Все още ипотеките движат имущественото застраховане

Увеличават се клиентите, които предпочитат сами да изберат полица, вместо да разчитат на предложеното от банката

С възможно най-малко усилия и повече по принуда пазарът на имуществено застраховане в България остава непроменен кардинално от години. Ипотечните кредити и задължението заради тях да се застрахова ипотекираният имот продължават да са основен движещ фактор. Хубавото е, че все повече хора стават по-взискателни към договорите. Лошото е, че продължават да са малко тези, които доброволно, без ипотечен кредит, се застраховат. Затова и периодично продължаваме да гледаме репортажи с призив за помощ на семейства, изгубили дома си.

Една застраховка на апартамент или къща в малко населено място е с цена, която тръгва от няколко лева месечно. За малко над 100 лв. може да се намери полица с прилично покритие (включително от земетресение) за средно голям апартамент в София или някой от големите градове. А застраховка само на недвижимо имущество на голяма, монолитна селска къща например спокойно се купува срещу 40-50 лв. годишно. По-скъпи са полиците, при които се застраховат луксозни сгради, включват се специални покрития – например за бижута и ценни предмети.

Оце(л/н)яване на дома

"Факт е, че доброволно сключените застраховки за имущества, използвани за жилищни нужди, са значително по-малко от застраховките, които задължително се сключват в полза на банка при теглене на ипотечен кредит. Колкото и странно и клиширано да звучи, все още българинът е по-склонен да застрахова колата си, но не и жилището си", коментират от "Евроинс България". Според "Уника България" най-търсени в момента са пакетите с максимално покритие, при които съотношението покритие/цена е най-добро. И по наблюдение на "Евроинс" клиентите се насочват повече към продукти, в които са ясно посочени лимитите на покритие. За повече бързина и лесен достъп много брокери предлагат онлайн сключване на полици при предварително зададени лимити и покрития. Въпреки всички удобства и разнообразни пакети продължават да преобладават застраховките, направени единствено заради ипотечен кредит. Това се вижда и от статистиката на Комисията за финансов надзор – премии по имуществено застраховане.

Наблюденията на "Уника България" са сходни – според тях все още полици се сключват предимно по искане на банките. Компанията е доста активна на пазара на имуществено застраховане и работи с няколко кредитни институции, които предлагат полиците й на клиентите си.

Факторът "Кредит"

Когато се сключва застраховка, предлагана от банката, трябва да проверите за каква сума е тя - дали за реалната стойност на имота или за остатъка по кредита.

Като цяло всяка банка си има предпочитана застрахователна компания, чиито продукти препоръчва. Макар мнозина клиенти да го възприемат като едва ли не задължителен избор, в действителност всеки получател на ипотечен кредит е свободен да отиде в която иска застрахователна компания. Застрахователите коментират, че клиентите често избират минималното възможно покритие –поради неразбиране или с мисълта, че така спестяват. "В повечето случа с тези полици се покриват само рисковете, които банката изисква като минимално застрахователно покритие и при застрахователни суми, посочени от банката кредитор, които невинаги отговарят на реалната стойност на имуществото", обясняват от "Евроинс България". Покритието и застрахователната сума са много важни, когато се сключва застраховка. Наличието на полица не означава автоматично, че най-честите бедствия ще бъдат покрити. Земетресението не е в стандартните "Пожар и природни бедствия". То е от допълнителните рискове, за които изрично трябва да се попита дали са включени. Подобна е ситуацията и за специфични рискове, например за свлачище и срутище – не всеки имот е застрашен, но в случай често щетите са тотални. Кражба, кражба с взлом или такава с техническо средство обикновено не са в основния пакет.

За хората в апартамент е много важно да добавят "Гражданска отговорност към трети лица". Това осигурява от тяхно име обезщетение, ако неволно причинят щета на съседа – например ако го наводнят, предизвикат късо съединение, пожар и т.н.

За жалост проверките на застрахователните оферти, предлагани от няколко банки, показват, че такова покритие липсва. За да го получи клиентът, той трябва да сключи полица с външен застраховател, като банката поставя и минимални изисквания за останалите покрития и за сумата.

Застрахователната сума е максималното, което може да се получи при щета. По тази причина не се препоръчва да се дава нереална оценка на имота. Обикновено клиентът сам посочва стойността на недвижимото и движимото имущество, като компаниите дават ориентировъчни граници според населеното място и типа конструкция, под които не може да се пада.

Самостоятелен избор

По мнение на застрахователите се увеличават получателите на ипотечни кредити, които сами се интересуват и сами искат да направят избор на компания или поне на условия. От "Уника" обясниха, че основният им продукт за домашно имущество се приема добре от доста банки, тъй като осигурява покритие срещу рискове, които се изисква да бъдат включени към полиците за ипотечни кредити. Когато се сключва застраховка, предлагана от банката, трябва да проверите за каква сума е тя – дали за реалната стойност на имота или за остатъка по кредита. Според "Евроинс" често се издава полица, която удовлетворява по-скоро интересите на банката, отколкото на клиента и именно поради това все повече хора предпочитат сами да договорят условията. "Практиката показва, че ако клиентът упражни своето неизменно право на избор на застраховател, той може да договори по-добри условия – и като застрахователното покритие, и от финансова гледна точка", смятат от компанията. Ако ипотечните кредити са фактор за ръст в имущественото застраховане, поскъпването на имотите няма влияние, стана ясно от разговори със застрахователни компании. Разходите им са според това, което плащат за възстановяване на увредено имущество, а не според цената на недвижимия имот. По тази причина в последните години няма сериозно увеличение в тарифите по имуществени полици.