Рецептата за успех на всяка водеща банка е в доверието

Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк

Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк
Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк
Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк
Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит Булбанк като стажант през 2001 г. Впоследствие е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването на алтернативните канали в банката. Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия. От юли 2022 г. е председател на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България.

През последните месеци кредитирането преживява бум, а УниКредит Булбанк е сред най-активните в корпоративния сегмент, но с като че ли поохладен апетит към ипотеките - как се постига правилният баланс за запазването на лидерска позиция в толкова конкурентен пазар?

- Банковият сектор е изключително динамичен сегмент, който трябва да притежава способността обективно да оцени настоящата ситуация, но и ресурса и опита днес, и да работи за това, което предстои утре. Само за последните три години бяхме свидетели на пандемия, война и утежнена икономическа ситуация. Това е действителността, в която трябва да оперираме и да бъдем стабилен партньор на нашите клиенти, но и надежден работодател, за да привличаме и задържаме професионални кадри, които да предлагат най-добрите услуги и обслужване за тези клиенти. Затова вярвам, че балансът и рецептата за успех на една водеща банка е в доверието. Доверие, което постигаш с клиентите си, поставяйки техните потребности в центъра на всичко, което правиш, и доверието на екипа в компанията и на компанията в екипа.

Що се отнася до ипотечното кредитиране, нашите наблюдения са, че то продължава да бележи сериозни ръстове. По данни на централната банка в ĸpaя нa мaй 2022 г. жилищнитe ĸpeдити нapacтвaт нa гoдишнa бaзa c над 18.3% и вече възлизaт нa 14.875 млpд. лeвa. Увеличението при УниКредит Булбанк е още по-голямо и отчитаме ръст над 57% в продажбите на ипотечни кредити спрямо същия период миналата година.

Освен помежду си традиционните банки все по-често се оказват конкуренти и с т.нар. финтех компании - как развитието на технологиите промени банкирането и доколко COVID-19 изигра роля в тази посока?

- Развитието на технологиите направи възможно дигитализирането на голяма част от ежедневните банкови услуги. Доколко COVID-19 изигра роля за този процес, то по-скоро смятам, че мотивира потребители на тези услуги, които преди са имали известни задръжки спрямо тях, да разберат от първо лице колко по-удобни са и как спестяват време.

В УниКредит Булбанк бяхме поставили приоритет върху развитието на дистанционните ни канали още преди пандемията, тъй като изграждането на инфраструктура, създаването на нови продукти, обучението на хората изискват време. А наблюденията ни днес ясно сочат, че дигитализацията е желаното удобство от клиентите ни под формата на изцяло дистанционни услуги и едновременно с това начинът банките да заработим още по-ефективно, като автоматизираме процесите си.

Статистиката е повече от категорична. Преди няколко месеца клиентите на УниКредит Булбанк придобиха възможност да подписват ипотечни кредити изцяло дистанционно. Днес в един от филиалите ни в Пловдив 80% от новите ипотечни кредити са подписани дистанционно. Колегите ми споделиха, че са имали известни притеснения, че за едно от най-важните решения в живота си клиентите ни ще търсят хартиените документи, но много, много бързо са преминали към дигиталното подписване.

Същевременно, за да говорим за ефективна дигитализация, вярваме, че тя трябва да се случва не само в посока към външни услуги, но и към вътрешни процеси. В началото на тази година в банката преминахме процес на преназначение на колегите поради промени в организационната ни структура - над 80% от колегите подписаха договорите си електронно.

Пандемията промени до голяма степен начина на работа на организациите. Като водещ работодател в банковия сектор какви предизвикателства срещате в УниКредит Булбанк по отношение на новите модели на работа и как се справяте с тях?

- Пандемията ни изправи пред много предизвикателства, но и откри някои нови възможности пред работодателите и екипите им. Тя ни показа, че локалните граници не са от такова съществено значение и че имаме ресурса и възможността да работим отвсякъде например. Много компании се опитваха да предприемат различни пионерски стъпки в тази посока. В УниКредит Булбанк също развивахме тази възможност, но ставаше бавно, с много малки крачки. С пандемията разбрахме, че всичко е възможно. Работата от разстояние определено има много положителни страни и смятам, че има различни посоки, в които да се развива, но не трябва да се пренебрегват значението на личния контакт и работата в екип в споделено пространство. В стремежа си да бъдем гъвкави във времето и пространството в работния процес не трябва да губим ползите и ефективността от живия контакт между екипите.

