Forton: Средният размер на търсените офис площи ще нарасне двойно през 2016 г.

Въпреки спокойното първо тримесечие компанията прогнозира, че пазарът ще бъде по-динамичен до края на годината

Сред по-големите транзакции през периода е разширението на IBM с 3500 кв.м в Sofia Airport Center
Сред по-големите транзакции през периода е разширението на IBM с 3500 кв.м в Sofia Airport Center    ©  Мария Съботинова
Сред по-големите транзакции през периода е разширението на IBM с 3500 кв.м в Sofia Airport Center
Сред по-големите транзакции през периода е разширението на IBM с 3500 кв.м в Sofia Airport Center    ©  Мария Съботинова
Нови проекти от високия клас се очакват в следващите тримесечия в Пловдив и Бургас.

Средният размер на наемните офис площи през 2016 г. ще нарасне почти двойно в сравнение с година по-рано, прогнозира консултантската компания Forton. Тази година предстои преподписване на изтичащи договори с големи наематели, както и приключване на мащабни сделки с компании, които се разрастват и консолидират бизнес. "Именно те ще са двигател на пазара в София през следващите тримесечия", посочва Станимира Пашова, мениджър "Офис площи" във Forton. При среден размер на наемен договор за офис площ от 1200 кв.м. през 2015 г. през тази година той се очаква да надхвърли 2000 кв.м.

"Преговорите и взимането на решения по подобни сделки отнемат повече време и това бе причината за относително спокойното първо тримесечие. През следващите обаче очакваме значително по-динамичен пазар", коментира Пашова. По данни на консултантите през първото тримесечие на 2016 г. в София са сключени наемни договори за над 22 хил. кв.м, което е спад със 17% в сравнение със същия период на 2015 г. Нетно усвоените площи за периода са 15.4 хил. кв.м.

Какви са тенденциите

Както и през предходните тримесечия, офис пазарът остава движен от IT и BPO сектора, като тези компании участват в 70% от сделките в периода януари - март. Сред по-големите транзакции са разширението на IBM с 3500 кв.м в Sofia Airport Center и това на Visteon с още 1300 кв.м в Capital Fort. Трайна тенденция е разрастването на редица наематели от сектора към големите градове извън София, където отварят втори или трети офис. Причината за тези решения е голямата конкуренция на пазара на труда в столицата, както и добрите условия за бизнес, които локации като Пловдив, Бургас и Варна предлагат. Финансовият и фармацевтичният сектор също бяха сред по-активните участници на пазара в периода.

Според консултантите основен проблем за офис пазара остава недостигът на качествено предлагане, който също е причина за по-малкото сделки. Делът на свободните площи в топ 10 от офис сградите в София се движи трайно около 3%, което е под здравословния за пазара минимум, сочат данните на Forton. В рамките на годината пазарната картина едва ли ще се промени значително, въпреки че се очакват нови 54 000 кв.м офиси. Около 30% от тези сгради обаче са за собствено ползване или не са достатъчно големи, за да отговорят на търсенето на наемателите, които консолидират бизнес или планират разрастване, посочват експертите. Нови проекти от високия клас се очакват в следващите тримесечия в Пловдив и Бургас.

Повишение на цените

Недостигът на офис площи е причина за значителния брой на предварителните споразумения (prelease), които възлизат на 20% от сделките. В началото на годината два наемни договора за общо 4200 кв.м са подписани за втората част на бизнес център "Сребърна", която все още е в процес на изграждане.

Липсата на качествени офис площи е довела и до продължаващия лек ръст на наемите при клас А сградите. "В началото на 2016 г. те се вдигнаха с 4% и достигнаха 13 евро на кв.м край големите булеварди. С това нивата в тези райони вече се изравняват с централната част на София, докато в покрайнините на града първокласни офис площи могат да се наемат за 10-10.5 евро на кв.м", обобщава Станимира Пашова.

Оптимизация

В стремежа си да оптимизират офисите си много компании се ориентират и към нови за пазара модели за организация на работното пространство като Hot Desking и Activity Based Working (ABW). Според експертите предимството на ABW–модела е, че дава свобода на служителите да преценят кога, къде и как да работят най-ефективно, като фокусът е върху организирането на съобразена с техните нужди работна площ. Инвестицията в по-ефективно разпределение на офис пространството е препоръчителна и за собствениците на сгради, които искат да задържат наемателите и да постигнат по-високи наемни нива.

Още от Капитал