Печалбата на банките към април е 640 млн. лв. и още се движи по рекордна траектория

Резултатът за месеца е по-слаб заради по-високи обезценки и провизии от тези в предходните

Българската банкова система отчита 641 млн. лв. печалба към април, което е с 32% над отчетеното за същия период на 2021 г. и най-висока стойност въобще за първите четири месеца на годината. Това се случва, въпреки че конкретно за април финансовият резултат е едва 72 млн. лв. - най-слаб от началото на годината и с 46% под отчетения в същия месец на миналата година.

Засега причината за влошаването на представянето изглежда са по-скоро изолирани еднократни ефекти, отколкото трайна промяна в средата. Такава обаче тепърва може да се очаква, както поради влошаващите се перспективи пред икономиката, така и заради предизвестения край на ултраразхлабената паричната политика в еврозоната.

Преди лихвеното затягане

За това, че банковият сектор все още се носи по инерцията на попътните ветрове, говори, че не се забелязва негативна динамика при основните приходоизточници. Нетният лихвен доход за април е 244.7 млн. лв., докато средномесечно за януари - март показателят сочеше малко над 240, а за миналата година - под 230 млн. лв. Сумарно за четирите месеца сумата е 966.5 млн. лв., или с над 75 млн. лв. повече от отчетеното за аналогичния период на 2021 г.

Нетният доход от такси и комисиони е 116.2 млн. лв., което е трета най-висока месечна стойност след тези от предходния март 2022 и от декември 2021 г., който обаче традиционно е изкривен нагоре от празничната активност. С натрупване от началото на годината сумата по това перо е 448 млн. лв., като и от тук идват близо 75 млн. лв. повече приход за банките.

Както обичайно в началото на годината положително влияние носят и доходите от дивиденти, които тази година са с 93 млн. лв. повече до 188 млн. лв. Тук ефектът е основно от разпределянето на годишните резултати от дъщерни дружества на двете най-големи банки в страната - Уникредит Булбанк и ДСК. Този ефект обаче се изчерпва обикновено в рамките на първите 3-4 месеца на годината в зависимост от провеждането на общите събрания, така че реализираните 641 млн. лв. печалба не могат просто да се екстраполират напред.

Отделно в следващите месеци вероятно покачващите се лихви ще започнат да натежават на оперативното представяне на банките. Очакваното покачване вероятно сравнително бързо ще се пренесе в по-високи лихви по депозитите, което ще вдигне разходите на банките. Голяма част от кредитите също са с плаващ лихвен процент, така че евентуално би трябвало да последва покачване и на приходите, което да компенсира оскъпеното финансиране. Това обаче обичайно се случва с известно забавяне - най-често референтните лихвени проценти на банките се преизчисляват два пъти годишно. А и отделно покачването на лихвите логично произвежда и повече необслужвани заеми.

Априлско застудяване

Слабият резултат за месеца се дължи именно на повече провизии и обезценки, които биха могли да се тълкуват като начало на влошаване на портфейлите. Обезценките за април са над 52 млн. лв., което макар и чувствително повече от отчитаните предходните няколко месеца е съпоставимо със средномесечните нива от 2021 г. Сумарно от началото на годината загубите по тази линия достигат 153 млн. лв., като все пак са с 19 млн. лв. по-малко от тези за януари - април на миналата. Засилването през април може да се обясни и с първите ефекти от изтеклия в края 2021 г. мораториум, където след три месеца просрочие, неуспелите да се върнат към обслужване заеми са станали формално нередовни.

По-любопитен момент са отчетените 43.5 млн. лв. провизии, които са по-рядко използваният канал за счетоводно признаване на очаквана загуба. Например през него миналите години ББР залагаше предполагаемите си проблеми около правителствените антиковид мерки, реализирани през нея - безлихвени потребителски кредити и фирмени гаранции. Сега разбивката показва, че целият ефект идва от групата чуждестранните клонове, които са едва седем на брой предимно по-бутикови и специализирани институции - повечето в корпоративно обслужване, както и BNP Paribas Personal Finance, която отпуска потребителски заеми. Именно тя генерираше по-голямата част от печалбата на клоновете, която след провизиите през април се трансформира в 21.6 млн. лв. загуба.

Извън това банковите активи продължават да растат и за месеца добавят около 0.3% до 141 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с почти 400 млн. лв. до 30.76 млрд. лв., а фирмените - с малко под 110 млн. лв. до 42.22 млрд. лв. При депозитите силният ръст при пазара на дребно се запазва - нови 732 млн. лв., или 1.06% за месец до 69.5 млрд. лв., докато при фирмените има свиване със 138 млн. лв. Собственият капитал се понижава с 452 млн. лв. до 16.3 млрд. лв., което се дължи основно на разпределените дивиденти от някои от големите банки към централите им.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал