К10: Класация на най-добрите банки в България

Класация на най-стабилните и печеливши банки в България

"Капитал" подрежда най-добрите банки в страната за 2021 г. и по ефективност, устойчивост и риск

За единадесета поредна година "Капитал" изготви класация на най-добрите банки в България. В подреждането влизат всички лицензирани в страната 17 банки без държавната ББР и клоновете на чужди финансови институции.

В новото издание разглеждаме как се е представил банковият сектор през 2021 г., когато икономиката пое глътка въздух след неочаквания шок, предизвикан от коронавируса. Възстановяването в реалния сектор позволи и на финансовите институции да се върнат към режим на бурно отпускане на кредити, особено в жилищния сегмент. Така, въпреки че лихвите все още остават рекордно ниски, печалбата на банките скочи рязко с над 70% до 1.4 млрд. лв. и доближи предкризисните нива.

Класацията на "Капитал" е изготвена на базата на собствена методология, която включва редица показатели, на които сме дали различна тежест и които са разделени в четири групи - стабилност и риск; ефективност и рентабилност; устойчивост и динамика; размер. Миксът от индикатори дава широк поглед върху различни аспекти от дейността на сектора, така че да постигнем максимална обективност при определянето на крайното класиране на най-добрите банки. Тази година победител е Банка ДСК, която отчете рекордна печалба в историята си.

Топ 10

Банка ДСК

Уникредит Булбанк

Пощенска банка

Обединена българска банка

ПроКредит банк

Първа инвестиционна банка

Алианц банк

Райфайзенбанк

Търговска банка Д

Централна кооперативна банка

Извън основното подреждане проектът включва и класация в три подкатегории - стабилност и риск; ефективност и рентабилност; устойчивост и динамика.

Категорията "Стабилност и риск" е особено важна за инвеститорите в акции и други финансови инструменти, издавани от банките, тъй като дава поглед върху това доколко добре са управлявани рисковете от мениджмънта на институциите, както и има ли опасност от потенциални трудности и евентуална нужда от набиране на капитал. А оттам и възможност за прогноза в каква посока ще се развива рисковият апетит на банките - т.е. доколкото ще са склонни да отпускат кредити или пък да искат по-големи обезпечения.

Категорията "Ефективност и рентабилност" е вероятно любимата на акционерите в банките, защото в крайна сметка всеки бизнес работи за печалба. За финансовите институции това е особено важно, тъй като собственият капитал е ключов за оперирането им, а за много от тях именно натрупаните печалби са основният способ за генерирането му.

Категорията "Устойчивост и динамика" е особено ценна за практически всички участници на пазара - акционери, инвеститори, клиенти, регулатори. Причината е, че за всеки от тях е важно банките да се развиват устойчиво във времето, а не да отчетат силни резултати само в една година, но това да е за сметка на натрупване на бъдещи рискове, като например загуби от лоши заеми.