Въпрос за един милион: Право на отговор от Инвестбанк

Според версията на банката в заплетения казус с "ДИГ-94" самата тя е станала жертва на измама

Историята на малоимотния и неграмотен Васил от "Модерно предградие", който след фалшификации се вписва като управител на чужда фирма и получава (по документи) над 1 млн. лв. от Инвестбанк с подписа на тогавашния ѝ изпълнителен директор Любомир Каримански, стана основание за поредица въпроси към него. Всички питания за професионалния интегритет на депутата от "Има такъв народ" са в контекста на амбицията му да оглави БНБ. Пост, за който е предложен от партията на Слави Трифонов.

Самият Каримански, чийто подпис стои под споразумението от 2015 г. на Инвестбанк с малоимотния току-що назначен като втори управител на "ДИГ-94", с която банката се съди от години, не отрече истинността на документите и фактологията, разказана от "Капитал". Историята се потвърждава и от право на отговор, изпратено от Инвестбанк и придружено от документи, в което банката добавя допълнителни детайли около взаимоотношенията си с фирмата, чийто мним управител изтегля на каса над милион лева непосредствено след като е вписан за такъв в Търговския регистър с поредица фалшифицирани документи.

Версията на банката обаче е по-скоро, че самата тя е жертва на измама, като тя добавя редица нюанси в започналата през 2009 г. история на взаимоотношенията ѝ с "ДИГ-94". Един от тях е, че компанията е получила банкова гаранция в нарушение на вътрешните правила на Инвестбанк по разпореждане на бившия и изпълнителен директор Владимир Владимиров, който впоследствие е освободен и е осъден с влязла в сила наказателна присъда, твърди Инвестбанк. Именно заради това сметките на "ДИГ-94" са блокирани в момент, в който дружеството опитва да купи имот. Заради запорираните сметки пък собственикът на "ДИГ-94" Йовчо Кьосев твърди, че губи капарото от 1 млн. лв., дадени за недвижимата собственост. Този случай е в основата на спора между Кьосев и банката.

Пред две съдебни инстанции Кьосев доказва, че е ощетен и така Инвестбанк е задължена да изплати загубеното капаро. От банката изтъкват, че решават да изплатят дължимата сума след съвет от адвокатския ѝ екип заради потенциални "репутационни щети".

Така според Инвестбанк се стига и до изплащането на сумата по сметка на "ДИГ-94" в същия ден, в който малоимотният Васко от "Модерно предградие" с фалшифицирани документи се вписва като управител на дружеството, без реалният собственик да подозира.

Бързината, с която банката превежда милиона, от финансовата институция обясняват с действията на частния съдебен изпълнител, нает от реалния собственик на "ДИГ-94". От Инвестбанк твърдят, че не са подозирали, че подписват споразумение с мним представител на дружеството, въпреки че от документите се вижда, че той дори не успява да се подпише, без да сгреши името си.

Нещо повече - от Инвестбанк твърдят, че са сметнали промяната на управителя като "опит за подобряване на отношенията между страните с цел по-лесно постигане на споразумение". Доколкото допреди това дълги години Кьосев е едноличен собственик и управител на фирмата, това е и най-будещият съмнение момент в трактовката на събитията от банката. Въпреки съдебния спор между нея и Кьосев превеждането на 1 млн. лв. и тегленето им на каса без минимална проверка е в най-добрия случай странно. Още повече че и биографията на самия Йовчо Кьосев би трябвало да предизвиква особено внимание от страна на Инвестбанк. През 90-те той е бил в управлението на силовата групировка ВИС-2 и всъщност придобива "ДИГ-94" през 2001 г. именно от свързания с нея "ВАИ-холдинг". По същото време той се озовава и като съдружник с Румен Гайтански-Вълка в "Ай Ви ойл къмпани". От създаването й през 1999 до 2019 г. той е и в борда на една от сметоизвозващите фирми на Гайтански - "Зауба". Кьосев е бил съдружник и с други лица, гравитирали около някогашната ВИС-2, включително и с футболната легенда Христо Стоичков.

След като получават известие от реалния собственик, че Васил от "Модерно предградие" е извършил измама, от Инвестбанк твърдят, че "незабавно са подали известие до правоохранителите органи", като предоставените на "Капитал" документи съдържат сигнал до полицията.

