Как да победим инфлацията и да спечелим чрез активно управление на парите ни

Финансовите консултанти могат да ни спестят много главоболия при ориентирането във финансовия свят

Как да победим инфлацията и да спечелим чрез активно управление на парите ни
Как да победим инфлацията и да спечелим чрез активно управление на парите ни

Рекордната инфлация в последната година буквално топи покупателната способност на парите ни. Това осезаемо покачване в цените започва да се наблюдава и усеща все повече и на дневна база, дори при най-малкото пазаруване на хранителни стоки. За ежедневния консуматор то може да означава предимно ограничаване на повечето излишни разходи, за да се избегнат по-сериозни загуби при личните финанси. От друга страна, обстановката поставя инвеститорите пред трудния въпрос в какво и как да инвестират парите си, за да минимализират ефекта и дори да спечелят.

Запазването на покупателната стойност на спестяванията ни и дори тяхното увеличение не са невъзможни във времена на растяща инфлация. Належащият въпрос е по-скоро как да го направим и дали да разчитаме предимно на себе си и своята преценка, или да се доверим на финансов експерт с повече опит и познания. В подобни икономически ситуации голяма част от инвеститорите действат първосигнално - те насочват спестяванията си към инструмент или пазар, който има добро представяне в момента, но това съвсем не означава, че тази инвестиция ще бъде печеливша и в бъдеще. Други се насочват към покупка на имоти, но това е инвестиция, за която е исторически доказано, че в най-добрия случай покрива инфлацията за дълги периоди от време, освен това има ниска ликвидност (трудно е да се продаде бързо), необходим е голям първоначален капитал и има високи разходи (ремонт, поддръжка).

Активното управление на финансите от финансови консултанти може да ни спести много главоболия при ориентирането във финансовия свят и най-вече да ни спести загуба на парите ни. Именно те са и хората, които най-добре биха могли да диверсифицират портфейла ни с цел максимална персонализация и минимални рискове.

Доверителното управление от "Карол Капитал" представлява именно такава услуга, при която специалисти управляват активно портфейл, като отчитат личен рисков профил, желаната доходност и дългосрочност на инвестицията на всеки клиент. Инвестира се в различни класове активи (акции, облигации, суровини и други), за да се постигне диверсифициран портфейл, който да отговаря на нуждите на всеки клиент. За да се постигнат целите на клиента, се прави комбинация от различни тематики, региони и сектори. Например в балансиран портфейл в дългосрочната му част биха присъствали теми като "Иновации в здравеопазване" (Schroder ISF Healthcare Innovation), "Преход към зелена енергия" (Schroder ISF Global Energy Transition) или пък инвестиции в осигуряване на храна и вода (Schroder ISF Global Sustainable Food and Water). Когато отчитаме текущата икономическа обстановка, в портфейла има място и за суровини (Schroder ISF Commodity).

Защо е важно активното управление

Във времена на несигурност активното управление на финансите е особено необходимо и би могло да даде по-добри резултати от пасивните инвестиции. Един от модерните трендове при инвестициите доскоро бяха ETF фондовете. Те са подходящ избор при bull market за много развити ликвидни пазари на акции, освен това те са печеливши при много дългосрочен хоризонт на инвестицията, включващ няколко десетилетия. Те имат ниски такси и разходи за управление, защото пасивният подход, разчитащ на buy&hold стратегия, не изисква много познания и усилия. Обратно - инвестициите в несигурна среда и висока инфлация изискват добро познаване на пазарите, на печелившите тенденции и правилна стратегия за подбор на сектори и активи. Има добри примери за фондове, постигнали добра доходност, инвестиращи на пазари, чийто пазарен индекс е с по-слабо представяне. Причината е точно в активното управление, познаването на пазара в дълбочина и правилния подбор на сектори, активи и компании.

Подобно решение се случва най-лесно и удобно чрез експертите на специализирани управляващи дружества със сериозен опит и международна експертиза като "Карол Капитал". Компанията е местен партньор на глобалната инвестиционна компания Schroders с над 200-годишна история и предлага близо 170 международни фонда във всички видове активи, региони и сектори.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да било инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, може да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции може да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях може да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвращаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.

Още от Капитал