Приказки за Западния парк

Докато в централните столични градинки общината демонтира катерушки като тази, в Западния парк тя полага специални усилия за съоръжението, като дори го е "обезопасила"

Приказки за Западния парк

Концесията за една от най-големите зелени площи в София се отлага. С две седмици

20487 прочитания

Докато в централните столични градинки общината демонтира катерушки като тази, в Западния парк тя полага специални усилия за съоръжението, като дори го е "обезопасила"

© Надежда Чипева


Със сигурност всеки, който е стъпвал поне веднъж в Западния парк в София през последните години, би гласувал с две ръце за неговата промяна. Те предстои макар и все още в проектен вид, но той за късмет е станал приоритетен за Столичната община. Нещо повече - от края на миналата година тя търси частен инвеститор, който да вземе на 25-годишна концесия 498 дка от парка. Той ще трябва да построи кафенета и ресторантчета, велосипедни алеи, спортни площадки и атракционни съоръжения. Това са част от детайлите от бъдещия облик на част от Западния парк в София. Той се допълва от почистените тревни площи, големи дървета, цветни градини, нови пейки и беседки, поддържани чешми и фонтани. Работещо парково осветление е още един от детайлите, които биха направили мястото привлекателно и достъпно дори и в тъмната част от деня.

Речено – сторено

В първите дни от седмицата казаното по-рано започна да придобива форма. Стана ясно, че администрацията има готовност при подкрепа от общинския съвет да обяви процедура за избор на концесионер, който да стопанисва територията от 498 декара, да инвестира в изграждането на предвидените в плана съоръжения и сгради, както и да осъществява текуща поддръжка на зелените площи и алеи за срок не по-дълъг от 25 години. Финансовите ангажименти на бъдещия концесионер също добиха реални измерения - минимум 11.3 млн. лв. Близо половината от тях трябва да бъдат инвестирани в първите три години за изграждането на предвидените сгради и атракциони, за възстановяването на настилката и парковите елементи, за поставянето на спортните съоръжения. Останалите средства ще се разпределят за текуща поддръжка на парка през годините – осветление, охрана, озеленяване, контролирана сеч и т.н.

@@galwidg:[email protected]@

Вниманието обаче основно беше насочено в две посоки - че достъпът до парка ще остане безплатен и че общината няма да иска концесионно възнаграждение от бъдещия стопанин, а ясна инвестиционна програма. Отказа от приход от администрацията защитиха с мотива, че срещу това ще се изискват инвестиции. "Нашата цел е не да получаваме директни плащания, а да гарантираме инвестиции за парка", беше аргументът на групата общински съветници от ГЕБР. От юридическия отдел на общината дори обясниха, че така ще бъдат осигурени икономии в бюджета, тъй като средствата от 300 - 400 хил. лв. годишно, които сега София отделя за текущата поддръжка на парка, ще отпаднат като разход.

Засечка на финала

Въпреки принципното съгласие и подкрепа, което получи през седмицата предложението за концесионирането на Западния парк от почти всички страни, в четвъртък то беше изненадващо оттеглено от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет. Причината за това се оказа взетото ден по-рано решение на Комисията по стопанска политика и общинска собственост. Тя прие по принцип предложението за концесионирането, но прецени, че предложеният към решението проектодоговор трябва да бъде разгледан отделно с цел неговото прецизиране в полза на обществения интерес. За това настоя общинският съветник от "Синята коалиция" Прошко Прошков. "Това е сериозен договор, който ние не можем да гласуваме, без да сме се запознали с него", казва Прошков.

Натиск върху приемането на решението оказаха и от политическа партия* "Зелените", които алармираха за пропуски в документа, които ще са в ущърб на гражданите. В открито писмо те заявиха, че не са против развитието на Западния парк, а срещу нарушаването на обществения интерес.

"Нека договорът, който сме предложили, да се гледа от повече хора, за да сме сигурни, че когато обявим концесията, процедурата ще бъде изрядна и ще могат да се защитят интересите на гражданите", каза кметът Йорданка Фандъкова. Тя допълни, че гледа на бъдещата концесия като на пилотен проект в нейната практика. "Знаете, че думата концесия в годините назад се беше превърнала в мръсна. Аз искам да я изчистим", допълни още Фандъкова.

