Revolut: Младите искат да финансират образованието си, но малка част спестяват за това

Най-предпочитани варианти от Gen Z са спестяване и студентски заеми, показва проучване на финтех компанията за България

Според проучване сред клиентите на Revolut в България един от четирима българи изобщо не спестява, докато по-голяма част от българите (22%) успяват да спестят между 100 и 200 лв. всеки месец
Според проучване сред клиентите на Revolut в България един от четирима българи изобщо не спестява, докато по-голяма част от българите (22%) успяват да спестят между 100 и 200 лв. всеки месец
Според проучване сред клиентите на Revolut в България един от четирима българи изобщо не спестява, докато по-голяма част от българите (22%) успяват да спестят между 100 и 200 лв. всеки месец    ©  Revolut
Според проучване сред клиентите на Revolut в България един от четирима българи изобщо не спестява, докато по-голяма част от българите (22%) успяват да спестят между 100 и 200 лв. всеки месец    ©  Revolut
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Темата накратко
  • 69% от младите между 18 и 24 години (GenZ) смятат, че трябва да участват в заплащането на образованието си.
  • 25% от българите нямат спестявания, а които имат, спестяват между 100 и 200 лв. на месец.
  • ЕДва 15% от пълнолетните българи успяват да спестят над 400 лв.

Почти 70% от представителите на поколението Z (GenZ) в България са склонни да участват в осигуряване на средства за тяхното образование във висше учебно заведение (ВУЗ), но само 35% от тях са и готови да спестяват за това. И не само че са склонни, но и са първенци в месечното спестяване на суми между 400 и 1000 лв., като 18% от посочилите, че спестяват, попадат в този диапазон.

Това показва проучване сред 1000 клиента на финтех платформата Revolut, която има над 30 милиона регистрирани потребители по целия свят. До юли тази година клиентите в България са 620 хиляди, а по данни, предоставени от компанията на "Капитал", в момента те са 650 хил. От проучването става ясно още, че 25% от българите нямат никакви спестявания, а тези, които имат, успяват да спестяват на месец между 100 и 200 лв. Спестяващите над 400 лв. на месец са не повече от 15%, поне сред клинтите на финтех компанията.

Освен от България участвалите в изследването "Обратно на училище" са от още 12 страни (по хиляда от всяка). Сред зададените им въпроси са как по-младите поколения мислят за своя принос към финансирането на тяхното обучение, кои са основните източници за това, както и колко трябва да спести едно семейство, за да изпрати децата си в училище или университет тази есен.

GenZ и образованието

Според проучването 69% от представителите на поколението Z между 18 и 24 години смятат, че трябва да участват в заплащането на образованието си в колеж или университет. 35% от тях са готови да спестяват за това, а други 34% - само ако семействата им не могат да си позволят издръжката.

Трите най-предпочитани варианта от GenZ за набиране на средствата за подпомагане на образованието им са чрез спестяване през предходните години (29%), студентски заеми (14%) спонсорства или стипендии (8%).

Едва 6% във възрастовата граница между 18 и 24 години смятат, че родителите им трябва изцяло да ги издържат и биха разчитали на тях. Има и други 8% от GenZ, които не виждат как биха работили и учили едновременно и поради това не биха се издържали сами.

Спестяванията на българите

От проведеното проучване се оказва, че един от четирима българи изобщо не спестява, докато по-голяма част (22%) успяват да спестят между 100 и 200 лв. всеки месец. Само 15% от пълнолетните българи успяват да спестят над 400 лв.

По отношение на половете при жените се наблюдава по-висок дял на тези, които нямат никакви спестявания - 29% от анкетираните жени в България изобщо не са спестявали, докато при мъжете делът е 18%. Наблюдава се разлика между половете и по отношение на спестената сума. За мнозинството от жените тя варира между 100 и 400 лв. (34%), докато 21% от мъжете спестяват месечно над 400 лв.

Оказва се, че представителите на по-младите поколения в страната успяват да спестят повече в сравнение с по-възрастните. Едва 16% от хората между 18 и 44 години заявяват, че нямат спестявания, докато делът им от тези над 45 години е 29%. Проучването на Revolut разглежда какъв дял от всяка възрастова група успява да спестява в четири различни диапазона.

Лидер в спестяванията над 1000 лв. са хората между 35 и 44 години, като 7% от тях са отговорили, че успяват да заделят такава сума на месец. По-голямата част (26%) от анкетираните в тази възрастова група спестяват между 100 и 200 лв. В диапазона между 400 и 1000 лв. лидер са представителите на поколението Z като 18% от тях са посочили това. 23%, или по-голямата част от хората между 25 и 34 години, успяват да спестяват до 100 лв.

Разходи за образование

Шест от 10 българи мислят, че разходите за образование в страната са високи, като едва 7% от анкетираните заявяват, че таксите за обучение кореспондират с качеството на образованието. 22% от участвалите в анкетата смятат, че частните училища са по-скъпи, защото предлагат по-високо качество, а 19% от тях намират държавните училища за приемлив вариант.

От поколенията, за които образованието е важно и е необходимо да се влага в него, милениалите (35 - 44 години) и поколението Х (45 - 54 години) смятат, че цената на обучението е твърде висока. Делът на неодобряващите е съответно 72% и 76%, докато средният е 65%. 9% от анкетираните над 55 години декларират, че доброто образование трябва да е скъпо.

Възприятието се влияе и от пола. 67% от жените и 63% от мъжете заявяват, че таксите за обучение са високи.

Вътрешните данни на Revolut показват, че миналата година между 15 август и 31 октомври средностатистическият потребител на финтех компанията в България е похарчил приблизително 832 лв. за разходи, свързани с началото на учебната година в училище или университет. В тази сума не се отчитат административните разходи като наем или комунални услуги за студентите.

Като се вземе в предвид инфлацията от 8.5% за юли 2023 г. и липсата на растеж в заплатите на над 78% (по данни на НСИ) от българското население, въздействието на разходите за образование през септември и октомври тази година се очаква да бъде осезаемо.

В същия момент вътрешните данни на Revolut показват, че българските клиенти използват приложението, за да спестяват за образование и средната сума, поставена като цел между 1 май и 31 октомври 2022 г., е била 820 лв., а за сейфовете в евро - 1240. За същия период за различни цели (почивки, подаръци, трудни времена, образование, ремонт, наем, автомобил, сметки) са били създадени над 15 300 сейфа в лева, евро и щатски долар.

Според проучването на Revolut семейство с две деца (тийнейджър в гимназия и студент в университет) трябва да спестява поне 18 месеца по 150 лв. на месец, за да покрива разходите за началото на учебната година през 2023 г. В изчисленията се взимат предвид съответните разходи през предходната година, нивото на инфлацията през юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. и средната месечна цена за наем в София.

Все още няма коментари
Нов коментар