От Инвестбанк пишат, че за тях "остава неясно защо г-н Кьосев е изпратил уведомлението си до банката и БНБ на 17.08.2015 г. четири дни след плащането, а не в деня или преди деня на самото плащане (13.08.2015 г.)".

Освен това банката твърди, че фирмата "ДИГ-94" е усвоила два пъти средствата - веднъж заради гаранцията, депозирана по сметки на Върховния касационен съд (ВКС), веднъж заради доброволно изплащане на сумата, за която е осъдена.

В правото на отговор не се споменава Любомир Каримански и не се коментират по никакъв начин неговите действия. Можете да прочетете пълния текст тук:

ПРАВО НА ОТГОВОР

Уважаеми господин редактор,

Възползвайки се от правото си на отговор на статия със заглавие "Въпрос за един милион: какво прави подписът на Каримански в документ за банкова измама", с автор Полина Паунова, публикувана във в. "Капитал", бр. 14 от 08.04.2022 г., Ръководството на "Инвестбанк" АД счита за свое задължение да заяви:

Посочената статия е част от една поредица материали, повтарящи се в последните дни в медиите, чиято цел е да бъде оказано въздействие върху общественото мнение и процеса на избор на бъдещ гуверньор на Българската народна банка (БНБ) чрез дискредитиране на един от кандидатите за длъжността. През целия период на медийните атаки "Инвестбанк" АД незаслужено е подложена на натиск, накърняващ репутацията й на стабилна финансова институция и надежден партньор на своите клиенти.

Публикацията опитва да внуши идеята, че една българска кредитна институция по някакъв начин е замесена в сложна схема за измама, включваща Агенция по вписванията, БНБ и прокуратурата, чиято обща крайна цел била да бъде увредена една частна фирма по отношение вземанията й от банката.

Хронологията на събитията е, че през 2009 година по разпореждане на бивш изпълнителен директор на банката - Владимир Владимиров, който в последствие е бил освободен от длъжност и осъден с влязла в сила наказателна присъда, издава банкова гаранция на фирма "Диг-94" ЕООД без обезпечение и без да събере такси и комисиони, което е в нарушение на вътрешните правила, тарифата и счетоводната система на "Инвестбанк" АД.

В момента, в който Вътрешния одит на Инвестбанк" АД установява нарушението се блокират сметките на дружеството "Диг-94" за покритие на гаранцията до изясняване на случая. Впоследствие "Диг-94" ЕООД заплаща таксите и комисионите като поема ангажимент да върне необезпечената гаранция. Междувременно "Диг-94" ЕООД пуска платежно нареждане. "Инвестбанк" АД забавя плащането с два дни. "Диг -94" удостоверява с нотариус подаване на нареждането за плащане и на тази база подава осъдителен иск срещу банката. Това е именно делото, по което е осъдена "Инвестбанк" АД.

"Диг-94" представя пред съда договор с трето лице за покупка на недвижим имот през 2012-а година, за който твърди, че не е могъл да извърши плащане на цената за покупка на недвижимия имот в уговорения срок, поради забавянето на плащането от страна на банката. В договора има предвиден задатък в размер на 1 000 000 лева, който ищецът твърди, че е бил задържан от купувача по продажбата, с което обосновава претенцията си към банката.

На първа и втора инстанция банката е осъдена да заплати претендираните суми. С оглед предварителното изпълнение на решението на втора инстанция, срещу банката е образувано изпълнително дело за присъдената главница. Банката е депозирала сумата на главницата по сметка на Върховния Касационен съд (ВКС) като обезпечение за спиране изпълнението на решението. Междувременно адвокатите на банката я съветват да извърши доброволно плащане на сумата с цел защита срещу репутационен и имиджов риск и спестяване на значителни допълнителни разноски по още изпълнителни дела. Между страните е сключено споразумение, по силата на което банката е заплатила изцяло всички присъдени и дължими суми, включително разноски във връзка с изпълнителното дело на дружеството "Диг-94" ЕООД. Сумите са изплатени по сметка на "Диг-94".

