Устойчивото развитие е основна част от нашата стратегия

Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България

Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България
Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България
Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България
Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Марина Кобакова е главен изпълнителен директор на ИНГ Банк България, тя е първата дама и първият локален СЕО на тази позиция в структурата на ИНГ Банк. Има над 20-годишен опит в областта на финансите и банковото дело и се е утвърдила като лидер в корпоративното банкиране не само в България, но и в региона на Югоизточна Европа.

Присъединява се към ИНГ Банк България през 2008 г. и скоро след това заема различни ръководни позиции в ключови области като бизнес развитие, кредитиране, финансови институции и инициативи за устойчивост/устойчиви финанси.

От 2018 г. Марина Кобакова е ръководител на отдел "Корпоративно банкиране, транзакционни услуги и финансови институции Югоизточна Европа", като паралелно с това участва в структурирането на множество устойчиви решения на клиенти на ИНГ в страните от ЕМЕА.

Преди да се присъедини към ИНГ, придобива солиден финансов и лидерски опит в "Делойт", "Артур Андерсен" и Райфайзенбанк.

Каква е ролята на финансовите институции в борбата с климатичните промени?

Банките играят ключова роля в борбата с климатичните промени в три основни направления. На първо място, банките имат възможност да насочват своите активи във финансиране на устойчиви проекти и бизнес инициативи, както и да инвестират в разработването на устойчиви финансови продукти като зелени облигации, финансиране на доставчици, зелени гаранции и други. С активното участие на банките тези продукти подпомагат насочването на средства към проекти с положително екологично и социално въздействие.

На второ място, банките биха могли да използват огромното си влияние върху обществото и бизнеса, за да споделят опит и полезни практики в устойчивото развитие и ESG инициативите, като предлагат експертни познания и консултантски услуги в тази сфера.

И не на последно място, финансовите институции имат огромната отговорност да служат за пример на обществото и бизнеса, като се стремят към намаляване на собствения си въглероден отпечатък и същевременно бъдат социално отговорни към служителите си и обществото. Включването на устойчиви ESG практики в ежедневната работа, собствените инвестиционни решения и оценки на риска е ключово за бъдещото развитие на банковия сектор.

Какъв е фокусът на ИНГ в България?

- ИНГ е глобална финансова институция и лидер в областта на устойчивото развитие. За нас устойчивото развитие е въздействието и изборът, който правим - като работодател, кредитор, като инвеститор и чрез услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Ето защо устойчивото развитие е основна част от нашата стратегия както на глобално ниво, така и в България. Когато става въпрос за устойчиво развитие и то е на фокус, нашият подход обхваща три основни стъпки. Първите две стъпки са свързани с повишаване информираността на бизнеса по отношение на устойчивото развитие, което включва информиране за регулаторни промени, като например Таксономията на ЕС, както и за възможната подкрепа на клиентите ни с финансиране, свързано с устойчиво развитие. Структурираме успешно и други финансови продукти, непосредствено свързани с целите на компаниите, с които работим за по-устойчив бизнес, като например зелени банкови гаранции. Отделяме и значителен ресурс да улесним диалога с клиентите ни, както и между тях самите, и полагаме усилие да включим различни неправителствени организации и правителството в разнообразни ESG теми със значително влияние върху обществото и околната среда. Третата стъпка е нашият ангажимент и инвестицията ни към обществото. Горди сме, че заедно с Reach for Change Bulgaria сме основатели на мултисекторна коалиция "Да отворим кръга", която цели да събере партньори от бизнеса, неправителствените организации, медиите, академичните среди и изследователските организации, за да работим заедно за намаляване на социалното изключване на уязвими групи в страната - деца и младежи в неравностойно положение, от малцинствени общности, от отдалечени райони на страната или такива без достъп до дейности и услуги.

Как банката подпомага клиентите си в страната да развиват по-зелен бизнес?

Като банка най-голямо въздействие оказваме с финансирането, което структурираме. Предприемаме конкретни действия по отношение на това как бизнесът ни влияе върху климатичните промени. Това включва нашия т.нар. Terra подход - методология, която обхваща девет ключови бизнес области, имащи влияние върху изменението на климата, с цел да насочим целия си кредитен портфейл на глобално ниво към ограничаване на повишаването на средната глобална температура до максимум 1.5 градуса по Целзий до 2050 г. Гледаме на това като възможност да приложим опитa си в подкрепа на клиентите ни с експертен опит и устойчиво финансиране в трансформацията към свят с нулеви нетни стойности на въглеродни емисии. На глобално ниво през първото тримесечие на 2023 г. ИНГ е мобилизирала 21.9 милиарда евро в устойчиво финансиране, като ние с целия екип на ИНГ Банк България допринасяме към глобалните цели - а именно мобилизиране на 125 милиарда евро активи в устойчиво финансиране през всяка година до 2025 г.

Кои сектори разглеждате като ключови за разрешаването на проблема с климатичната криза и как подхождате към компаниите от тях?

- Подходът Terra е фокусиран върху секторите в портфейла на ИНГ, които в световен мащаб са отговорни за приблизително 75% от всички въглеродни емисии: производство на електроенергия, добив на нефт и газ, автомобилната индустрия; корабоплаване; авиация; стоманодобивна индустрия, циментова индустрия; жилищно строителство.

Компаниите търсят две основни услуги от своите финансови партньори - финансова подкрепа и експертно мнение. Когато това се разглежда в контекста на нулевите нетни стойности на емисиите до 2050 г., клиентите търсят насоки за това как да постигнат тези цели и да демонстрират напредък в процеса на достигането им. Нашите препоръки варират от продукти, свързани с финансиране на устойчиво развитие, до дългосрочни и иновативни решения, както и съвети за ясно определяне на амбициозни цели за устойчивост на бизнеса, към които съветваме клиентите си да се стремят.