Дигиталната трансформация в сектора е неразривно свързана и с промяната в поведението на самите потребители на банкови услуги - какво търсят хората днес в отношенията си с банките и какви ще бъдат според вас клиентите на бъдещето?

- Клиентите винаги търсят едно и също - максимално добър продукт за тях, обслужван по максимално удобен начин. Това, което различава клиентите преди, сега и бъдещите, е в усещането за времето. Все повече ценим времето си, осъзнавайки, че можем да го прекарваме все по-ефективно, създавайки на работното място или забавлявайки се и почивайки със семейството си. Логично като клиенти сме все по-нетолерантни към усещането "да си или да ни губят времето".

Ето защо дигитализацията с целия си потенциал да прави услугите бързи и независими от време и пространство ще остане основен фокус за всички компании. Но тук от съществено значение е и да споменем и тренда все повече клиенти не само да предпочитат бързо, сигурно и дистанционно обслужване на ежедневни услуги, но и тези услуги и потреблението им да имат минимален негативен ефект върху природата, или да има добавена социална стойност. Ако трябва да обобщя, клиентът на бъдещето ще постави на челно място времето, ефективността и социалноотговорната грижа.

Темата за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) навлиза бързо във всеки сектор на икономиката - как банките отговарят на тези нови очаквания и изисквания?

- Бизнесът на банките е дълбоко свързан с общия стремеж да работим устойчиво и отговорно, изцяло съобразено с факторите ESG.

Цялостната трансформация на българската икономика ще е свързана с ревизия на банковите портфейли, като вече се вземат под внимание различни параметри, обвързани с устойчиво развитие, в бизнеса на компаниите - влияние върху околната среда, социални фактори и т.н. В плановете на "УниКредит" е заложено до 2030 г. ние самите да бъдем въглеродно неутрални, а до 2050 г. и портфейлът ни да е такъв. На групово ниво имаме сериозни инвестиции, свързани със стремежа ни да се превърнем в една по-дигитална банка, което директно ще намали въглеродния ни отпечатък.

Същевременно икономиката на България, от една страна, е въглеродно твърде интензивна, а от друга, има региони, които все още не могат да постигнат необходимия икономически възход и трябва да бъдат подкрепени. Това може да стане по няколко начина: чрез европейските фондове, чрез стимулиране на производство и услуги, адекватни за дадения регион, и чрез подкрепа на банковите институции, които да финансират бизнеси и инвестиции, допринасящи към изграждане на устойчива икономика.

Осъзнаваме, че не може да се определи единен подход за напредък на всички региони. Нашата сила като финансова институция е в знанието, което имаме за регионите в България. Огромната мрежа на УниКредит Булбанк в страната ни дава ясна картина кои региони ще бъдат по-силно засегнати и към тях трябва да се насочи адекватна финансова подкрепа. Смятам, че отговорност на банката е да участва в подпомагане на общностите по пътя на прехода към един по-устойчив живот.

Каква е ролята на банковия сектор за подпомагането на зелената и социално отговорна трансформация и в други сфери на икономиката?

- Зелената трансформация, за която все повече се говори не само от банковия сектор, но и от целия бизнес, е нещо неизбежно и нужно. Като водеща банка на пазара ние приемаме, че имаме отговорност в тази посока и затова работим активно по всички посоки на т.нар. ESG сфера. Подкрепяме клиентите с различни възможности за инвестиционни кредити. Например с резкия скок в цената на електроенергията за бизнеса в резултат на настоящата геополитическа обстановка и ефекта й върху цената на горивата и енергийните ресурси наблюдаваме засилен интерес към възможностите на фотоволтаичните системи в резултат на ниските разходи за поддръжка и сравнително бързата възвръщаемост на инвестицията.

Над 30% от инвестиционните проекти за малки и микропредприятия (с приходи до 2 млн. лв.) в УниКредит Булбанк са за инсталиране на фотоволтаични централи, a средният размер на такава централа е приблизително 70 kwp. Изграждането на подобна централа предоставя на клиентите възможност да намалят своя въглероден отпечатък, като същевременно инвестират в решение, предоставящо прогнозируеми разходи за електроенергия и предвидимо производство за 20-25 години напред. Банката от своя страна им предлага възможност за финансиране до 90% от направената инвестиция при преференциални ценови условия. Примерите в тази посока са много и сме щастливи, че прогнозите ни са да се увеличават все повече.