ОББ е партньор на компаниите при изграждане на фотоволтаични инсталации

Десислава Симеонова - член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на "КВС Груп" в България

Десислава Симеонова - член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на КВС Груп в България
Десислава Симеонова - член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на КВС Груп в България
Десислава Симеонова - член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на КВС Груп в България
Десислава Симеонова - член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на КВС Груп в България
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка:

Десислава Симеонова завършва "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е като публичен изпълнител в Агенцията за държавни вземания към Министерството на финансите, както и в правната дирекция и инспектората на същата институция, а по-късно - в управление "Банков надзор" на БНБ. Присъединява към екипа на "КВС Груп" преди повече от 10 години. Ръководила е дирекции "Правно обслужване и методология" и "Малки и средни предприятия", преди да стане член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на "КВС Груп" в България.
Визитка:

Десислава Симеонова завършва "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е като публичен изпълнител в Агенцията за държавни вземания към Министерството на финансите, както и в правната дирекция и инспектората на същата институция, а по-късно - в управление "Банков надзор" на БНБ. Присъединява към екипа на "КВС Груп" преди повече от 10 години. Ръководила е дирекции "Правно обслужване и методология" и "Малки и средни предприятия", преди да стане член на управителния съвет на ОББ и на кънтри тийма на "КВС Груп" в България.

Какво представлява инвестиционният кредит на ОББ за изграждане на фотоволтаични инсталации? Към кого е насочен той?

Продуктът на ОББ за финансиране на фотоволтаични инсталации за собствени нужди е част от изпълнението на по-мащабната ни стратегия за постигане на конкретни цели, свързани с устойчивото развитие и подкрепа на икономиката на страната в нейната трансформация. Работим много активно в тази посока както на ниво "КВС Груп", така и по линия на всички дружества от групата ни в България. Когато създавахме продукта, следвахме систематичния си подход към реално подпомагане на нашите клиенти в процеса на трансформация на бизнесите им за увеличаване на енергийната ефективност по щадящ природата начин.

Междувременно редица външни фактори ускориха тази трансформация и засилиха необходимостта от нея, направиха я належаща и неизбежна. Никоя компания, не само в България, но и в международен план, не е предвиждала дори в стресирания вариант на бизнес плановете си пандемия и война, които да променят толкова съществено веригите на доставки и да направят цените на енергийните източници изключително волатилни. За да отговорим на предизвикателствата пред бизнеса, още през декември миналата година започнахме да предлагаме на бизнеса и земеделските производители "Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди". Поради повишения интерес от клиентите в момента предлагането му е съпроводено с промоционални условия - до края на месец май тези кредити са без такса за разглеждане на документи.

Какви проекти ще се финансират?

- Искам да подчертая, че основната цел на финансирането по продукта е изграждането на фотоволтаични инсталации с мощност до 2MW за собствени нужди. Изградените централи следва да допринесат за намаляване на разходите на бизнеса за електроенергия. Наличието на свободни площи, обширни покривни пространства на складове и бази, както и на административни сгради, огрявани почти целогодишно от слънцето, реално е отлична възможност за изграждане на фотоволтаични инсталации за производството на електроенергия за нуждите на компаниите и селските стопанства. Подобна еднократна инвестиция би могла в известна степен да внесе предвидимост на разходите за енергия независимо от нестабилността на средата и енергоизточниците.

Като всяка инвестиция и тази среща редица предизвикателства. От една страна, наблюдаваме покачване на цените за реализация - само за периода от есента на 2021 г. до настоящия момент има увеличение с около 30%. Същевременно тези инвестиционни проекти са съпроводени с административна и техническа сложност. Те се нуждаят от редица предварителни проучвания и документи - правен анализ на собствеността и допустимостта на проекта, технически анализи и калкулации, снабдяване със съответните разрешителни за строителство. От основно значение за административното третиране на инсталациите е тяхната мощност - както по отношение на присъединяването към мрежата, така и за възможностите за продажба на излишъка от произведената енергия.

