Технологичният сектор е основен двигател на търсенето на офиси в развиващите се страни

Търговските и логистичните площи също ще бъдат повлияни силно от развитието му, сочи доклад на Colliers

Технологичната компания Skyscanner отвори офис с 27 програмисти в София в началото на годината, а до юни планира да удвои броя им. Бързорастящите IT, аутсорсинг и тех фирми са основният наемател на офис пазара в столицата и големите градове.
Технологичната компания Skyscanner отвори офис с 27 програмисти в София в началото на годината, а до юни планира да удвои броя им. Бързорастящите IT, аутсорсинг и тех фирми са основният наемател на офис пазара в столицата и големите градове.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Технологичната компания Skyscanner отвори офис с 27 програмисти в София в началото на годината, а до юни планира да удвои броя им. Бързорастящите IT, аутсорсинг и тех фирми са основният наемател на офис пазара в столицата и големите градове.
Технологичната компания Skyscanner отвори офис с 27 програмисти в София в началото на годината, а до юни планира да удвои броя им. Бързорастящите IT, аутсорсинг и тех фирми са основният наемател на офис пазара в столицата и големите градове.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Развитието на новите технологии оказва съществено въздействие върху пазара на офиси през последните 25 години. Само през изминалото десетилетие влиянието на технологиите става още по-съществено, като индустрията създава нови 500 хил. работни места в Централна и Източна Европа, сочи проучване на Colliers International. В същото време около 1.5 млн. позиции са станали излишни. Въпреки това технологичният сектор е нараснал до такава степен, че се превръща в основен двигател на търсенето на офиси в развития свят и още повече в развиващия се. Пример в това отношение е и България, където основните наематели в офисния сегмент продължават да бъдат компаниите от аутсорсинг и IT сектора и международните центрове за споделени услуги. На тях се дължат 43% от реализираните сделки на пазара през 2015 г.

Влияние в офисния сегмент

"Технологиите определят случващото се в редица сектори по целия свят и имат широко приложение в международните компании на ежедневна база, като дори и "остарелите индустрии" все повече започват да разчитат на иновативни решения", коментира Гай Дутели, директор в Colliers. Според него всичко това води до по-голяма гъвкавост на работното място и се отразява на начина, по който изглежда съвременният офис. Той става все по-децентрализиран и въпреки покачването на броя на офис служителите площта, която се изисква за работни места, намалява. Това е свързано с факта, че през последните десет години европейският пазар на труда все по-малко включва служители на пълен работен ден.

Промени и при търговските площи

Развитието на технологиите и влиянието им върху онлайн търговията имат значение и за сектора на търговските площи, както и за този на логистичните. Платформите Amazon, Alibaba, Ocado и Zalando са на челните места по значимост в това отношение, показва докладът на Colliers. Гореспоменатите сектори задължително следва да бъдат в унисон със случващото се и да го интегрират от край до край във веригата на доставките. Необходима е трансформация и на традиционните търговски площи. Търговците трябва да се фокусират върху локации с по-добра видимост и голям поток от хора. Съответно големите вериги намаляват присъствието си в по-малките градове, които не отговарят на тези изисквания.

Нестабилна обстановка

Ситуацията на политическа и икономическа нестабилност, която отново е на дневен ред за ЕС, би била пречка за развитието на пазара и притеснение за инвеститорите, се посочва обаче в доклада. Основната заплаха според експертите на Colliers е, ако шенгенското споразумение отпадне. Това ще има негативно влияние върху цените на продуктите и вноса и ще създаде затруднения по цялата верига на доставките. В резултат ще възникнат редица въпроси, свързани с осъществяването на производството и доставките, и в крайна сметка намеренията на инвеститорите към европейския пазар могат да бъдат осуетени.

Още от Капитал