Най-новият лидер

Най-новият лидер

Фармацевтична компания оглави класацията на най-големите собственици на земеделска земя

Радостина Маркова
39405 прочитания

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Обработваемата земя в България е около 30 млн. дка. Скоро над 2% от тях ще бъдат концентрирани в ръцете на най-големия частен собственик – малко известното фармацевтично дружество "Ромфарм компани".

С покупката на близо 180 000 дка от портфолиото на "Еларг фонд за земеделска земя" за 89.9 млн. лв. то ще се превърне в страна по най-голямата сделка за земеделска земя в България. Същевременно прибавя още площи към притежаваните чрез три компании 550 000 дка и така увеличава портфолиото си до впечатляващите 730 000 дка.

Собствеността върху активи с подобни размери превръща фармацевтичната компания в значим играч на пазар, където тепърва ще става интересно по няколко причини: земята е основен ресурс за земеделско производство, а притежаването и обработването й са свързани и с получаването на значими по обем европейски субсидии. В резултат от това перспективата пред българския пазар е за стабилен ръст на цени и ренти през следващите години.

От тази гледна точка през последните години трудно може да се посочи по-обещаваща инвестиция от добре обмислената покупка на земеделска земя. И хора от много различни бизнеси вече я правят.

Виж кой купува

Във фармацевтичните среди в България за "Ромфарм компани" се знае малко, вероятно защото основната дейност на дружеството е на външни пазари. Според корпоративния му сайт то има фабрика за медикаменти в Румъния и оперира в 27 страни в Европа и Азия. Собственици на равни части от капитала са Венелин Георгиев и Тенчо Шиков (син на председателя на близката до БСП партия "Социалдемократи" Лъчезар Шиков).

На българския пазар на земеделска земя обаче дружеството и неговите собственици участват под различни форми още от 2007 г. Притежаваните до момента 550 000 дка са трупали в продължение на 3-4 години през три компании - "Ставен", С.И.Г. и "Росагрофонд". Най-голямата сред тях е регистрираната в Сливен "Ставен" (350 000 дка), в която първоначално Венелин Георгиев и Тенчо Шиков участват като физически лица заедно с изпълнителния директор Стайко Стайков. След преобразуването на "Ставен" в акционерно дружество 90% от капитала е придобит от "Ромфарм компани", която от самото начало финансира инвестициите му в земеделски имоти.

През пролетта на 2008 г. "Ставен" става член на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), където са събрани най-големите притежатели на агро площи в страната (виж класацията). По това време дружеството притежава малко над 51.5 хил. дка земеделски площи, от които 40.7 хил. дка са в Южна България. От тогава е увеличило седем пъти площите си, като основната му дейност е концентрация на земя и отдаването й под аренда. Според отчета му за 2011 г. от 1.934 млн. лв. приходи от продажби 1.924 млн. лв. са получени от ренти.

Според юриста Камен Чешмеджиев, който движи имотния бизнес на компанията, към момента основната част от земите й са концентрирани в землища в района на Ямбол, Стара Загора и Хасково, а в Северна България – в Плевенско. В момента разширява мрежата си в Пазарджишко. Не е ясно къде са концентрирани земите на останалите две дружества от групата на "Ромфарм компани". С покупката на портфолиото на "Еларг ФЗЗ" обаче фармацевтичната компания ще разшири позициите си в почти всички земеделски райони.

Малка част от нейния бизнес, отново през "Ставен", са инвестициите във възобновяеми източници на енергия. Към момента дружеството участва в два такива проекта край село Доброселец, община Тополовград.

Друг бизнес е свързан с лозарството. В района на село Ботево, община Тунджа, "Ставен" започна засаждането на 1100 дка лозя, като проектът ще приключи през 2013 г. Продукцията е за нуждите на малка винарска изба в района - "Шато Ботево", притежавана от бащите на собствениците на "Ставен" и "Ромфарм компани" - Лъчезар Шиков, Иван Стайков и Стоян Георгиев.

Другите големи

Сделката между "Еларг ФЗЗ" и "Ромфарм компани" е знакова за сектора, тъй като дава тласък на т.нар. вторичен пазар (покупки на окрупнени масиви или портфейли от земя). Подобно по вид, но в по-малък размер бе придобиването на "Агро инвест инженеринг", което обработва 31.5 хил. дка собствена земя, от вносителя на "Пежо" "София франс ауто".