Ние осъзнаваме сложността за нашите клиенти и се стремим да сме техен партньор в целия цикъл от планирането на проекта до неговото реализиране. За да сме максимално полезни на бизнеса в справянето с различните трудности при изпълнението на проектите за фотоволтаични централи, ние от ОББ разработихме партньорска програма съвместно със 7 консултантски и инженерингови компании. Списъкът с доверените ни партньори е достъпен за всички на уебсайта на банката при самия продукт "Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди". Така клиентите ни разполагат с информация за препоръчани от банката партньори за всяка стъпка от проектите им - от самата проектна идея, през административните процедури до успешното изграждане и присъединяване към мрежата. Нашите мениджъри за връзки с клиенти преминаха през обучения, които им дават повече познания и сигурност в разговорите с бизнеса при обсъждане на техните инвестиционни намерения в тази област. Целта ни е не само да предоставим финансиране, но и да имаме добавена стойност в намирането на цялостно решение при реализиране на проектите.

Как кредитът се вписва в курса на ЕС, насочен към развитието на алтернативни енергийни източници?

- Инвестиционният кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели както понижаване на разходите за електроенергия, така и намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите. Този тип инвестиции могат да превърнат дадена компания от голям консуматор на енергия в производител на такава, задоволяващ адекватно собствените си нужди и осигуряващ за пазара допълнителни количества. По този начин се подпомага и задвижването на все по-належащата енергийна трансформация.

Друг пример, част от споменатата ни програма, е "Ипотечен кредит за енергийно ефективен дом" за физическите лица - клиенти на ОББ. С него хората, които планират да закупят имот с висок енергиен клас, ползват лихвена отстъпка.

Очаквате ли повишен интерес с оглед Зелената сделка и възможността за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите?

- Интересът е налице и се засилва в резултат от растящите цени на електроенергията и газа, Зелената сделка в Европа и свързаните с нея изисквания, непредвидимостта по отношение на вноса на газ, проблемите по световната верига на доставки и т.н. От анонсирането на "Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди" до момента регистрираме близо 140 подадени запитвания от компании и земеделски стопанства за над 100 млн. лв. финансиране. Вярваме, че предложихме подходящия продукт в точния момент на нашите клиенти, с ефективен и измерим резултат за тях.

Какви са предимствата на инвестиционния кредит на ОББ и какъв е срокът за изплащане на финансирането? Какви облекчения са предвидени за кандидатите?

Предвидихме условия по "Инвестиционният кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации", които са съобразени с инвестиционния цикъл. Размерът е до 2 млн. лв., при облекчени изисквания за самоучастие и с дълъг срок на изплащане - до 120 месеца, след изтичане на гратисния период, който може да достигне до 9 месеца. Индивидуалният подход към клиентите ни дава възможност да предложим и различни варианти за погасяване в зависимост и от сезонността на бизнеса.

Много важно е да отбележим, че очакваме предприятията да бъдат сериозно подкрепени за този тип инвестиции и по различни грантови и гаранционни програми, финансирани с европейски и национални средства, които предстои да стартират в близките дни и месеци. Тази подкрепа допълнително ще стимулира проектите за устойчив бизнес и значително ще съкрати срока на изплащане на инвестициите. Като допълнителен ефект могат да се очакват и съществени облекчения при банковото финансиране на такива проекти.

За проекти за фотоволтаични централи, които са одобрени по някоя от програмите за безвъзмездна финансова помощ, ние предоставяме възможност за кредит без първоначално или паралелно самоучастие от страна на фирмата инвеститор. На практика е възможно един проект, одобрен за грант, да бъде финансиран 100% от банката, при това обезпечен само с фотоволтаичната инсталация, безвъзмездната помощ и гаранцията.

Продуктът, който предлагаме, е ориентиран към бъдещето и е само част от инструментите, с които ще "оборудваме" компаниите в предстоящата им трансформация. Вярваме, че с целенасочена подкрепа за инвестиции в устойчив и енергийно ефективен бизнес, с изграждането на екосистема на стабилност и компетентност, включително с доверени партньори и съветници, заедно ще постигнем подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия на вътрешния и международния пазар.