* поправено на 26 март, в 11.04 ч.

Място за притеснения

Първото притеснение при обявяването на намерението за бъдещата концесия дойде от факта, че общината не очаква приходи от това. "Защо всъщност се отбягва възможността за концесионно възнаграждение. За мен няма икономическа логика в това", казва Прошков. Той предложи общината да не се отказва от възможността да получи дори и символично концесионно плащане за ползването на терена. "Нека да оставим отворена вратата и в случай че се появи кандидат, който да предложи плащане, това да се оцени, дори и с малко тегло в общата оценка при избора", допълни Прошков.

Повдигнатият от него дебат обаче доведе до друг резултат. При по-внимателен прочит на предлаганите текстове стана ясно, че липсата на заложено концесионно възнаграждение може да се окаже нищо на фона на това, че общината ще трябва при изтичането на срока на концесията да заплати на избрания ползвател обезщетение за направените подобрения върху обекта. При това този текст е залегнал като част от "Основни задължения на концедента" от проекта за решение за откриване на концесия. Това само по себе си звучи абсурдно на фона на това, че през цялото време на използване на територията концесионерът ще генерира приходи от парка – от заведенията, атракционите, спортните обекти и от провеждането на културни мероприятия. Той ще може и да отдава под наем търговски площи – сергии и временни обекти, от което също ще получава доход. Общински съветници от опозицията изразиха и други опасения в тази посока. Макар и хипотетично, но при едно недобро управление на града тази бизнес инициатива може да се окаже неуспешна и да се наложи нейното прекратяване. Ако това стане по вина на общината, тя ще трябва да изплати обезщетение на концесионера, при това на неясни цени. Този текст пък е записан като част от "Основните права на концесионера".

Общинският съветник от БСП Борис Цветков каза, че след като Столичната община има лош опит при концесионирането, не може да си позволи още един такъв. При гласуването в комисиите на Столичната община на проекта той беше единственият, който се въздържа. "При този негативен опит, който има София, аз нямам доверие, че ще бъде защитен общественият интерес", обяснява мотивите си той. Цветков е на мнение, че при 1 млрд. лв. годишен бюджет общината има капацитет и сама да се грижи за публичните общински имоти, каквито са и всички паркове. "Когато обаче общината системно не полага грижи за този парк или го прави хаотично, у хората се създава впечатлението, че е по-добре някой друг да поеме тези дейности и нещата да се оправят", казва Цветков. Въпреки това той казва, че не изключва концесията като вариант, но има много въпросителни, които трябва да получат отговор, преди да се пристъпи към процедурата.

Концесия. Наем. Концесия

През последните пет години периодично темата за Западния парк става актуална за софийската община. Така почти на равен интервал от време тя се опитва да намери решение за бъдещото развитие на парка и неговото стопанисване.

През 2007 г. бяха направени първи крачки в тази посока. Тогава с решение на Столичния общински съвет беше одобрено задание за изготвяне на подробен устройствен план за парка, както и се даде мандат на кмета да предприеме действия по предоставянето на концесия на тази част от парка. По-късно обаче устройственият план беше обжалван пред съда, а процедурата по концесиониране така и не стартира. След като не успя да финализира първата процедура по концесиониране, общината реши да подходи по друг начин – да предостави най-привлекателната част от зелената площ под наем. Така през пролетта на 2009 г. общинският съвет взе решение да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 22 декара от Западния парк. Ставаше въпрос за територията, разположена в самото начало на парка, която според устройствения план е предвидена за атракцион. Условията на конкурса предвиждаха минимален наем от 17 хил. лв. и максимален срок на договора от 5 години. Бъдещият наемател трябваше да е компания с опит в организирането и оперирането на развлекателни паркове и да притежава виенски колелета, влакчета, гондоли и други, които да може в едномесечен срок след подписване на договора да монтира върху терена. И тази идея обаче се провали.

Но както се казва, "три за щастие". Сегашното развитие на нещата идва половин година след като Върховният административен съд се произнесе в полза на утвърдения от общинския съвет план. Това позволи на общината да се върне на първият вариант – за концесията.