Като се изключат такива единични продажби, допреди година водеща роля още имаха сделките за първично натрупване на земя чрез изкупуването на малки, разпокъсани наследствени парчета. Този процес вече затихва, но в резултат от него се оформиха малко на брой крупни собственици на стотици хиляди декари – основно големи фондове, членове на БАСЗЗ. Участници на пазара нареждат до тях и някои от най-големите арендатори в лицето на Светлозар Дичевски ("Октопод инвест холдинг") и фамилията Илчовски от района на Кнежа. На Светлозар Дичевски, който обработва между 1 млн. и 1.5 млн. дка земя, например се приписва собственост на поне 500 000 дка от тях. Източници на "Капитал" обаче го описват по-скоро като крупен арендатор, отколкото собственик, и твърдят, че пряко и през свързани дружества притежава не повече от 50 000 - 80 000 дка.

Пред "Капитал" друг голям арендатор, Светослав Илчовски, също развенча мита за притежаваните от фамилията му декари. Той не посочи точния им размер, но потвърди, че са над 100 000 дка. Земите обаче са пръснати между три отделни дружества, притежавани от различни членове на фамилията, които действат по-скоро като конкурентни компании, отколкото като икономическа група. Така, въпреки че много арендатори активно купуват земи, за да обезпечат производството си, дори най-големите трудно могат да се похвалят със собственост над 100 000 дка. Обикновено сделките са и трудно проследими, тъй като често минават през различни свързани дружества или през физически лица.

В резултат краткият обзор на най-крупните притежатели на земеделски имоти в България не излиза извън рамките на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Поне официално.

Топ 5 на големите

1. "Ромфарм компани", 730 000 дка

(виж основния текст)

2. "Адванс терафонд", 282 399 дка

Създаденият през 2005 г. "Адванс терафонд" е вторият по големина частен поземлен собственик. Притежава 282 399 дка земеделска земя и 139 дка градски имоти, оценявани общо на почти 153 млн. лв. През последните месеци компанията продава повече земя, отколкото купува: от началото на годината продадените и договорените за продажба декари са 64 158. Закупени са 17 066 дка. През 2011 г. "Адванс терафонд" продаде 62 841 дка земя при средна цена 598 лв./дка, или общо 37.6 млн. лв. В края на второто тримесечие има договори за наем и аренда на 227 861 дка земеделски земи и приходи от 2.99 млн. лв. Най-голямата концентрация на имоти на компанията е в Северна България – Враца, следвана от Силистра и Плевен. Най-големите акционери във фонда са "Карол финанс" и International Finance Corporation, част от Световната банка.

3. "Серес", 210 000 дка

Регистрираният през 2006 г. фонд "Серес" е третият по големина собственик на земеделска земя в България с 210 000 дка. От тях обработва 80 000 дка, останалите отдава на арендатори. Допълнително обработва още 60 000 дка наети площи, като произвежда основно зърно, царевица, рапица и слънчоглед. Отликата му от типичните инвеститори в земя е стремежът не само да арендова площите си, но и да развива модерно земеделие. За целта фокусира покупките си в определени географски райони – за момента Пордим (област Плевен), Якимово (област Монтана) и Мизия (област Враца). Стремежът е да организира затворен бизнес цикъл, например производство на зърно, обезпечено с бази за съхранение. Визията на "Серес" е, че в близките години пазарът ще се ориентира от сделки със земя към такива за работещ бизнес. Според мениджъра по управление на земи Ивайло Иванов фондът все още е на етап на концентрация на площи и формиране на стопанства. Учредител на "Серес" и един от основните акционери е инвестиционната компания "Рослин кепитъл партнърс".

