Имотни жетони

Токенизацията на недвижими имоти позволява и малки инвестиции и осигурява бърза ликвидност, но технологията все още далеч не е масова

Малко сектори са толкова трудно податливи на промяна, колкото пазарът на недвижими имоти. Дори и този пазар обаче не остава незабелязан от блокчейн индустрията, която иска да направи всичко децентрализирано и по-просто чрез премахването на посредници. Eдна от последните тенденции e т.нар. токенизация.

Тя позволява на собствениците на даден имот да издадат чрез блокчейн платформа токени (жетони), които представляват определен дял от даден недвижим имот. Токените може да бъдат купувани от други инвеститори, които да станат частични собственици на актива. Освен това токените позволяват много по-лесно и бързо излизане от инвестиция в недвижим имот, отколкото най-масовите решения днес. Собствениците на токени – които съответно са и частични собственици на даден имот – могат да ги продават, когато поискат, включително и изцяло онлайн. На практика токенизацията позволява един имот да се търгува така, както се търгува компания на борсата. Всеки може да купува и продава част от него във всеки един момент. Съответно според търсенето и предлагането по отношение на имота цената на токена може да расте или пада.

Концепцията може да е проста, но поставя много въпроси по отношение на бъдещето на пазара на недвижими имоти, възможностите на блокчейн технологията, доколко токенизацията може да бъде ефективна и как да бъде регулирана.

Позитиви, негативи и това ли е бъдещето

"Токенизацията на имоти наподобява познатия модел на споделени инвестиции в недвижими имоти като краудфъндинг", казва Деница Тюфекчиева, съосновател на блокчейн компанията за търговия с недвижими имоти Propy. "Основното предимство на това делът в даден имот да бъде представен чрез токен е ликвидността, която съществува заради наличието на дигитален вторичен пазар." Според нея токенизацията е начин за намаляване на ликвидния риск, но основният проблем, който съществува на пазара, е колко надеждна би била проверката на риска.

Блокчейн технологията в своето ядро е една постоянно нарастваща счетоводна книга, която отразява транзакции. Това я прави сравнително надеждна, защото чрез нея може да бъде проследена историята на всеки токен. "Този тип структура намалява шанса от измама. Ако даден собственик на токени иска да ги продаде няколко пъти, блокчейн записите ще покажат точната история на собствеността и ще направят невъзможен опита да се фалшифицират транзакции и да излъжат инвеститори", пише в анализ по темата Йован Илич от блокчейн компанията MVP Workshop.

Друг плюс е възможността умните договори (изисквания, вписани в самия код - бел.ред.), да бъдат програмирани така, че автоматично да взимат решения в момент, в който предварително зададени условия вече са покрити. Управлението на инвестициите също е по-лесно, защото инвеститорите ще разчитат на продажбата на токените на борси и ще могат да следят вторичния пазар. "Инвеститорите могат да използват и други процеси, които са възможни само чрез смарт договори и следене на пазара в реално време, като например гласувания по въпроси заедно с другите собственици на токени в даден имот", добавя Илич.

Токените позволяват с инвестиционна цел да се купуват и много малки дялове в имот, тъй като няма минимален праг на капитала, нужен, за да участваш на пазара. Например, без да е необходимо да инвестират 100 хил. долара в даден имот, инвеститорите ще могат да вкарат много по-малки суми по свой избор, за да имат част от него, като дори самите токени могат да бъдат разбити на частични дялове.

"От технологична гледна точка токенизацията на сгради не се различава съществено от токенизацията на компания", казва още Тюфекчиева. "Освен това има компании и платформи, които вече предлагат услуги в тази област: от технологичното изпълнение, до правна консултация и проверка за потенциалните инвеститори." Накратко, дори далеч да не е масово разпространена, практиката е съвсем възможна дори днес.

Има ли интерес и къде

Според Тюфекчиева интересът към токенизация на този тип активи се увеличава от 2016 г. насам. Propy получава запитвания за имоти още от 2017 г., а според нея днес стойността на глобалния пазар надхвърля 1 млрд. долара. "Въпреки големия ентусиазъм от страна на инвеститори и собственици на имоти този пазар е все още неузрял и до момента търпи бавно развитие", казва тя. "Вторичните пазари за такъв тип дигитален актив са силно регулирани и процесът по получаване на лиценз от желаещия да токенизира имота може да отнеме повече от две години. Моята прогноза е, че в дългосрочен план поне една трета от търговския обем на борсите за токенизирани активи ще идва от имоти", казва Тюфекчиева.

"За момента интересът към подобен тип инвестиции идва предимно от САЩ, Близкия изток и Азия. "Особено интересен е Дубай, където пазарът на жилищно строителство отбеляза драстичен спад предходната година. Това е и една от причините строителният гигант Emaar да използва токенизацията като алтернатива за привличане на нови инвестиции, казва Тюфекчиева. Този метод за набиране на капитал би имал успех при строителни компании и инвеститори, които вече са се доказали. Така те биха могли да избегнат продажбата на по-стари имоти или дълговото финансиране." Тюфекчиева добавя, че така и инвеститорите на дребно биха имали възможност да участват лесно във финансирането на подобен тип проект и да получават дивиденти от него - изцяло онлайн.

Европа за момента страни от тенденцията, макар пазарът да предполага лесно въвеждане на токенизацията от технологична гледна точка. Една от причините това да не се случва е, че в момента пазарът на имоти все още е бумтящ и това не налага сериозни промени от страна на играчите. Разбира се, когато кривата се обърне, това може бързо да се промени и токенизацията да надхвърли ролята си на маргинализиран пазарен инструмент.

Още от Капитал