Западащ парк

За това, че състоянието на парка днес е трагично, спор няма. Може да го види всеки, който се разходи из светлата част на деня там – счупени пейки, липсващи беседки, килнати настрани чешми, западнали фонтани... Това е само малка част от разрухата. И тя обаче, както и цялата картинка, се скрива със залеза благодарение на чевръстите ръце, които са се погрижили осветлението в парка да изчезне. За него сега напомнят единствено полуразрушените бетонни стълбове, тук-там останали единствено по-централните алеи. Така в сегашния си вид Западният парк определено не е от местата, където който и да било нормален човек би искал да замръкне. Категорично е, че територията има нужда от промяна, която да доведе до положителен резултат. Това обаче не трябва да става прибързано и за сметка на общината или на интереса на хората. Ясно е, че Столичната община е твърдо решена да отдаде площта на концесия, но дано това наистина стане по един открит начин, с ясна и изчистена процедура.

Със сигурност всеки, който е стъпвал поне веднъж в Западния парк в София през последните години, би гласувал с две ръце за неговата промяна. Те предстои макар и все още в проектен вид, но той за късмет е станал приоритетен за Столичната община. Нещо повече - от края на миналата година тя търси частен инвеститор, който да вземе на 25-годишна концесия 498 дка от парка. Той ще трябва да построи кафенета и ресторантчета, велосипедни алеи, спортни площадки и атракционни съоръжения. Това са част от детайлите от бъдещия облик на част от Западния парк в София. Той се допълва от почистените тревни площи, големи дървета, цветни градини, нови пейки и беседки, поддържани чешми и фонтани. Работещо парково осветление е още един от детайлите, които биха направили мястото привлекателно и достъпно дори и в тъмната част от деня.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


27 коментара
 • 1
  ana_ni avatar :-|
  ana_ni

  кво се огледахте в Западния парк - Северния е в трагично състояние ама за там няма потенциал да се превърне в бизнес - парк с жилища в паркова среда?На кой му пречи да има парк, кому е нужен панаир, комирсиални забавления, кръчми и кич ?

  За подръжката на парка има пари, няма желание!
  Кой се разхожда по тъмно в парка и в коя държава?
  Парка трябва да си остане парк и нищо друго!Който му е нужно глъчка, алкохол, чалга - да ходи в където ги има!
  Ама и набедените журналисти - как па един не написа в полза на запазването на парка!

 • 2
  bobby_sandov avatar :-|
  Боби Сандов

  Зелените са политическа партия, а не екоорганизация. За справка с този факт може да прочетете документите от сайта на Зелените. Там може и да се види цялото ни становище със забележки и предложения за промени по описаната в статията концесия.
  Друг полезен източник за редакцията на Капитал по отношение на Зелените е изследването на "Зеленото движение и зелените партии в България" - http://www.fes.bg/?cid=78&NewsId=1055.
  Вече е повече от обидно отношението на Капитал към може би единствената автентична гражданска политическа формация в България. То не бяха предизборни трикове срещу нас, не бяха лобистки и неверни материали при кампанията срещу фракинга в България. Сега от куртоазия ли сте споменали името или просто защото единствено ние се обявихме официално срещу конкретния вид на договора?
  А още помним времето, в което Капитал бе сред малкото медии, които отразяваха обективно действията на Зелените. Жалко, много жалко. Вероятно трябва да изтриете архива си, за да ни пренебрегнете изцяло.

 • 3
  belalov avatar :-|
  belalov

  През последните 20г. не ми е известен случай частници да са поели общински имот, дейнос или услуга и това да е довело до подобряване на услугата и намаляване на разходите. Така беше с водната концесия, сметта, Софияленд, десетки смесени фирми, стотици и хиляди заменки и продажби на терени и обекти и т.н. Не виждам защо сега с концесията на Западен парк да очакваме нещо различно!?

 • 4
  gligi avatar :-|
  gligi

  айде да видим дали и парка ще отиде при Цеко.......

