ITF Group: Планираме трикратен ръст на компанията средносрочно

Светослав Ангелов, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group

Светослав Ангелов, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group
Светослав Ангелов, мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Светослав Ангелов е мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group. Той беше лектор на конференцията на "Капитал" Fintech and Insurtech Summit, която се проведе на 28 март в София.
Светослав Ангелов е мажоритарен акционер и изпълнителен директор на ITF Group. Той беше лектор на конференцията на "Капитал" Fintech and Insurtech Summit, която се проведе на 28 март в София.

Какви тенденции на пазара на небанкови финансови институции бихте откроили?

- Нашият сектор претърпя огромна промяна през последните години, която беше движена от все по-доброто клиентско изживяване и от развитието на продуктите и услугите. Ние последователно работим за това хората да не ни разглеждат като компания, от която просто получават едни бързи пари, а като партньор, на когото да разчитат за финансиране, когато имат нужда от това. В този смисъл за нас е много важно да изграждаме дългосрочни отношения с клиентите на базата на персонализиран подход, на програми за лоялност, на отговорни взаимоотношения и на страхотно следпродажбено обслужване.

Подходът ни към предоставяне на отлично изживяване е изграден върху три стълба. Първият е развитието на технологиите, които ни позволяват да предложим бързина и сигурност. Например с помощта на нашата собствена финтех платформа над 60% от заявките за кредити се обработват автоматично и хората получават превод на средствата в реално време. Важен елемент от платформата е и системата ни за оценка на риска, която е базирана на над 200 точки с данни.

Вторият стълб е развитието на портфолиото ни от продукти. Разчитаме, че с пускането на новите продукти, които разработваме, не само ще разширим клиентското си портфолио, но и ще го подобрим. Третият фактор е отговорният начин на правене на бизнес, което е важна част от доброто клиентско изживяване. Ние можем да откажем финансиране или да отпуснем по-малък кредит, ако преценим, че клиентът би имал затруднения при изплащането му. Подхождаме с отговорност и разбиране и към клиенти, изпаднали в затруднение.

Благодарение на тези три основни стълба все повече хора се доверяват на ITF, което се доказва от резултатите на компанията. През миналата година приходите ни нараснаха със 75% спрямо 2021 г. до 10.6 милиона лева, а печалбата - над 5 пъти. Това е над средния ръст за сектора от 18% през 2022 г. според данните на БНБ.

Как се отразяват на бизнеса ви новите модели във финансовите технологии?

- Новите модели във финансовите технологии помагат на бизнеса ни да се развие в няколко направления. Първото е скалиране и повишаване на ефективността на компанията. Това става чрез автоматизация на целия процес - от попълването на заявката, нейното разглеждане и одобрение до превода на средствата. Финтех решенията ще ни помогнат и да повишим достъпността до нашите продукти. Амбициозните ни цели са делът на автоматично обработваните заявки да нарасне до 80%, а хората да могат да ползват продуктите ни 24/7. По този начин, стъпвайки на собствени разработки за работа с големи бази данни и на анализа им от изкуствен интелект, ние ще можем да обслужваме много по-голям брой клиенти при минимален ръст на оперативните разходи. Очакваме, че през следващите години това ще доведе до ръст на приходите и печалбата на компанията над 3 пъти в сравнение с 2022 г.

Второто направление е предоставянето на отлично клиентско изживяване. Това означава цялото пътуване на клиента с ITF да бъде лесно, удобно, приятно, безпроблемно и интуитивно. Когато кандидатстват за кредит, хората искат да попълнят максимално опростена форма, да получат отговор за минимално време и парите им да бъдат преведени по сметката за минути. С помощта на инхаус разработките ни успяваме да отговорим на това търсене - клиентът попълва само три полета, а обработката и преводът в повечето случаи се случват незабавно.

Важен аспект от доброто изживяване е и персонализираният подход. Благодарение на технологиите ние бързо успяваме да "разпознаем" клиента и при всяко следващо кандидатстване можем да му предложим по-добри условия по кредита - по-голяма сума, по-дълъг срок на изплащане и по-изгодна цена. Именно така изграждаме дългосрочни отношения с хората и те ни възприемат като доверен партньор, на когото могат да разчитат всеки път, когато имат нужда от финансиране. Затова и над 75% от клиентите ни са ползвали продуктите ни повече от веднъж.

Финтех решенията ни помагат и да управляваме много добре риска при кредитирането. Благодарение на тях успяваме да поддържаме нивото на необслужвани кредити за ITF около 10%, което е много добър показател за нашия сектор.

Как управлявате риска при отпускането на кредитите в условията на по-несигурна икономическа среда в глобален мащаб?

- За нас като отговорен кредитор доброто управление на риска е топ приоритет и затова инвестираме в разработването на решения, които гарантират както сигурността на хората, така и на компанията. Пример за това е собствената ни система за управление на риска, която е базирана на повече от 200 точки с данни. Тя ни позволява да придобием много ясна картина за възможностите на клиента и ни помага за финалното становище. Ключов компонент от работата на системата е нейната бързина, но това в никакъв случай не е за сметка на сигурността, като с точност можем да верифицираме сигурността на трансакциите.

Предвиждате ли да нараснат рисковете пред пазара на финансови технологии на фона на фалита на американската банка SVB?

- Още отпреди фалита на SVB се наблюдаваше спад на инвестициите в сектора. Той беше най-сериозен в последното тримесечие на 2022 г. и се дължеше на края на нулевите лихви и на по-голямата предпазливост от страна на инвеститорите заради очакванията за рецесия. Фалитът на банката донякъде засили опасенията към сектора, но аз вярвам, че този пазар ще продължи да расте.

Основната причина за ръста е гладът към финтех продукти. Те са търсени не само от крайни клиенти, но и от традиционни финансови институции като банките, от мобилни оператори и технологични компании. Ето защо аз съм оптимист за бъдещето на пазара и вярвам, че бизнесът на финтех компаниите, които са фокусирани върху доброто клиентското изживяване, ще продължи да расте.