Новият брой:
Какво се случва в държавата

iuvoSAVE: Алтернативата за твоите спестявания

Предлаганият от iuvo нов продукт пести време, защото за целия процес са нужни само няколко клика

iuvoSAVE: Алтернативата за твоите спестявания
iuvoSAVE: Алтернативата за твоите спестявания
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Сред най-дискутираните теми в публичното пространство напоследък са управлението на личните финанси и алтернативните инструменти за доходност. Потребителите целят да запазят стойността на парите си на фона на повишената инфлация и неясната глобална икономическа обстановка.

P2P онлайн платформата iuvo*, оперираща от над 6 години, предлага една от алтернативите за доходност върху парите ти - iuvoSAVE**. Помага ти да спестяваш и да печелиш. Получаваш фиксирана доходност и фиксиран период. Можеш да добавяш средства към вече стартирал период, без да променяш датата на падеж. Имаш опция и за бърза ликвидност, ако ти възникне нужда да разполагаш със свободни средства.

Сред най-дискутираните теми в публичното пространство напоследък са управлението на личните финанси и алтернативните инструменти за доходност. Потребителите целят да запазят стойността на парите си на фона на повишената инфлация и неясната глобална икономическа обстановка.

P2P онлайн платформата iuvo*, оперираща от над 6 години, предлага една от алтернативите за доходност върху парите ти - iuvoSAVE**. Помага ти да спестяваш и да печелиш. Получаваш фиксирана доходност и фиксиран период. Можеш да добавяш средства към вече стартирал период, без да променяш датата на падеж. Имаш опция и за бърза ликвидност, ако ти възникне нужда да разполагаш със свободни средства.

Запази стойността на парите си и намали ефекта от инфлацията с iuvoSAVE** и възможностите в левове и евро:

  • 5% годишна доходност и 3 месеца период
  • 6% годишна доходност и 6 месеца период
  • 7% годишна доходност и 12 месеца период.

Предлаганият от iuvo* продукт iuvoSAVE** пести време, защото за целия процес са нужни само няколко клика - избираш вариант, добавяш средства, потвърждаваш и готово.

Благодарение на фиксираните условия получаваш предвидимост и възможност за по-добро финансово планиране, защото знаеш точно кога и точно каква сума очакваш да получиш. Цялата сума, състояща се от твоите пари и реализираната доходност, се освобождава след края на избрания от теб период. Ако желаеш да продължиш да реализираш доходност и след падеж, избери опцията "Подновяване на продукт", за да стартира автоматично нов период.

За сигурността на твоите парични средства е важно да знаеш кой стои зад iuvo* и iuvoSAVE**. Компанията е част от Management Financial Group (MFG), която инкорпорира в структурата си над 20 небанкови финансови институции. Те оперират в 7 държави в Европа и са лидери на съответните пазари. Някои от компаниите в групата имат над 17 години история и опит в бранша, което спомага за положителния тренд в развитието на MFG и iuvo*. Накарай парите ти да работят за теб с iuvoSAVE**!

*Дейността на IUVO Group OÜ не е нормативно регулирана. Услугите, които дружеството предлага, не са инвестиционни услуги по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и/или други законови/нормативни актове, които регулират дейността на инвестиционните посредници, дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, колективните инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране.

**Средствата на потребителите в портала не са депозити и не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките и/или от други схеми за обезщетение на инвеститорите. Закупените вземания, включително и чрез iuvoSAVE, не са финансови инструменти, събираемостта и доходността им не са гарантирани.