🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

През 2022 г. печалбата на ITF Group нарасна близо 5 пъти

Първата публична финтех компания на ВЕАМ сегмента на БФБ набра над 3 милиона лева с успешно IPO

Светослав Ангелов - собственик и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов - собственик и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов - собственик и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов - собственик и изпълнителен директор на ITF Group
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Светослав Ангелов е изпълнителен директор на ITF Group.Той притежава бакалавърска степен "Международен бизнес и финанси" от European Business School в Лондон и Executive MBA от University of Sheffield. Участвал е в управлението на компании като "Рубин" АД, "Сръбска фабрика Стъкло" АД и "Република холдинг" АД. Инвестира и в дружества в сферата на недвижимите имоти, в технологии и развойна дейност и в изкуство.

През февруари 2015 г. Светослав Ангелов придобива дял в "АЙ ТИ ЕФ груп" АД и влиза в управлението на компанията. Впоследствие увеличава своя дял, става едноличен собственик на капитала, а след листването на компанията вече е мажоритарен акционер.

През 2022 г. ITF Group отбеляза ръст на приходите 75%, а нетната печалба нарасна близо 5 пъти в сравнение с 2021 г., според предварителните прогнози. Така финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране, завършва годината с по-високи от очакваните резултати. Отличните показатели се дължат на успешния бизнес модел, в чиято основа са собствените иновативни решения и фокусът върху клиентското изживяване. Според собственика и изпълнителен директор на ITF Group Светослав Ангелов важен принос имат и мотивираният екип, и качественото и добре диференцираното финансиране на компанията.

Във връзка с резултатите на ITF Group Светослав Ангелов казва: "Юбилейната ни десета година е най-успешната за нас по показателите приходи и нетна печалба. С това ние доказахме на бизнеса и на инвестиционната общност, че ITF е заслужаваща доверие компания с огромен потенциал за растеж. Амбициозните ни цели са през следващите няколко години да увеличим приходите си 3 пъти, а печалбата - над 5 пъти спрямо 2022 г."

Скалиране чрез технологии ще е в основата на бизнес ръста на ITF Group

Основната дейност на ITF Group е небанковото потребителско кредитиране. На пазара компанията е позната с изцяло онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през мрежа от консултанти.

И при двата продукта бързината и сигурността са от водещо значение. ITF ги постига чрез иновативни инхаус решения, които са в основата на собствената ѝ 360-градусова финтех платформа. С тези разработки процесът на кредитиране е максимално автоматизиран - от подаването на заявката, през разглеждането и одобрението ѝ до превода на средствата по сметка на клиента. Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично, а целта е този дял да нарасне до 80% и услугите да са достъпни 24/7. Така ще бъдат постигнат и ръст на бизнеса чрез обслужване на по-голям брой клиенти срещу минимално повишение на оперативните разходи и много по-висока степен на клиентска удовлетвореност.

Светослав Ангелов коментира, че именно финтех решенията са ключът към постигането на амбициозните бизнес цели на ITF Group. "Идеята ни е да се опрем изцяло на иновациите, за да можем да растем и да сме независими от човешкия фактор при работата с клиентите. Ние вярваме, че с помощта на технологиите бизнесът ни ще скалира, което ще доведе до значителен ръст на приходите и на печалбата", допълва той.

Изпълнителният директор на ITF е категоричен, че стремежът за автоматизация на обслужването не измества фокуса от сигурността. Собствената система за оценка на риска на компанията е базирана на над 200 точки с данни. Благодарение на това портфолиото е стабилно, като над 60% от кредитите се погасяват навреме, а делът на несъбраните главници през последните три години е под 11%.

ITF Group е спечелила доверието на бизнеса и на клиентите

Добрите резултати през 2022 г. са плод на последователна стратегия за развитие на ITF. Част от нея е осигуряването на качествено финансиране, което да подсигури растежа на компанията. През 2019 г. беше емитирана емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет 7 години и фиксирана годишна лихва 10%, които се търгуват на БФБ. Към момента над 1 милион лева от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени.

Като следваща стъпка ITF потърси финансиране и през ВЕАМ пазара на БФБ. През декември 2022 г. компанията реализира успешно IPO, като в първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1.7 пъти, а във втория - почти 1.6 пъти. Така първата публична финтех компания на ВЕАМ сегмента набра малко над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори. Свободната търговия с акции започна на 4 януари 2023 г.

Хората също се доверяват на компанията. От основаването й през 2012 година ITF е отпуснала повече от 185 хил. заема и получава по над 6500 заявки месечно, a над 75% от клиентите са ползвали услугите ѝ повече от веднъж.

Като обобщение на успешната 2022 г. Светослав Ангелов отбелязва: "Аз съм уверен, че благодарение на ефективния ни бизнес модел, на иновативните решения, които използваме и върху които работим, на добрия ни екип и на доверието от страна на бизнес общността, инвеститорите и клиентите бизнесът на ITF Group ще продължи да расте през следващите години и ние ще постигнем амбициозните ни цели - ръст на приходите и печалбата и осигуряване на клиентско изживяване, което да е над средното ниво за сектора."