 • 5
  stanislav_yankov avatar :-P
  Станислав Янков

  Само не ми стана ясно - каква точно е икономическата изгода за общината от даването на парка на концесия?!!! Интересно, с какво точно ще се облагороди парка, когато приходи от него се подарят на поредните шмекери (въобще няма да питам, що за парк би бил такъв, но застроен с всевъзможни кафенета, ресторантчета и атракционни съоръжения, защото отговорът е повече от ясен, а именно - ПАРК ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА И ТАМ)?!!! А! Забравих, че даването на концесия е удобен инструмент не само за инсталирането на свои хора на цукалото, но и удобно средство за промяна на предназначението на парка и за превръщането му в поредната строителна площадка. Пък и така ще се замазва по-лесно БЕЗотговорността на общината, като вината ще се хвърля върху концесионерите (последните, резонно, ще търсят максимум печалба с минимум разход, което няма нищо общо с превръщането на парка в истински и последен зелен оазис на София - без строежи, а само с дървета, храсти, трева, пейки и алеи за тичане и велосипеди).

 • 6
  gorskia avatar :-|
  gorskia

  а защо не са включили и лесопаркопвата зона където не могат да се справят в незаконните сечи от съседното ромско население? Това всъщност е най-големия проблем на парка където една територия за озеленяване се превръща в обратното.

 • 7
  gorskia avatar :-|
  gorskia

  за какво и са на общината 25 годишни влакчета и кули - те ще стават само за скрап.

 • 8
  mi6kro avatar :-|
  mi6kro

  Западен парк е тема, по която ми се пише коментар от известно време.
  В изказванията личи отношението на старото поколение, на това което подготвя концесията: утопии и тъмни сделки.

  Концесията е добър управленски метод, но при добре написани правила.
  Какво пречи парка да се загради със зелена стена и да се затваря след 21 часа през лятото. На кой нормален човек му трябват зелени площи през нощта, та дори добитъкът спи по това време... Не трябва да забравяме, че в парковете през нощта има голяма вероятност за убийства (поне за това можем да се поучим от световната статистика).
  Защо концесионерът да застроява с ресторанти и поставя атракционни? Нима няма малък бизнес, способен да запълни тази ниша? Единствено може да му се даде право да събира наем за търговска площ.

  Както винаги журналистическия нюх липсва в статията. Като читател на статията нищо не разбирам от изказването на някакъв общински съветник, че имало много въпроси, на които трябвало да се търси отговор. Ами, бодро утро! Моля по-малко цитати и повече въпроси!
  И така, Капитал можете да попитате община София няколко въпроса, към които обществото има интерес:
  - дали границите на парка са утвърдени (да не стане така, половина парк що годе добре, другата половина непристъпна зона)
  - колко е допустимата търговска площ (един, два ресторанта с 20 места може и да са достатъчни, една или две сергии)
  - какви точно инвестиции се очакват (общината може да предостави плана с очакваните подобрения; и не става въпрос за поставянето на стотици пейки, а за устройството на алеи и спортни съоръжения)
  - какви са тези неустойки след края на концесията ?????

  Принципът е следния, според мен естествено: общината задава устройствения план (тоест какъв парк иска; за отдих, за спорт, еко градина в града или кръчмета скътани в близката горичка) и предоставянето на сигурно обществено място. При неизпълнение не-символична глоба и край на концесията.
  Добре е да се очаква от концесионера правенето на инвестиции, но е добре да му се даде възможност да покрие с приходи от тази експлоатация съответните инвестиции (както е с разрешението за отдаване на търговски площи).
  Добре е концесионерът да печели.
  Несериозно е във всяка статия, да се настоява за нощното осветление на парка. Може би потокът от хора ще е реално привечер и само от един малък час. Ами, какво става с целите за пестене на енергия???!!! А се пропуска важния въпрос за спешната медицинска помощ на място и охранителни патрули, които да отварят и затварят парка, като сигурно място за отдих.....
  .... затова и коментарът ми е наизуст, тъй като не познавам този парк, но имам малка идея за устройството на концесия и що е то привлекателна градина.

 • 9
  tsonkooo avatar :-|
  Тsonkooo

  Нека си остане гора.

 • keen

  [quote#2:"Боби Сандов"]Зелените са политическа партия, а не екоорганизация.[/quote]
  - Да, на мен също ми направи впечатление, че вече във втора статия в "Икономедия" наричат партия Зелените "ЕКООРГАНИЗАЦИЯ". Това е срамна тенденциозност и явен отказ от обективност.

  Защото именно от ПАРТИЯ Зелените сигнализираха за кражбата с кодово име "Западен парк". А разните шарени герберчета, съвместно със сини и червени мишки в Общинския съвет си кротуваха и чакаха да им се размине!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход