Първото тримесечие: по-малко разрешения, по-малко строежи

Разрешените жилища като брой са по-малко с 19.3% на годишна база и с 15.5% спрямо края на 2019 г., според НСИ

През първото тримесечие в София са започнати 136 жилищни сгради, четири офисни и 22 други. Издадени са разрешения за 227 нови сгради - най-много в страната
През първото тримесечие в София са започнати 136 жилищни сгради, четири офисни и 22 други. Издадени са разрешения за 227 нови сгради - най-много в страната
През първото тримесечие в София са започнати 136 жилищни сгради, четири офисни и 22 други. Издадени са разрешения за 227 нови сгради - най-много в страната
През първото тримесечие в София са започнати 136 жилищни сгради, четири офисни и 22 други. Издадени са разрешения за 227 нови сгради - най-много в страната

Спад на строителната активност - и като новозапочнати сгради, и като строителни разрешения, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2020 г. В най-малка степен той се наблюдава при жилищните имоти.

През януари - март в България е започнало строителството на 847 жилищни, 12 административни (офисни) и 545 "други сгради". В категорията "други сгради" попадат производствени, търговски, транспортни, просветни, културни, спортни, селскостопански, здравни и туристически постройки. Общата разгъната застроена площ на жилищните сгради е 529 686 кв.м (4454 жилища), на другите - 510 416 кв.м, а на офисните е едва 4873 кв.м.

През същия период в страната са издадени нови разрешения за строеж на 1351 жилищни сгради (6317 жилища), 22 административни и 883 други сгради. Общата РЗП на жилищата е 815 293 кв.м, на офисите - 64 183 кв.м, а на другите сгради - 472 160 кв.м.

Разрешени повече жилищни сгради, но по-малки

Издадените разрешения за строеж на жилища през тримесечието са с 8.3% повече като брой в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. Разглежданият период включва и първите 15 дни на извънредното положение, когато на практика строителни разрешения не се издаваха. Разгънатата застроена площ на разрешените сгради обаче намалява с 21.1%, което говори, че те са по-малки. Броят на жилищата в тях също се свива. Спрямо предходното тримесечие - последното на 2019 г., издадените разрешения за строеж на жилищни сгради намаляват - с 10.6%, жилищата в тях - с 15.5%, а общата им застроена площ - с 9%.

Спад при започнатите жилища

При жилищата, чието строителство е започнало, се наблюдава спад и на годишна база, и спрямо предходното тримесечие. Спрямо същия период на 2019 г. сградите като брой са с 2.8% по-малко, като брой жилища - с 0.6%, а като площ - с 15.4%. Спрямо предходното тримесечие започнатите сгради са с 14.7% по-малко, жилищата и площта им - съответно с 22.8% и с 22.4%.

Офис сградите - ръст при разрешени площи, спад при започнатите

При административните сгради на годишна база се наблюдава намаляване в броя на издадените разрешителни за строеж (с 21.4%), а на РЗП на проектите чувствително по-малко - с 4.8%. Това предполага, че са разрешени по-малко, но по-големи офисни сгради в сравнение с тези в началото на 2019 г.

Спрямо предходното тримесечие броят на административните сгради нараства слабо - с 4.8%, но общата им застроена площ - с 204.9%.

При започнатите 12 офисни сгради на годишна база се наблюдава спад - с 29.4% в броя и 84.1% в площта. Спрямо предходното тримесечие те са с 9.1% повече, но измерено в площ - с 58.6% по-малко.

Спад и при "другите сгради"

Разрешенията на "други сгради" намаляват и спрямо началото, и спрямо края на 2019 г. През първото тримесечие на 2020 г. разрешенията са с 23.2% по-малко като брой и с 15.7% като площ спрямо същия период на 2019 г. В сравнение с последното тримесечие на годината спадът на разрешенията като брой е 19.9%, а като площ - с 22.6%.

Започнатите "други сгради" на годишна база намаляват с 15.4% като брой и с 11.0% като площ. Спрямо предходното тримесечие те са с 11.2% по-малко, но пък разгънатата им застроена площ е с 23.2% повече.

Пловдив - номер 1 по строежи, София - по разрешения

Най-много нови сгради са започнати в Пловдив - 146 жилищни и 70 други сгради, следван от София - 136 жилищни, четири административни и 22 други, и Стара Загора - 52 жилищни и 76 други сгради.

Най-голям брой са новите разрешени сгради в София - 227, Пловдив - 201, и Варна - 153. На новоразрешена сграда в София средно се падат по 11 жилища, в Пловдив - 3.5, а във Варна - 4.4.