Банките се обръщат към блокчейн в търсене на висококачествени активи за търговия

Споразумението между BNP Paribas и JPMorgan представлява първата стъпка в усилията за използване на цифрови токени в едно от ключовите звена на световната финансова система

През последните години JPMorgan навлиза в областта на цифровите активи въпреки критиките на изпълнителния ѝ директор Джейми Даймън срещу тях
През последните години JPMorgan навлиза в областта на цифровите активи въпреки критиките на изпълнителния ѝ директор Джейми Даймън срещу тях
През последните години JPMorgan навлиза в областта на цифровите активи въпреки критиките на изпълнителния ѝ директор Джейми Даймън срещу тях    ©  Reuters
През последните години JPMorgan навлиза в областта на цифровите активи въпреки критиките на изпълнителния ѝ директор Джейми Даймън срещу тях    ©  Reuters

BMP Paribas ще използва цифрови токени за краткосрочна търговия на пазарите с фиксиран доход. Френската банка се присъединява към блокчейн мрежата на американската JPMorgan - Onyx Digital Assets, където от нейното създаване през декември 2020 г. вече са извършени подобни краткосрочни сделки за над 300 млрд. долара, съобщава Financial Times. Споразумението представлява първите стъпки в усилията за използване на цифрови токени в един от ключовите елементи на световната финансова система.

На репо пазара, който съперничи по размер на традиционния банков сектор, се извършва краткосрочно заемане, основно на държавни ценни книжа, като търговецът продава ценните книжа на инвеститори и по споразумение ги изкупува обратно скоро след това на малко по-висока цена. Репо пазарът се използва от инвеститорите за заемане на висококачествени активи за няколко дни, както и от централните банки за провеждане на паричната им политика. Според Банката за международни разплащания три четвърти от сделките на репо пазара са гарантирани с държавни облигации, което го превръща в ключов източник на висококачествено обезпечение за банките.

След края на кризата регулаторите изискват от банките да държат големи количества ликвидни активи, като например държавни ценни книжа, като предпазен буфер. Блокчейн мрежата на JPMorgan позволява на банките да преобразуват тези активи в токени, които да се използват за обезпечение за период от няколко часа, но без да намаляват предпазните си буфери, които се изчисляват в края на всеки ден. Токенът представлява цифрова версия на ценните книжа и купувачите могат да го разменят за пари в брой. Детайли като продължителността на заема и времето за сетълмент се управляват от смарт договор, който гарантира, че парите са в сметката на кредитополучателя и че обезпечението, срещу което инвеститорите са заели, се освобождава в края на сделката.

Скот Лукас, ръководител на DLT (distributed ledger technology - цифрова система за регистриране на транзакции с активи, в която транзакциите и техните детайли се регистрират на няколко места едновременно) в JPMorgan, заяви, че банката проучва и други активи с фиксирана доходност, срещу които инвеститорите биха могли да заемат средства.

Цифровизация на активите

През последните години JPMorgan навлиза в областта на цифровите активи въпреки критиките на изпълнителния ѝ директор Джейми Даймън срещу тях. Onyx експериментира с внедряването на блокчейн технология на традиционните пазари, като бившия ръководител на подразделението Кристин Мой наскоро отбеляза, че JPMorgan е първата банка, която предоставя регулирани криптообмени с банкови сметки. В средата на февруари JPMorgan стана и първата голяма банка, която влезе в метавселената. Освен че разширява критериите си за обезпечения, банката търси и начини да осигури на професионалните си клиенти достъп до нови пазари.

Тайрон Лоббан, ръководител на Onyx Digital Assets, заяви, че банката също така проучва възможността да използва Onyx като портал към децентрализираните финансови пазари за институционални инвеститори.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал