"Инвестбанк" АД в подкрепа на бежанците от Украйна

Банката осигурява безплатно откриване на разплащателни сметки на физически и юридически лица от Украйна

"Инвестбанк" АД в подкрепа на бежанците от Украйна
"Инвестбанк" АД в подкрепа на бежанците от Украйна

"Инвестбанк" АД в помощ на бежанците от Украйна осигурява напълно безплатно откриване на разплащателни сметки на физически и юридически лица от Украйна с издаване на дебитна карта към откритата сметка. Процедурата е максимално облекчена, а желаещите могат да открият своя сметка във всеки финансов център на банката в страната. При желание бежанците, потърсили закрила в страната ни, получават достъп до интернет и мобилно банкиране, чрез които да следят своите сметки 24/7.

В подкрепа на бежанците със статут на временна закрила банката е осигурила безвъзмездно настаняване и изхранване в обекти - собственост на "Инвестбанк" АД.

В знак на съпричастност към бежанците, потърсили спасение в България, "Инвестбанк" АД стартира дарителска кампания, като за целта е разкрита специална дарителска сметка.

"Инвестбанк" АД се обръща към своите служители, клиенти и партньори с призив да подкрепят кампанията.

Можете да помогнете, като дарите избрана от вас сума по:

Сметка: BG94IORT80487088492601

Основание: В помощ на бежанците от Украйна

Титуляр на сметката: "Инвестбанк" АД

Средствата, събрани от "Инвестбанк" АД, от лични дарения от служители и обществеността, ще бъдат използвани за покриване на режийни разходи и закупуване на средства от първа необходимост - хранителни стоки, санитарни материали, нови детски дрехи и играчки за децата от украинските семейства. Помощта ще бъде разпределена в координация с български благотворителни организации.

"Инвестбанк" АД е в процес на разработване на съвместна инициатива с образователни центрове за организиране на курсове по български език на засегнатите от войната бежанци с цел ориентация и преквалификация за достъп до пазара на труда", заяви Светослав Миланов, председател на Управителния съвет на "Инвестбанк" АД. "Вярвам, че именно благодарение на oбщата подкрепа и съпричастност към засегнатите от войната в Украйна можем да осигурим безопасни и сигурни условия за нуждаещите се и да им вдъхнем вяра и надежда, че не са сами", добави Миланов.

Като социално отговорна компания "Инвестбанк" АД ще продължи да следи ситуацията и при възможност ще стартира и други инициативи в подкрепа на пострадалите от войната.