Новият брой:
Какво се случва в държавата

Технологиите KYC и Digital onboarding - ключ към бъдещето

Виктор Петров, управител на "Комитекс"

Виктор Петров, управител на "Комитекс"
Виктор Петров, управител на "Комитекс"
Виктор Петров, управител на "Комитекс"
Виктор Петров, управител на "Комитекс"
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Промени ли се бизнесът ви през последните години предвид глобалния фокус върху финансови технологии?

- "Комитекс" ООД е основана през 1995 година българска ИТ компания, която предоставя дигитални технологии за персонална идентификация и сигурност. За своите 27 години успешна история се утвърдихме като водеща компания в областта на високотехнологичните и иновативни решения за финансовия, корпоративния и държавния сектор в България. Важно за нас е да представяме и внедряваме водещи световни технологии в България. Затова в последните години се фокусираме върху технологиите Know your customer (KYC) и Digital Onboarding. Те са важна част от съвременните финтех продукти и позволяват по сигурен начин да идентифицират крайния клиент при отдалечено (неприсъствено) и напълно автоматизирано създаване на неговия клиентски профил. В България само "Комитекс" предоставя цялостни технологии за сигурна присъствена или отдалечена идентификация на български и чуждестранни физически лица.

Промени ли се бизнесът ви през последните години предвид глобалния фокус върху финансови технологии?

- "Комитекс" ООД е основана през 1995 година българска ИТ компания, която предоставя дигитални технологии за персонална идентификация и сигурност. За своите 27 години успешна история се утвърдихме като водеща компания в областта на високотехнологичните и иновативни решения за финансовия, корпоративния и държавния сектор в България. Важно за нас е да представяме и внедряваме водещи световни технологии в България. Затова в последните години се фокусираме върху технологиите Know your customer (KYC) и Digital Onboarding. Те са важна част от съвременните финтех продукти и позволяват по сигурен начин да идентифицират крайния клиент при отдалечено (неприсъствено) и напълно автоматизирано създаване на неговия клиентски профил. В България само "Комитекс" предоставя цялостни технологии за сигурна присъствена или отдалечена идентификация на български и чуждестранни физически лица.

Кои са най-търсените услуги и продукти, които предлагате?

- Съвременните финтех компании развиват активно продукти, за които функционалността клиентът да се идентифицира дигитално и еднозначно е от ключово значение за бързодействието и сигурността. Това изискване е свързано и със законодателството на ЕС за AML (Anti Money Laundering) и съответния български Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Затова ние внимателно и последователно изграждаме специализирано портфолио от продукти, които да позволят бърза интеграция и отлични резултати.

Предлагаме софтуерни компоненти и цялостно решение на "Regula Латвия" за сигурна мобилна идентификация на физически лица и проверка на лични документи в един процес като част от мобилна апликация. Чрез комбинация от технологии за обработка на лични документи, лицева биометрия и изкуствен интелект се прави бърз и сигурен Liveness Detection + Face Match на снимки на лицето и снимката от личния документ, като паралелно се извличат и обработват и всички данни от личната карта или паспорта. Това е напълно автоматизиран процес и неговият резултат е сигурно потвърдена или отхвърлена самоличност на лицето спрямо неговия личен документ.

Когато клиентът присъства физически на място, предлагаме решения на Regula за автоматизирана обработка на личния документ и проверка на автентичност и достоверност в рамките на 4-5 секунди. Това позволява front office системата дигитално да идентифицира клиента по сигурен начин без намесата на служител, което повишава многократно бързината на обслужване и е силна превенция срещу вътрешен fraud. В случай на необходимост on site решението може да включва и заснемане на лицето на клиента за биометрично потвърждение на съответствието на клиента и личния документ.

Търсена технология са специализираните sign pad устройства за дигитално снемане и анализ на собственоръчния подпис на клиента. Специализираният софтуер и хардуер позволяват да се анализират и съхранят биометричните характеристики на подписа с цел бъдеща съпоставка и проверка на автентичност на подписа. Устройствата визуализират и част от документа за подписване, което отговаря на изискванията за клиентска информираност. Целта на дигитализирането на клиентския подпис е електронно съхранение на документите при запазване на пълна доказателствена сила на подписа върху този документ, аналогична на подпис върху хартия.

Какъв е профилът на вашите клиенти?

- Наши клиенти са основно във финансовия и корпоративния бизнес, които работят online и offline с голям брой клиенти физически лица. "Комитекс" работи активно и със софтуерните финтех разработчици, доставяме know-how и ги консултираме технологично. Предоставяните от нас продукти и услуги ефективно реализират целите за сигурност и бързина при идентификацията на клиентите - ключови изисквания за финтех продуктите. За проверката на лични документи наш клиент е и МВР - Гранична полиция, в момента оборудваме със софтуер и скенери за лични документи всички ГКПП на България, като имаме договор за цялостна поддръжка за 5 години.

Как се отрази на бизнеса ви пандемията от коронавирус и какви са плановете ви за бъдещето?

- Клиентите ни бързо осъзнаха предимствата от внедряването на KYC и Digital onboarding в техния бизнес и използвани финтех решения и това ни позволи да реализираме интересни проекти в последните 2 години. Смело мога да заявя, че за финтех компаниите пандемията отвори нови пазарни ниши и се увеличиха възможностите за ускорена реализация на предоставяни от "Комитекс" дигитални технологии за идентификация и сигурност.

Линк към страницата: https://comitex.net/