4. "Омега агро инвест", 160 000 дка

Дружеството е основано през 2007 г. със седалище в Пловдив. Притежава 160 000 дка земя, като основната му дейност е свързана с покупко-продажби на земеделски площи, тяхното управление и отдаване под наем и аренда. Към момента дейността му е свързана основно с окрупняване на притежаваните площи в отделни землища. Тази година придобитите площи възлизат на едва 5000 - 6000 дка, значително по-малко от преди. Според директора на "Омега агро инвест" Борислав Петков земеделската земя има потенциал като инвестиционен актив само ако към нея се добави стойност чрез окрупняването й в големи обработваеми масиви. По тази логика според него бъдещето на пазара е в продажбата на вече разработени стопанства. Едноличен собственик на фонда е "Винпром Пещера".

5. "Агро финанс", 141 000 дка

Фондът е сред най-големите в България, като към края на второто тримесечие притежава 141 хил. дка земя, а инвестираните средства са 43.2 млн. лева. По-голяма част от земите са в Северозападна България. 94% са отдадени под аренда при средна цена 27 лв./дка. През последните месеци близки до банкера Цветан Василев фирми увеличиха участието си във фонда. Компанията "Бромак инвест" купи около 20% от пенсионните фондове на "Алианц България" и увеличи дела си до 25.6%. Отделно Корпоративна търговска банка (КТБ) притежава още 7.8% от фонда. Дружества, свързани непряко с банкера, също са акционери в "Агро финанс". В края на юли на борсата бяха прехвърлени още 25% от акциите, като продавач бяха пенсионните фондове на ПОК "Доверие", а купувач - отново фирми близки до Цветан Василев. Така банкерът вече контролира над 90% от фонда.

По темата работи и Константин Николов

Обработваемата земя в България е около 30 млн. дка. Скоро над 2% от тях ще бъдат концентрирани в ръцете на най-големия частен собственик – малко известното фармацевтично дружество "Ромфарм компани".

С покупката на близо 180 000 дка от портфолиото на "Еларг фонд за земеделска земя" за 89.9 млн. лв. то ще се превърне в страна по най-голямата сделка за земеделска земя в България. Същевременно прибавя още площи към притежаваните чрез три компании 550 000 дка и така увеличава портфолиото си до впечатляващите 730 000 дка.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 1
  dimhristov avatar :-|
  dreamer

  Ако някои държави имат петрол, то обработваемата земя е нашия петрол. Ако обществото успее да експлоатира това богатство правилно то няма как да загуби. Ако притежавате земя, не я продавайте, има начин да печелите от нея разумни доходи всяка година.

 • 2
  vjacho avatar :-|
  Вячеслав Атанасов

  В земеделието е истината!

 • 3
  klozer27 avatar :-|
  klozer27

  Без земя и въздух светът загива

 • 4
  yori756 avatar :-|
  16bit

  До коментар [#1] от "dreamer":

  И как по-точно?

 • 5
  dimhristov avatar :-|
  dreamer

  До коментар [#4] от "yori756":

  Това, което знам от опит е, че ако земята ви се обработва от читава кооперация то ще разполагате с добра рента всяка година. Може и сам да я обработвате ако имате капацитет. Давам си сметка, че читавите кооперации не са много но за това не са виновни единствено алчните председатели, често пъти бивши членове на компартията, виновни са и неграмотните член-кооператори като собственици на земята. То ако член-кооператорите не си помогнат сами срещу некачествено управление на даден предстедател и господ не може да им помогне.

 • 6
  townboy avatar :-|
  townboy

  И пак опираме до червените вуйчета от 1945г. земята е в тяхни ръце сега вече с нотариален акт браво.

 • 7
  kismet1974 avatar :-|
  kismet1974
 • 8
  jeg_er avatar :-?
  Тя

  А Добруджа къде остана? Нито едно от гореспоменатите дружества няма собственост там.

 • 9
  gl_avatar avatar :-|
  gl_avatar

  плащане за обработка за дка на кооперация = 100-150 лв.
  изкупуване на тон зърно 2012= 400 лв.
  при тази конюнктура от дка собственик може да си докара 100-200 лв. печалба за 2012 г в плодородно землище и читава кооперация.

 • 10
  today avatar :-|
  today

  Разходите не стигат и 100 лева на декар, това го знам от 1-ва ръка, а печелят по 4-500 на декар, айде още 100 да е платил аренда стават 200, т.е. печалбата на декар е 200-300 кинта. Не е ясно защо в такъв случай им плащат субсидии, ама хич не е ясно.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал