През първата половина на 2023 сме финансирали изграждането на над 300 мегаватчаса ВЕИ

Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк

Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк
Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк
Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк
Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Биляна Младенова-Милева e мениджър ESG стратегия на УниКредит Булбанк от март 2023 г. Тя има богат опит от повече от 20 години във финансовия сектор в България. Има магистърска степен "Международни икономически отношения" от Университета за национално и световно стопанство в София.

Защо концепцията за устойчиво развитие е важна за УниКредит Булбанк?

В ход е преход на цялата икономика към зелени бизнес модели. В тази ситуация финансовият сектор като цяло има основна роля, а като безапелационен лидер в корпоративния сектор УниКредит Булбанк е ключов играч.

Съвсем скоро с наше участие беше финализирана една от най-значимите сделки на пазара, насочена към производството на електроенергия от възобновяеми източници и изграждането на нова фотоволтаична централа с капацитет над 200 MW.

Какво развитие да очакваме на концепцията ESG - екологични, социални и управленски фактори?

ESG вече не е само обща концепция, а конкретни действия във всяка от трите насоки. Мениджърите и компаниите от всички сектори откриват потенциала за постигане на устойчивото си развитие и ефективност и търсят партньорството на финансираща институция, която споделя тези принципи.

Радваме се, че най-голяма част от компаниите се доверяват на нас и съвсем скоро това донесе на УниКредит Булбанк специална награда "Финансиране на устойчиво развитие" във второто издание на престижните световни награди за устойчивост SDG Pioneers 2023 на Глобалния договор на ООН.

Водещата ви позиция на пазара дава възможност да наблюдавате пазарните тенденции. Какво показват те?

Компаниите започнаха да инвестират все повече в ESG проекти. Наблюдаваме различни стандарти и регулации на международно и национално ниво, които се разработват, за да насърчат компаниите за преминаване към устойчиви практики. Развиването на технологии, насочени към решаване на екологични и социални проблеми с предпоставка за нови иновативни възможности за бизнеса, също е една от тях.

УниКредит Булбанк насърчава и подкрепя финансирането на екологосъобразни проекти и инвестиции. Един от основните ни приоритети е постоянното развитие и обогатяване на нашето портфолио от ESG продукти.

Какви услуги и решения предлага УниКредит Булбанк на бизнеса, свързани с ESG?

Фокусирани сме върху опростяване и дигитализация на продуктите, разработване на алтернативи за зелено и социално финансиране, финансово приобщаване, както и активно предлагане на гаранционни схеми. По отношение на частта "Е", т.е. инвестиции, свързани с отпечатъка на компаниите и хората върху околната среда - в повечето случаи те са икономически обосновани сами по себе си, особено в дългосрочен план. За този тип инвестиции клиентите срещат изцяло подкрепа от наша страна и сравнително лесно получават достъп до банково финансиране. УниКредит Булбанк подкрепя инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и електрически превозни средства. Банката въведе за малкия и средния бизнес зелени решения за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди. Изграждането и привеждането в експлоатация на такъв тип централи намалява въглеродния отпечатък и осигурява прогнозирани разходи за електроенергия и дългосрочно предвидимо производство за 20-25 години напред. УниКредит Булбанк предлага възможност за финансиране до 90% от размера на инсталираната мощност.

Бяхме избрани за агент за реализацията на една от най-съществените ВЕИ сделки за последната година - продажбата на втория по големина вятърен парк в България - "Ветроком", на австрийската компания Renalfa IPP. Той е с капацитет 72.5 мегавата и беше изцяло собственост на Alpiq. Вятърният парк произвежда годишно средно 135 гигаватчаса електроенергия, която е щадяща за климата. Alpiq е водеща швейцарска енергийна група с богат опит в предоставянето на енергийни услуги и има разнообразен портфейл от активи за производство на електроенергия в Европа.

Какви други решения предлага УниКредит Булбанк?

Финансираме компании, които имат дългосрочна визия за устойчиво развитие и ясно заложени цели (KPIs), като тук специфичното е, че банката структурира преференциални условия с изключителен фокус към съблюдаването на ESG стратегията и целите на дружеството. Практически всяка фирма има възможност да се възползва, ако има ясна визия и стратегия за устойчивото развитие на своя бизнес.

С цел да стимулираме и мотивираме все повече клиенти да закупят дом с висок енергиен клас, банката създаде продукт "Зелена ипотека". Той е с атрактивни условия и предлага специална лихвена отстъпка при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок, удостоверено с копие на сертификат за енергийна ефективност.

За да бъдат зелените решения по-достъпни и предпочитани, УниКредит Лизинг осигурява финансов лизинг на преференциални условия за клиенти, които желаят да закупят електрически автомобил. Нашето лизингово дружество беше първото на пазара, което структурира продукт "Зелен лизинг", с възможност за нулева първоначална вноска, атрактивни лихвени условия, срок на изплащане до 6 години и бърза и опростена процедура за кандидатстване. Имаме огромен успех в привличането на все повече клиенти - физически и юридически лица, към електрическата мобилност и превръщането й в достъпна алтернатива. "УниКредит Лизинг" към момента държи приблизително 35% дял от лизинговия пазар на нови електрически автомобили в България (данни към 31.12.2022).

Каква е ролята на "УниКредит Застрахователен брокер" в зелените проекти?

В допълнение на решението на "УниКредит Лизинг" при покупка на електрически автомобил "УниКредит Застрахователен брокер" предлага на клиентите преференциални специални застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" с включени покрития "репатриране на електрическия автомобил до най-близката зарядна станция при загуба на заряд" и 24/7 помощ в случай на застрахователно събитие, включително съдействие на място при завеждане на щети.

Пилотирахме и поддържаме уникална продуктова експертност в областта на специализираните застрахователни решения за възобновяеми енергийни източници, предоставяни от нашето дъщерно дружество - "УниКредит Застрахователен брокер". Това е цялостно застрахователно решение за целия живот на ВЕИ проекта, чрез което инвестицията е напълно защитена, независимо от етапа на нейното развитие. Това е част от нашата визия да отговорим и надминем очакванията на клиентите на банката, като подобрим своя продуктов микс и разширим възможностите за финансиране и сигурност на инвестициите.

Какви са специалните инициативи на банката в подкрепа на малките и средните предприятия?

Отделяме специално внимание в подкрепа на малки и средни предприятия, както и на микропредприятия в развиващите се региони. Предлагаме разнообразни гаранционни инструменти. През 2023 подписахме ново споразумение за програма Invest EU, с която да подкрепяме бизнеса за устойчиви инвестиции. Имаме ангажимента, отговорността и смелостта да приемаме все повече устойчиви транзакции в нашия кредитен портфейл, като подкрепяме инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и електрически превозни средства.

Виждаме огромен потенциал в проектите, свързани с преминаването към кръгова икономика и енергийна ефективност. Все повече компании насочват фокуса си към реновиране и реконструкция на своите бизнес сгради с цел оптимизиране на разходите и намаляване на въглеродните си емисии.

Стремежът на УниКредит в България е да предложи цялостни зелени и социални решения, мотивирани или мотивиращи потребителското поведение, за да можем заедно да създадем едно по-устойчиво бъдеще за всички.