Отчитаме поредно подобрение на финансовите резултати и показателите за ликвидност

Мая Станчева - член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД

Мая Станчева - член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД
Мая Станчева - член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД
Мая Станчева - член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД
Мая Станчева - член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Мая Станчева е член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД. Присъединява се към екипа на банката през февруари 2020 г., заставайки начело на дирекция "Продажби и координация на клонова мрежа". От юли на същата година е член на управителния съвет и изпълнителен директор. Професионалното си развитие стартира като банков счетоводител, а впоследствие е заемала длъжностите регионален директор за София в "Експресбанк" АД и регионален мениджър за регион София-изток в "Юробанк България" АД. Магистър по счетоводство и контрол, притежава и допълнителни квалификации, сред които и диплома от Harvard Business Publishing.
"Инвестбанк" АД

"Инвестбанк" АД е динамично развиваща се българска търговска банка. Финансовата институция предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти и модерни услуги. Запазена марка на банката е индивидуалният подход на обслужване. През 2022 г. "Инвестбанк" подкрепи няколко обществено значими инициативи и проекти, а фокусът върху корпоративната социална отговорност ще бъде запазен и през тази година. Банката е носител на редица престижни отличия. Една от най-новите е наградата от Digitalk&A1 Awards за иновативен проект в категорията "ИТ решение, внедрено в предприятие" за услугата "Мултибанкинг".

С една от най-новите си услуги - "Мултибанкинг", "Инвестбанк" АД се превърна в още по-доверен партньор на бизнеса и на физическите лица. Какви са предимствата на услугата и кой има по-голям интерес към нея - отделните лица или фирмите?

- "Инвестбанк" АД спечели награда за иновативен проект във второто издание на Digitalk&A1 Awards. Въпреки сериозната конкуренция именно услугата "Мултибанкинг" бе отличена в категорията "ИТ решение, внедрено в предприятие". Подобно признание не е случайно - "Инвестбанк" АД бе първата българска финансова институция, която внедри тази услуга в интернет банкирането си. Най-общо казано, услугата е лесно и удобно решение за управление на сметките от различни банкови институции и мобилни портфейли от едно място, без да се налага потребителят да влиза и излиза от различните си профили за интернет банкиране и приложения. Чрез интернет и мобилното банкирането на банката клиентите - физически и юридически лица, могат да следят в реално време движенията и салдата си във всички финансови институции. Достъп също така имат до сметки и в небанкови институции, които са предпочитани от фирмите и са в основата на "Отвореното банкиране". Услугата, която внедрихме, ще допринесе за по-висока ефективност в управлението на паричните потоци на клиентите ни и всичко това в една среда - нашите дигитални канали.

"Мултибанкингът" е само елемент от политиката ви за подобряване на дигиталните услуги, кои са останалите и какво още предвиждате?

- През 2022 г. подобрихме съществено дигиталните си продукти и разширихме портфолиото в този сегмент. Стремежът на "Инвестбанк" АД е да дигитализира банковите си услуги и да подобри клиентското преживяване, като предлага по-бързи и сигурни услуги на своите клиенти. Сега, само с няколко клика от всяка точка с достъп до интернет, клиентите ни лесно могат да открият депозит и разплащателна сметка, да заявят кредитна карта и да кандидатстват за кредит изцяло онлайн. Инвестициите в подобряването на дигиталните ни услуги са важен фактор, без който преходът към "Отворено банкиране" не би могъл да се осъществи. В тази връзка ще продължим в посока надграждане на постигнатото. В момента работим по няколко проекта - един от които е за имплементиране на дигитален портфейл, така наречения Wallet, през платформите на Apple Pay и Google Pay. Внедряването на тази нова услуга ще обогати функционалността на мобилното и интернет банкиране на банката и ще предостави възможност на нашите клиенти да извършват разплащания посредством своя смарт телефон.

Къде тук е мястото на проекта "Отворено банкиране"?

- Направихме първата крачка в революцията "Oтворено банкиране" с услугата "Мултибанкинг", предстои да надградим решенията ни в областта на риск анализа и транзакционното поведение на клиентите ни. Новите функционалности в дигиталните ни канали предоставят допълнителна информация за приходи и разходи по банкови сметки и на това основание е възможно да предложим на клиентите си индивидуализирани оферти с по-добри алтернативи за управление на личните им финанси. На основа на "Отвореното банкиране" ще развием приемане на дигитални плащания от търговци, базирани на A2A (account2account). Този вид плащания стават все по-търсени от клиентите, защото са и по-евтини, особено след въвеждането на незабавните плащания след 1.04.2023 г.

В края на миналата година дългосрочният кредитен рейтинг на "Инвестбанк" АД бе повишен с една степен - от В+ на BB-, как постигнахте този успех? Какво показват финансовите ви резултати?

- Финансовата институция отчита поредно подобрение на финансовите резултати и показателите за ликвидност, поддържа капиталовата адекватност в оптимални рамки. "Инвестбанк" АД се нарежда в топ 10 на най-печелившите банки в България. Човешкият капитал, екипната работа и професионализмът са част от факторите, които допринасят за тези положителни резултати.

Какво всъщност означава това в една по-дългосрочна перспектива?

- Означава, че "Инвестбанк" АД запазва своите стабилни позиции и това е дълготрайна тенденция. Конкурентната среда, в каквато работят банките, стимулира развитието на удобни дигитални канали за разплащания, което от своя страна води до повече доволни клиенти. Подобрените услуги, повишеният кредитен рейтинг и отличните финансови резултати показват нагледно, че вместо вълната на новата реалност да ни залее, ние се научихме да караме сърф. А това е изключително ценно, защото в епохата на социалните мрежи и онлайн банкирането доверието е най-ценният актив, който дадена финансова институция би могла да притежава.

Какви видове кредити за зелена енергия предлага "Инвестбанк" АД и как това кореспондира с вижданията ви за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите?

- Разполагаме със сериозен експертен опит в областта и добре познаваме спецификите на този тип проекти. Преходът към въглероден неутралитет е един от т.нар. определящи проблеми, а банките имат съществена роля в разрешаването му. "Инвестбанк" АД финансира проекти за енергийна ефективност и изграждане на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници както за физически, така и за юридически лица.

Отчитате ли повишен интерес към кредитите за собствени ВЕИ с оглед високите цени на природния газ и електроенергията?

- През последните две години се наблюдава засилен интерес за изграждане на фотоволтаични мощности за производство на ел. енергия с цел продажба или за собствени нужди. Очакванията са, че в отговор на растящите стойности на електроенергията в страната и в Европа, където доминиращ енергоизточник все още е природният газ, ще се повишат инвестициите в зелена енергия. Чрез подкрепата на такъв тип инвестиции не само подпомагаме клиентите си, но и допринасяме за устойчивото развитие в синхрон с новата реалност.