Новият брой:
Образованието: Лунната мисия на България

Уникредит Булбанк ще отпусне още 1.2 млрд. лв. заеми за фирми с облекчени условия

Финансирането става възможно с подкрепата на ЕИБ и ЕИФ чрез нов за българския пазар инструмент - синтетична секюритизация

Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Банката ще финансира инвестиционни и оборотни проекти на малки и средни предприятия с до 25 млн. евро
  • Средствата ще бъдат разпределени в следващите 14 месеца
  • Иновативният за местния пазар инструмент на синтетичната секюритизация ще позволи на Уникредит Булбанк да освободи капиталов буфер, срещу който да може да отпусне новите заеми

Малките и средните предприятия, засегнати от пандемията и войната, ще могат да ползват ново финансиране за над 1.2 млрд. лв. (630 млн. евро) при облекчени условия. Заемите ще са с размер до 25 млн. евро и ще се отпускат от Уникредит Булбанк.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • Банката ще финансира инвестиционни и оборотни проекти на малки и средни предприятия с до 25 млн. евро
  • Средствата ще бъдат разпределени в следващите 14 месеца
  • Иновативният за местния пазар инструмент на синтетичната секюритизация ще позволи на Уникредит Булбанк да освободи капиталов буфер, срещу който да може да отпусне новите заеми

Малките и средните предприятия, засегнати от пандемията и войната, ще могат да ползват ново финансиране за над 1.2 млрд. лв. (630 млн. евро) при облекчени условия. Заемите ще са с размер до 25 млн. евро и ще се отпускат от Уникредит Булбанк.

Предоставянето им става възможно благодарение на ново споразумение, което финансовата институция сключи с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за гаранция под формата на т.нар. синтентична секюритизация. Става дума за познат на запад, но нов за българския пазар финансов инструмент, който ще позволи на Уникредит Булбанк да освободи капиталов буфер, който впоследствие да насочи към генерирането на нов портфейл от заеми (виж карето).

Сделката с българския лидер по активи е първата подобна на Групата на ЕИБ в страната. Италианската група Unicredit има опит с инструмента и вече е договаряла аналогични секюритизации с двете международни институции, но и за нея има нов момент - за пръв път това става с участието на нейно дъщерно дружество в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). А очакванията са тя да даде много силен импулс на българския банков пазар, като по думите на Георги Стоев, ръководител секюритизации за Северна Европа и ЦИЕ в ЕИФ, вече има интерес към осъществяването на такива транзакции от страна и на други банки в България.

Условията

Новите средства ще бъдат отпускани на малки и средни предприятия, които се възстановяват от негативните последици от пандемията от COVID-19 и са изложени на нестабилност поради събитията в Украйна. От банката отбелязват, че бизнес моделът на потенциалните клиенти "следва да бъде в съзвучие със стратегията на Европейската комисия за Устойчиво развитие и социална отговорност". По думите на главния изпълнителен директор Цветанка Минчева "предприятия от разнообразни сектори на икономиката биха могли да се възползват и да подпомогнат и разширят своята дейност".

В отговор на запитване от "Капитал" от Уникредит Булбанк уточняват, че ще бъдат финансирани проекти с максимален размер на проектните разходи до 25 млн. евро. Няма установен минимален размер на финансирането, което ще може да получи дадена компания.

Предоставяните заеми ще бъдат както за реализиране на инвестиционни намерения, така и за покриване на оборотни нужди на бизнеса. А срокът, в който от банката очакват да генерират заложения като цел портфейл от 1.2 млрд. лв., е 14 месеца.

Европейска гаранция

Операцията се осъществява с подкрепата на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ) - механизъм с общ размер от близо 25 млрд. евро, който страните от ЕС създадоха в отговор на кризата, предизвикана от пандемията. Тези средства се насочват под формата на гаранции към финансовите институции в страните членки, като им позволяват да кредитират фирмите при по-облекчени условия.

Към средата на октомври Групата на ЕИБ (която включва ЕИБ и дъщерния ЕИФ) е одобрила и подписала транзакции за над 200 млн. евро по линия на ЕГФ за България. Характерното за всички тях обаче е, че предоставяната гаранция се отнася за бъдещите заеми, които финансовите институции се ангажират да отпуснат на бизнеса. С други думи, ЕИФ се ангажира да покрие до определен праг (70%) евентуалните загуби за кредиторите при необслужване на тези новораздадени кредити.

Любопитното при новото споразумение е, че гаранцията е върху портфейл от вече отпуснати от Уникредит Булбанк заеми. Той е на обща стойност 1 млрд. евро и включва кредити за малки и средни предприятия и дружества със средна капитализация (т.нар. mid-caps), деноминирани както в левове, така и в евро. По думите на Георги Стоев, такива смесени портфейли от различни валути като цяло не са типични при сделките за синтетични секюритизации, но предвид действащия в България валутен борд е било счетено, че смесен портфейл не би бил проблематичен.

Сключеното между Групата на ЕИБ и Уникредит Булбанк споразумение е за синтетична секюритизация, която покрива първи по ред загуби до 90 млн. евро на структурираното портфолио от 1 млрд. евро. Това позволява на банката да освободи почти целия капиталов буфер, който трябва да държи срещу този едномилиарден портфейл, обяснява Георги Стоев.

"Заради начина, по който ЕГФ беше създаден, всяка една банка бенефициент на такъв тип транзакция е длъжна да използва почти целия капиталов буфер, който е освободила, за да създаде нов портфейл. На базата на всички правила, които са разписани от Европейската комисия във връзка с ЕГФ, ние поискахме Уникредит Булбанк да създаде нов портфейл от 630 млн. евро", допълва той.

Какво е секюритизацията и защо се прави

Секюритизацията е инструмент, при който дадена финансова институция отделя част от неликвидните си активи (например портфейл от заеми), като ги групира в траншове с различни нива на риск и срещу тях се издават ликвидни ценни книги, които се предлагат на инвеститори с различен рисков апетит. При т.нар. традиционна секюритизация това се прави посредством отделно дружество със специална инвестиционна цел, което изкупува активите с постъпления, получени от емитираните ценни книги. По този начин институцията инициатор на транзакцията получава дългосрочно и стабилно финансиране - т.е. ликвидност, а самите секюритизирани експозиции се отписват от баланса й.

При т.нар. синтетична секюритизация активите не се местят от баланса на банката, а прехвърлянето на кредитния риск става чрез деривативни финансови инструменти и/или гаранции. Чрез закупуването на такава протекция върху част от вече раздадения си портфейл, финансовата институция може да освободи част от капиталовия буфер, който иначе е длъжна да държи срещу този портфейл. Това й позволява да добие допълнителен регулаторен капитал, на базата на който впоследствие да може да създава нови портфейли и да разширява бизнеса си.

Обратно към текста
Все още няма коментари
Нов коментар