ЕС до 2030 година и до 2040 година за останалия свят. Също така до 2025 г. ще бъде редуцирана експозицията към проучването и добива на петрол и газ с 10%. От 2020 година BNP Paribas се ангажира да не финансира такива проекти в Арктика, както и експорт на петрол от еквадорската част на Амазония - две зони, които са изключително чувствителни от гледна точка на биоразнообразието.

В същото време BNP Paribas поставя фокус и развива финансирането на дейности, които допринасят за трансформацията към нисковъглеродна икономика, като си поставя и изпълнява амбициозни цели относно финансирането на енергетиката от възобновяеми източници от 2015 г. и активно инвестира в зелени технологии.

Усилията на групата да подкрепи опазването на планетата могат да бъдат показани с числа. Целта ни е да бъде осигурено финансиране в размер на 3 милиарда евро за защита на биоразнообразието и други 1 милиард евро за финансиране на екологичния преход.

Защо е важно съвременните хора и бизнеси да мислят за устойчивост и ESG?

- Според множество проучвания, проведени от наши експерти, НПО и експертни центрове, с които работим, днес светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства - климатични промени, изчерпване на природните ресурси и нарастващи социални неравенства.

Нашето убеждение е, че потреблението е в основата на тези глобални предизвикателства и че то може да бъде и тяхното решение. Чрез по-устойчиво потребление хората могат да запазят природните ресурси, да намалят въглеродния си отпечатък и да постигнат по-мащабни промени. В тази мисия те се нуждаят от надежден партньор като "БНП Париба Лични Финанси", който осъзнава важността на цялостния подход към решаване на предизвикателствата пред нас - в екологичен, социален и управленски аспект. Затова в контекста на личните финанси и с дейността си се стремим да стимулираме отговорното потребление и устойчивия бизнес сред нашите партньори, клиенти, служители и сред обществото като цяло.

Едно от актуалните проявления на отговорното потребление е развитието на кръговата икономика, която набира все повече популярност и в България. В тази връзка усилията ни са насочени към стимулирането на повторната употреба на вещи и уреди, както и на рециклирането и оптималното оползотворяване на излезли от употреба предмети чрез съвместни проекти с нашите търговски партньори.

По отношение на бизнес модела ни политиката ни за подкрепа на устойчивото потребление намира своето място в цялостното изживяване, което предоставяме на клиентите. Например имаме специални оферти, с които подкрепяме електромобилността. Друг пример за нашите устойчиви практики е подчиняването на дизайна на дигиталните ни решения на стремежа за по-ниска консумация на енергия чрез по-висока скорост на зареждане и улеснен интерфейс. Друго проявление на нашите усилия е повишаването на финансовата грамотност и на дигиталното приобщаване, за които работим от години. В тази посока скоро ще пуснем българска версия на дигиталната ни платформа за изграждането на финансова култура у младежите чрез игри.

Как намалявате собствения си въглероден отпечатък?

- За нас да бъдем отговорна компания е дългосрочен ангажимент с ясни цели, които следваме. Първата стъпка за постигането им е промяна на корпоративната култура вътре в компанията. Започнахме с пълна промяна на централния ни офис. Вместо със стаи за отделните екипи сега разполагаме с отворени пространства, в които хората работят заедно. По този начин използваме в максимална степен естествената светлина, което ни помага да пестим енергия и да поддържаме свежи стотици растения, които са част от нашата вътрешна екосистема.

"БНП Париба Лични Финанси" прилага на глобално ниво и зелена ИТ програма. Ние оптимизираме архитектурата на нашите системи, постигаме по-малко потребление на енергия и удължаваме живота на техниката. На местно ниво редовно даряваме ИТ оборудване на неправителствени организации и други институции. Разбира се, оборудването в офиса ни също е с висок енергиен клас. Също така колегите ни принтират изключително рядко и само ако е наистина необходимо.

Друга важна стъпка за намаляване на въглеродния ни отпечатък е отказът от пластмаса за еднократна употреба. Вместо пластмасови или хартиени чаши използваме керамични и стъклени, приборите са от метал и разполагаме с кошчета за разделно събиране на отпадъци. Колегите ни участват и в доброволни инициативи за опазване на околната среда - те засаждат дървета, събират пластмасови капачки и "осиновяват" кошери.

Значим елемент от корпоративната ни култура е и да използваме колкото е възможно по-малко хартия. Затова въведохме дигитално подписване на договори не само когато клиентите ни кандидатстват за кредит онлайн, но и на място в офисите ни или в магазините на нашите партньори. Това пести хиляди тонове хартия всяка година, което се равнява на стотици спасени дървета.