Компромис от ЕС за мандрите

Очаква се eврокомисията да разреши преходен период за българските млекопреработватели

Стандарт

10% от суровото краве мляко в страната отговаря на европейските микробиологични изисквания по данни на НАМ.

Статистика

75% от млякото се произвежда в малки семейни стопанства, в които се отглеждат от 1 до 9 крави.

Чуждият пробив

Полша и Румъния са договорили преходен период за млекопреработвателите си още при преговорите за присъеднияване в ЕС. В Полша например средният брой на животните в едно стопанство е 3.4, колкото са и в България, а в Румъния - 1.5. И двете страни имат проблем със завишените изисквания на ЕС към микробиологичните характеристики на кравето мляко.

Събирателно дружество "Костови" в гр. Съединение е малка фирма, която от 12 години изнася българско сирене, произведено по традиционни технологии, в Австралия, САЩ, Европа, Ливан.

От началото на тази година обаче европейските пазари останаха затворени за "Костови". Причината е, че дружеството още не е достигнало евростандартите, но според договорките с ЕС може да направи това до края на 2007 г. Очаква се в началото на септември Европейската комисия да удължи този срок и да разреши преходен период до края на 2009 г. за българските месо- и млекопреработватели.

"Ако има отсрочка, ние ще можем да изнасяме на общия европейски пазар и в същото време да продължим да въвеждаме евроизискванията. Този преходен период е крайно необходим не само за малки фирми като нашата, но и за стотици животновъдни ферми, които също трябва да се преструктурират до края на тази година. Огром­на част от тях не са в състояние да спазят този срок поради липса на финансиране. Без преходен период те ще останат на улицата и ще трябва да изколят животните. За всички в сектора е важно да вземем глътка въздух", казва Енчо Костов, собственик на СД "Костови". Претенциите на бизнеса за преходен период бяха поставени в Брюксел в началото на март т.г. от Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ). По-късно земеделското министерство застана зад исканията на браншовата организация.

Аргументите за преходния период

"България е единствената страна, която по време на преговорите за присъединяване към ЕС отказва преходен период за преработвателите", твърди Михаил Тачев, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. В същото време преговарящите са договорили преходен период за суровината, според който до 2009 г. суровото краве мляко трябва да достигне определени европейски хигиенни показатели. "Получава се противоречие - има отсрочка за суровината, но не и за тези, които я преработват", уточнява Тачев. В резултат на пропуска по време на преговорите и ако eврокомисията откаже преходен период, най-вероятно ще последват верижни фалити на животновъдни ферми и преработватели.

Суровото краве мляко в България, което отговаря на евронормите, е твърде малко. Количествата не достигат заради разпокъс­ване на животновъдството и липсата на средства за развитие на сектора. Голямото търсене на качествено мляко, което европейците вече наричат бялото злато, поражда хроничен недостиг и поставя преработвателите в задънена улица. Още повече че суровината не достига и в световен мащаб. В резултат преработвателите са принудени да работят и с мляко, което не отговаря на евроизискванията. Това обаче им пречи да предлагат продуктите си на общия европейски пазар, защото от началото на 2007 г. ЕС разрешава продажби само от мандри, които работят с качествена суровина.

За кого ще важи отсрочката

В момента 44 от общо 680 месо- и млекопреработвателни предприятия имат право да продават на общия европейски пазар. Специално в млечния сектор това могат да правят само 26 от 197 работещи мандри. Всички останали са поставени в т.нар. негативен, забранителен списък и могат да произвеждат до края на 2007 г. и само за вътрешния пазар.

"При сегашния сценарий фирмите в забранителния списък трябва да бъдат проверени от Националната ветеринарномедицинска служба (НВС) до края на годината. След това трябва да бъдат инспектирани от европейски санитари от Брюксел. Който е готов, ще може да продава на вътрешния и на общия пазар. Който не е, ще бъде затворен", обяснява процедурата Диляна Славова, изпълнителен директор на НАМ.

"Ако се получи пот­върждение от Брюксел за преходен период, няма да има вече нито позитивен, нито негативен списък", заяви земеделският министър Нихат Кабил на общото събрание на Националната асоциация на млекопреработвателите. Според Кабил предприятията, които "дори и до 2090 г. няма да могат да покрият изискванията", след обстоен анализ от НВМС ще бъдат затворени до края на тази година. За тях преходният период няма да важи. От отсрочката ще се възползват фирми, които са напреднали в подоговката си за достигане на европейските критерии и са пред приключване на процеса. Те ще бъдат вписани в т.нар. мониторингов списък и без да чакат края на преходния период, щом покрият изискванията, ще могат да поискат проверка от НВМС и да получат разрешение да продават на общия пазар.

Каква ще е ползата

"За мен решението за преходен период ще бъде доказателство за максимална гъвкавост и защита на индустрията", коментира Георги Хаджийски, търговски директор на "Хаджийски и фамилия" - Враца. Според Борис Григоров, управител на "Софбиолайф - БГ" - Свищов, преходният период ще позволи на много фирми да оцелеят. "Отсрочката означава по-голямо предлагане на продукти, съответно по-голяма конкуренция, от което в крайна сметка печели потребителят", преценява Григоров. Той смята, че процесът на преструктуриране на предприятията в сектора тепърва предстои. Прогнозата си Григоров аргументира с факта, че страната ни отскоро е член на ЕС и конкуренцията с европейските компании ще доведе до ново позициониране на пазара. "Преходният период ще даде на фирмите освен време за технологически подобрения и възможност да огледат продуктите си и да обмислят по-добре своята стратегия", казва още Григоров.

Ако българските преработватели на месо и мляко получат отсрочка, предприятията ще могат да преработват съществуващото сурово краве мляко, което не отговаря на европейските изисквания, и да продават без проблем на вътрешния пазар. Фирмите, които преработват неотговарящо на евроизискванията краве мляко, ще имат достъп до европейския пазар и до пазарите на трети страни само ако произвеждат сирена с дълъг период на зреене (над 60 дни). Производителите на продукти от сурово овче, козе и биволско мляко с период на зреене над 60 дни също ще могат да продават продуктите си на европейския пазар и да изнасят в трети страни.

Още от Капитал