Водим активен диалог с тях за това как биха могли успешно да структурират зелен заем или да емитират зелена облигация. ИНГ може да играе ключова роля за декарбонизацията, но реалните резултати са следствие от доброто сътрудничество и конкретни действия, както и от инвестициите от страна на клиентите ни по пътя им към устойчив бизнес, като не на последно място държавата играе ключова роля при определянето на амбициозни цели и предоставянето на достатъчно стимули за ускоряване на декарбонизацията по координиран начин.

В Климатичния си доклад от 2022 г. ИНГ потвърждава, че повечето сектори, попадащи в обхвата на Terra, са на път да постигнат целите, свързани с климатичните промени. ИНГ е взела решение да намали финансирането на бизнеси в енергийния сектор с висок въглероден отпечатък, включително проекти за добив на нефт и газ, но също така ние знаем, че ще е необходимо да продължим да подкрепяме тази индустрия. Същевременно вървим в посока на финансиране на по-чисти източници и едновременно с това свеждане до почти нула финансирането на въглищната енергетика до 2025 г.

Как оценявате нагласите на местния бизнес по отношение на екологичния преход?

- В България има много дъщерни дружества на мултинационални компании, които работят с ИНГ повече от 25 години, и по-голямата част от тези компании вече имат ясни цели, свързани с околната среда и социалното & корпоративното управление. Водим и стратегически диалог с българските ни клиенти за подпомагане и финансиране на прехода им към устойчив бизнес, като сме щастливи, че ESG темите вече са приоритет за местния бизнес - компаниите си поставят ясни и амбициозни цели, които искат да постигнат, инвестират в иновативни технологии и постигат забележителен напредък в налагането на устойчиви практики в работата си. Използваме нашия опит и експертност, за да помагаме на нашите клиенти в прехода им, работим и с НПО и участваме в различни панели и дискусии с цел да споделяме опита си и да насърчим все повече бизнеса и обществото да приоритизират темите, свързани с борбата с климатичните промени, предприемайки конкретни действия в тази посока.

Наскоро ИНГ Банк България получи наградата на британското списание Capital Finance International "Най-добрите устойчиви банкови решения за 2023 г." - разкажете малко повече за продуктите, услугите и инициативите, отличени с този приз.

- Както на групово ниво, така и в България се стремим да бъдем пример по отношение на отговорността към околната среда, социалното равенство и доброто корпоративно управление. Устойчивото развитие е в основата на дейността ни през последните години. Инвестираме значителни ресурси за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата и възможностите, свързани с устойчивото развитие, като домакин на форуми по темата, участия в семинари и ангажираност на служителите ни в България, които към днешна дата, мога да кажа, са истински посланици на отговорно и устойчиво банкиране. В съответствие с целта ни на групово ниво кредитният ни портфейл да достигне нулев въглероден отпечатък до 2050 г. в България насочваме значителни активи под формата на финансиране в устойчиви проекти и това е фокусът ни и занапред. Споделяме опита и експертността си на българския пазар и сме изключително щастливи, че нашите усилия са оценени след гласуване от компании, европейски организации и партньори като Световната банка на Capital Finance International, отличавайки ни с приза "Най-добрите устойчиви банкови решения за 2023 г. - ИНГ Банк България. Портфолиото ни с решения, свързани с преход към по-устойчив бизнес, е голямо, но това, с което наистина се гордеем, е, че ИНГ е истински визионер в разработването на иновативни решения, отговарящи на нуждите на клиентите ни.

ИНГ Банк присъства в България от близо 30 години - как се промениха за този период местният банков сектор и отношенията между бизнеса и банките?

- През последните три десетилетия корпоративният банков сектор в България претърпя пълна трансформация от сектор, предлагащ услуги за бизнеса, до сектор, който се стреми да предлага решения, адаптирани към конкретните нужди на бизнеса. Промените доведоха до по-конкурентна, технологично напреднала и устойчива среда, както и до установяване на истинско партньорство между бизнеса и банките. Три основни фактора допринесоха за тази трансформация, а именно:

  • Диверсификация на банковия сектор: От навлизането на ИНГ Банк в България през 1994 г. банковият сектор претърпя значителен растеж и диверсификация. Нови играчи - както местни, така и международни, навлязоха на пазара, което доведе до повишена конкуренция и по-широк набор от финансови услуги, достъпни за бизнеса.
  • Технологичен напредък: Технологичният напредък в световен мащаб допринесе за истинска революция и в банковия сектор в последните 30 години. Към днешна дата банките имат повишена ефективност, прозрачност и достъпност на банковите услуги. Въвеждането на онлайн банкиране, мобилни приложения и решения за дигитални плащания трансформира начина, по който клиентите взаимодействат с банките, позволявайки по-бърза и ефективна работа за бизнеса.
  • Регулаторни промени: Банковият сектор е един от най-регулираните сектори в световен мащаб. Неизменно значителните регулаторни промени през изминалите 30 години промениха начина, по който банките работят и взаимодействат с клиентите и доставчиците си. Въвеждането на директиви на Европейския съюз и местни разпоредби с цел да се осигури стабилна банкова среда, както и да се повиши прозрачността, да се подобрят практиките за управление на риска и да се осигури съответствие с международните стандарти има дълбоко въздействие върху отношенията между бизнеса и банките, осигурявайки по-голяма отчетност, стабилност и доверие.