Новият брой:
Какво се случва в държавата

P2P: Инвестиране в кредити

HelpLending свързва хора, които се нуждаят от пари, с хора, които имат пари и искат да ги инвестират с цел печалба

P2P: Инвестиране в кредити
P2P: Инвестиране в кредити
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Парите карат света да се върти, но малцина извън утвърдените корпорации и институции могат със сигурност да предвидят какво ще е поведението на международните пазари. Новите технологии позволиха и на малките инвеститори да се докоснат до финансовия свят с Peer-to Peer (P2P) услугата с възможността за добра печалба. HelpLending е разумен начин за добър доход с риск, който е малко по-висок от този при стандартните банкови депозити.

Създадена през 2011 г. от български екип с опит в банковия сектор, HelpLending свързва хора, които се нуждаят от пари, с хора, които имат пари и искат да ги инвестират с цел печалба. Средната годишна възвръщаемост на инвестицията с HelpLending е 8.4%, като може да достигне и 15%.

Дружеството осигурява пълна прозрачност на операциите си и силно препоръчва на своите напреднали и нови потребители да инвестират внимателно и разумно.

Към момента има над 3750 регистрирани клиенти от 14 държави в ЕС. Help Lending планира през 2022 и 2023 г. по-широко навлизане на българския и европейския пазар.
Парите карат света да се върти, но малцина извън утвърдените корпорации и институции могат със сигурност да предвидят какво ще е поведението на международните пазари. Новите технологии позволиха и на малките инвеститори да се докоснат до финансовия свят с Peer-to Peer (P2P) услугата с възможността за добра печалба. HelpLending е разумен начин за добър доход с риск, който е малко по-висок от този при стандартните банкови депозити.

Създадена през 2011 г. от български екип с опит в банковия сектор, HelpLending свързва хора, които се нуждаят от пари, с хора, които имат пари и искат да ги инвестират с цел печалба. Средната годишна възвръщаемост на инвестицията с HelpLending е 8.4%, като може да достигне и 15%.

Дружеството осигурява пълна прозрачност на операциите си и силно препоръчва на своите напреднали и нови потребители да инвестират внимателно и разумно.

Към момента има над 3750 регистрирани клиенти от 14 държави в ЕС. Help Lending планира през 2022 и 2023 г. по-широко навлизане на българския и европейския пазар.

Какво е P2P?

С платформите за P2P кредитиране можете да инвестирате в неограничен брой заеми, ръчно или автоматично, и то с по-добър лихвен процент. Услуги като HelpLending осигуряват на своите инвеститори атрактивна възвръщаемост с лихвени проценти от 6.5% до 12.5%

С HelpLending можете да инвестирате парите си без допълнителни такси. Онлайн услугата не ви таксува за всяка транзакция, тъй като операциите се извършват незабавно и безплатно. Тази практика дава повече свобода на потребителите и техните инвестирани средства за разрастване на тенденцията за споделена икономика.

Как работят P2P платформите?

Платформите за директно инвестиране функционират изцяло онлайн. Една от най-хубавите възможности на HelpLending инвестирането е, че може да проверявате спестяванията си всеки ден и да следите статуса на транзакциите си. С опцията Auto Invest - "Автоматично инвестиране", можете да реинвестирате парите си 24/7 в зависимост от изискванията си. По този начин винаги ще сте първи в новите възможности за инвестиции.

Обратно изкупуване в срок. HelpLending дава достъп на инвеститорите си до заеми, които са с обратно изкупуване.

Диверсификация на кредита. Всеки заем се разпределя на отделни части, които са на разположение за инвеститорите. За да се осигури диверсификация, заемодателите могат да изберат в колко "части" да инвестират парите си, както и в колко броя заеми.

Контрол върху парите. Опцията за пълен контрол върху инвестициите дава възможност да регулирате къде, колко и за колко време отдавате суми в помощ на кредити.

Сигурно и законно ли е P2P инвестирането?

Запознайте се добре с екипа зад p2p lending платформата, в която възнамерявате да инвестирате. Направете това още преди да се регистрирате, за да добиете представа за стабилността ѝ. Следете за компании с добра репутация и силно присъствие на пазара.

Контролиран риск при инвестиране

Пример: HelpLending прави проверката на "кредитната репутация" чрез справка в институциите НОИ, ЦКР и спрямо декларираните данни. По този начин се установява каква е вероятността кредитополучателят да не изпълни задълженията си. След определянето на "кредитния риск" заемите достигат до инвеститорите в категории A, B и C. Всеки инвеститор има правото сам да прецени от коя от трите категории се интересува според сигурността и стабилността, които гарантират.

При платформи като HelpLending кредитите се отпускат от финансовата институция ("Хелп Кредит"). Това означава, че утвърдена небанкова институция преотстъпва на инвеститорите правото да получават плащания по кредитите. В случая тези плащания са пропорционални на инвестираните суми по силата на договор за цесия.

Собствениците на HelpLending гарантират, че дейността е законна в България и, най-просто казано, представлява прехвърляне на права между лица.

HelpLending гарантира, че легално дава на своите инвеститори възможността да придобият права от "Хелп Кредит", които са свързани с получаване на плащания по кредитите. Това е напълно законно по силата на договор за цесия и НЕ противоречи на действащото законодателство. Според закона няма ограничения за прехвърлянето на права между лицата.