След влизане в сила на съдебното решение, с което банката окончателно е осъдена, въпреки, че банката е информирала ЧСИ Чолаков, че вече е платила доброволно, той игнорира представените доказателства и усвоява пълния размер на гаранцията от ВКС и още суми по изпълнителни дела срещу банката. По този начин "ДИК-94" получава в двоен размер всичко присъдено.

Бързината, с която се е действало, е наложена от темпото на водене на изпълнението дело от ЧСИ. На банката е изпратена покана за доброволно изпълнение, но ЧСИ не изчаква изтичането на срока и налага запор по сметката на банката и то при условие, че сумата на присъдената главница е била гарантирана от банката в пълен размер с гаранция - пари, депозирани по сметка на ВКС.

Към онзи момент банката не е имала повод за съмнения относно възможна измама. Тя не е Агенция по вписване или разследващ орган. В Търговския регистър не е имало индикация за проблем с регистрацията на управителя на дружеството. Назначаването на нов управител е схванато като опит за подобряване на отношенията между страните с цел по- лесно постигане на споразумение. Незабавно след получаването на сигнала от г-н Йовчо Кьосев, с който се твърди, че регистрация на нов управител на дружеството е фалшива, банката е подала сигнал до правоохранителните органи.

Остава неясно защо г-н Кьосев е изпратил уведомлението си до банката и БНБ на 17.08. 2015 г. четири дни след плащането, а не в деня или преди деня на самото плащане (13.08.2015 г.).

Г-н Кьосев е предприел първите си действия едва след получаване на парите. В сигнала си той изрично е посочил, че е абониран за sms-известяване за промени по партидата на дружеството в Търговския регистър. Услугата включва изпращане на sms при всяко подадено заявление за вписване или обявяване, при отказ на Агенцията по вписванията да изпълни подадено заявление, при указания за отстраняване на недостатъци в заявлението, и разбира се - при самото вписване или обявяване. Видно от партидата на "ДИГ-94" ЕООД заявлението за добавяне на нов управител е подадено дни преди вписването на промяната, а преди него е имало друг опит за вписване на същия управител, по който има постановен отказ. SMS-и за всички тези обстоятелства би следвало да са получени от г-н Кьосев. Тоест той е бил информиран за предприети действия за промените на управителя, седмици преди плащането, затова остава неясно защо е подал заявлението си през нощта на 13-и, няколко часа след плащането.

С оглед на увреждането, претърпяно от банката в резултат от двойното плащане поради отказа на ЧСИ да уважи възражението й, банката е предявила установителен иск за доказване на двойното плащане, но в хода на процеса "Диг-94" ЕООД спешно е заличено в Търговския регистър като юридическо лице от собственика си в нарушение на закона при висящо съдебно производство срещу дружеството и съдът незабавно прекрати делото на основание липсата на страна - ответник. Това ясно показва, че целта на делото на "Диг- 94" и на самото дружество е била да се увреди банката.

Считаме, че читателите на в. "Капитал" имат право и следва да бъдат информирани обективно, във връзка с което се надяваме да уважите нашето право на отговор и да публикувате отговора ни в пълен обем.

Прилагаме следните сканирани документи:

 • Банкова гаранция
 • Решение на първа инстанция по делото на "Диг-94" ЕООД срещу "Инвестбанк" АД
 • Решение на втора инстанция по делото на "Диг-94" ЕООД срещу "Инвестбанк" АД
 • Покана за доброволно изпълнение
 • Определение на ВКС за спиране на изпълнение на въззивно решение
 • Разписка
 • Актуално състояние на "Диг-94" ЕООД към 13.08.2015 г.
 • Уведомление от г-н Йовчо Кьосев
 • Сигнал от "Инвестбанк" АД до полицията
 • Молба до ЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело
 • Молба от ЧСИ до ВКС за освобождаване на гаранцията
 • Определение на Апелативен съд София за прекратяване на делото на "Инвестбанк" АД срещу "Диг-94" ЕООД
 • Справка от Търговския регистър за заличеното "Диг-94" ЕООД
 • Справка от Търговския регистър за ликвидация на "Диг-94" ЕООД.


1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  evpetra avatar :-|
  evpetra
  • - 1
  • + 6

  Инвестбанк е станала жертва на измама? Значи не е била управлявана добре. И сега негодният управител на тази банка трябва да стане управител на националната ни банка. Найс, а, Слави?

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал