"Инстинкт" – новият играч в застраховането с амбициозни цели

Компанията ще се опита да повиши доверието в сектора, но е наясно, че усилия в тази посока трябва да полагат всички участници на застрахователния пазар

"Инстинкт" – новият играч в застраховането с амбициозни цели
"Инстинкт" – новият играч в застраховането с амбициозни цели
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Не се случва често млада компания да си постави за цел да повлияе положително на един цял пазар, особено в по-консервативен сектор като финансовия. Амбициозната задача, която не е просто мечта, е на ЗД "Инстинкт". Тя иска да е различна и не само да говори за "решения, съобразени с нуждите на клиентите", а наистина да фокусира цялата си енергия, опит и познания за застрахователния пазар и потребителите, за да се случи тази промяна. Дружеството получи лиценз за застраховане през февруари тази година, а на 19 юни е започнало дейността си. То е част от групата на Management Financial Group (MFG), което определено е от полза за бързото му развитие, защото вече има 20 хил. клиенти.

Нужни промени

Изпълнителният директор Евгени Бенбасат не се притеснява да признае, че застраховането в България остава силно неразбрано, тромаво и бавно.

Като цяло данните на MFG показват, че е налице значителна степен на неразбиране и слаба информираност относно застраховането и застрахователните продукти, особено при някои социални групи и в частност тези с нисък образователен ценз. Това е и бариера пред по-високото ниво на ползване на застрахователните услуги, пред информирания избор и свързаната с него потребителска удовлетвореност.

"На групово ниво вярваме, че с навлизането на застрахователната компания "Инстинкт" на застрахователния пазар и предвид знанията и опита на групата на MFG на широк сегмент потребители ще допринесем за повишаване на запознатостта на гражданите със спецификите и ползите от застрахователните продукти", обясняват вижданията си от дружеството. Като обръщат внимание, че това важи особено за онази част от българите, които са със средно или по-ниско образование и които най-често са подложени на риск от финансово несправяне при загуба на имущество, преодоляване на последствията от злополуки или заболявания.

Поради това младата компания ще се стреми да повиши доверието в сектора и разбирането на защитата, която предлагат различните видове застраховки. Тя ще разработва и предлага иновативни за пазара на общото застраховане продукти или ще надгражда съществуващи спрямо нуждите и очакванията на потребителите. Желанието ѝ е да промени общата представа за застрахователните компании на пазара, като е:

  • по-бърза - бързо взима решения, бързо плаща или дава обратна връзка;
  • не усложнява процесите и говори на лесен и достъпен език;
  • по-грижовна - прави всичко с мисъл за клиента - решения, продукти, процеси;
  • по-прозрачна - с ясни условия, открито казва какво покрива и какво не;
  • по-иновативна - създава нови и различни решения, които са в крак със съвременните тенденции.

От компанията не се заблуждават, че само нейните усилия ще са достатъчни в тази посока. Затова са нужни съвместни действия на целия сектор и най-вече добри практики, добри продукти и добро, бързо и честно клиентско обслужване.

Застраховането в България остава силно неразбрано, тромаво, бавно. Искам да работим така, че децата ми да се гордеят с професията на баща си и мисията, която застраховането изпълнява в обществото.

Евгени Бенбасат, изпълнителен директор на ЗД Инстинкт ЕАД

"Принадлежността ни към голяма група ни дава увереност и стабилност на пазара и нужната висока капиталова адекватност, с която да гарантираме доверието на своите клиенти".

Петър Дамянов, изпълнителен директор на ЗД Инстинкт ЕАД

Към кого са насочени продуктите

Продуктите на застрахователя към момента се предлагат на настоящи и потенциални клиенти през търговската мрежа на кредитните дружества на групата ("Изи асет мениджмънт", "Вива кредит", "Аксес файнанс"). Профилът на клиентите, обслужвани от тях, е от sub-prime категорията, които са извън интереса на банките, като 88% от тях са със средно или по-ниско образование. "Тази специфична група клиенти предпочита да получава информация чрез директните канали за продажба на финансови услуги и така непосредственият контакт с нашите консултанти спомага за по-висока степен на клиентска ангажираност при разясняване на ползите от застраховането," обясняват от компанията. За тях тя предлага в момента защита на кредити и защита на кредитни карти.

Проникването на незадължителни застрахователни продукти в потенциалната клиентска таргет група на MFG е изключително ниско поради обективна трудност за продажби в резултат на ниската финансова култура и ограничените финансови възможности на тези потребители. "Започнахме работа с този клиентски сегмент на 19 юни и вече имаме 20 хил. клиенти, което считаме за сериозно постижение и ясен сигнал, че този сегмент има потенциал и изисква още много работа", казват от ЗД "Инстинкт".

Планове за развитие

Амбицията на компанията е да надхвърли вече разработените пазари на останалите дружества в групата. От ръководството на компанията обясняват, че през октомври предстои да започнат продажби и с външни партньори брокери, туристически агенции и др., които са извън собствената търговска мрежа и клиентската база на групата на MFG, както и да потърсят по-висок сегмент клиенти.

Дружеството развива приоритетно и онлайн канала си за продажби, чрез който ще таргетира клиенти, ползващи основно технологии през компютър, телефон или друго устройство. Следващите продукти, които ще предложи на пазара, са свързани със защитата на дома и защитата при пътуване.

Плановете на този етап не включват навлизане на пазара на задължително застраховане. Фокусът ще са незадължителни застрахователни продукти, свързани непосредствено с рискове за здравето и личното материално благосъстояние, като например: пожар и природни бедствия и други щети на имущество; злополука и заболяване; финансови загуби; правни разноски; помощ при пътуване и др.

Съвсем скоро от компанията обещават да предложат и продукти, които са уникални за нашия застрахователен пазар.

Като част от MFG компанията ще потърси последващо развитие в държавите от ЕС, на които оперират други дружества от групата - Румъния, Полша, Хърватия, Испания. И планира да направи това скоро.

"Нашите темпове на развитие до момента доказват напълно заявката ни да сме бърза, адаптивна и гъвкава компания", заявяват от застрахователното дружество. Като планират до края на годината клиентите й да надхвърлят 80 хиляди.