Купете си от нашите казарми

МО спечели 16 млн. лева от продажби на войскови имоти. Фирми, свързани с "Химимпорт", и оръжеен търговец генерират 80% от тях.

Министър Каракачанов вероятно ще отчете рекордни приходи от продажба на войскови имоти през тази година
Министър Каракачанов вероятно ще отчете рекордни приходи от продажба на войскови имоти през тази година    ©  Георги Кожухаров
Министър Каракачанов вероятно ще отчете рекордни приходи от продажба на войскови имоти през тази година
Министър Каракачанов вероятно ще отчете рекордни приходи от продажба на войскови имоти през тази година    ©  Георги Кожухаров

За църквата от едно време се говори, че е най-големият собственик на имоти в България. В рамките на държавата обаче и Министерството на отбраната (МО) не отстъпва по мащаб на недвижимата собственост под негово разпореждане. Така поне изглежда, съдейки по списъците с имоти с отпаднала необходимост за Българската армия, които сега ведомството поетапно предлага на търгове. Тази година се очертава като рекордна по приходи от дейността - 16 млн. лева до момента. С размах в търговете купуват фирми, свързани с "Химимпорт", и един оръжеен търговец, който има инвестиции и в земеделие, хранителна промишленост и туризъм. Има и някои по-дребни инвеститори, в това число и физически лица.

Освобождаване на войскови имоти

Процесът на "освобождаване на войскови имоти", по терминологията на министерството, започва през 2008 г. Тогава за продажба са обявени 243 имота частна държавна собственост. Става дума за бивши казармени и складови райони, сгради и незастроени терени, стопанства, летища, стрелбища, стрелкови клубове, учебни центрове, дърводелски цехове, ресторанти и пр. Като сгради те най-често са амортизирани, но терените им са с непреходна стойност.

Оттогава насам всяка година министерството разработва, а министърът на отбраната утвърждава "План-график на имоти с отпаднала необходимост за МО, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия". На неговата основа се откриват тръжните процедури.

През 2018 г. план-графикът включва 109 имота. През 2019 г. те са 103. Част от тях се повтарят, тъй като онези, за които не е имало документална готовност, за да се разработи и обяви тръжна процедура, остават за следващата година. Явно излизат и нови с отпаднала необходимост, съдейки по това, че през 2020 г. имотите за продажба вече са 158.

Годината с най-големи приходи

По приходи от сделки с войскови имоти 2020 г., изглежда, ще бъде сред най-добрите досега. През май и юни министерството е обявило процедури общо за 34 недвижими имота. До момента министър Красимир Каракачанов е подписал 18 заповеди за определяне на купувач, цена и начин на плащане на недвижим имот, три от които - за сделки от търгове от предишни години. Ако се обобщи информацията от сайта на министерството, излиза, че приходите от тях са 16 млн. лева (без ДДС и режийни). В частни ръце са преминали общо 2469 декара земи и 91 постройки с обща РЗП над 25 хил. кв.м.

Приходите надхвърлят тези от 2017 г., която според МО е една от най-успешните за продажбите на освободените войскови имоти. Тогава министерството е получило 11.856 млн. лева (без ДДС и режийни) от продажбата на 15 имота на търг, след като е стартирало 69 процедури. Сумата идва основно от две големи сделки с бивши казармени райони - в Русе за 4 млн. лева и Несебър за 5 млн. лева. През този август за продажба са обявени още 22 собствености. Търговете за тях започнаха на 9 септември, сряда, в сградата на Министерството на отбраната.

"Ориентирани сме към освобождаване на имоти с отпаднала необходимост за ведомството", коментираха за "Капитал" от пресцентъра на МО. "С продажбите се реализират приходи за държавния бюджет и отпадат разходите на ведомството за данъци, охрана, поддръжка и административен капацитет за тяхното обслужване", допълват от там.

Трите големи купувача

Сред печелещите търгове на Министерството на отбраната (МО) през годината досега се открояват три по-едри фигури. От тях идват 80% от приходите. Две големи покупки за 4.89 млн. лева общо прави дружеството "Йотов и син България", което според Търговския регистър е лицензиран търговец и износител на въоръжение и резервни части. То печели на търг общо 1482 декара и 5 сгради, а от тях в бюджета влизат 885 хил. лева (виж таблицата). Продажната цена и в двата случая чувствително надхвърля първоначалната тръжна стойност. При сделката в с. Слатина, община Ловеч - с 69%, а в местността Тръстен имот край Петрич - с 28%. "Йотов и син България" има широк кръг инвестиции - собственик е на "Агринвекс" и съдружник в "Албена голф инвест" и още 13 фирми в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, туризма и енергетиката.

Сумарно по-голям купувач на търговете са дружествата "Алба финанс" и "Гама финанс" на Милена Георгиева Петкова. През тази година те придобиват от МО пет имота с общо 641 дка и 27 прилежащи сгради за общо 6.217 млн. лева. Три от тях са в Балчик - в местността Летището и на ул. "Варненска", и една в Плевен - на ул. "Георги Кочев". Купувач е "Алба финанс". Отделно "Гама финанс" придобива терен в местността Кара тепе на варненския квартал "Виница". Според Търговския регистър Милена Георгиева Петкова няма други фирми. В миналото е била управител на "Зем инвест", след като то е придобито от "Финанс консултинг 2002" - дружество, свързано с "Химимпорт".

"Зем инвест" също е сред купувачите на имоти на търговете на МО през тази година, но с по-нисък профил. Дружеството придобива 94.5 дка и 12 сгради в Самоков и Ямбол общо за 1.619 млн. лева. Компанията е собственост на Михаил Стелиянов Михайлов през дружеството му "АКС-77", Той е действителен собственик на "Ломски мелници - София", акционер и представител на "Холдинг Нов век", който е свързан с групата на "Химимпорт". "Ломски мелници - София" също печели на търговете тази година - два терена в Лом с обща площ 104 дка за малко над 341 хил. лева.

При всички тези сделки на търговете първоначалните цени нарастват минимално с по 10 - 20 лева. Изключение е покупката на "Алба финанс" в Плевен, при която увеличението е 33 хил. лева.

И няколко по-малки

Сред по-малките сделки е тази на "Кънстракшън енд рипеър", която купува почти 26 дка с 10 прилежащи постройки в Стара Загора за 1.263 млн. лева. На търга цената нараства с 9%, или 111 хил. лева. "ИГМ-трейд" удвоява първоначалната цена на бивш казармен район от 10.6 дка с пет сгради върху него в местността Тръстен имот в Петрич и го купува за малко над 110 хил. лева. Собственик на дружеството е едноименна фирма от Северна Македония. А ЕТ "Агроном - Димитър Димов" взема 42 дка с 15 сгради в с. Ружица, общ. Болярово, за 194 хил. лева, като наддава само с 2 хил. лева.

В една от сделките - за 52.4 дка и шест сгради върху тях в гр. Игнатиево, община Аксаково, името на спечелилия кандидат и постигнатата цена са заличени. Косвено се разбира, че имотът е продаден за малко над 500 хил. лева, като при наддаването цената се е увеличила със 119%.

Две физически лица стават собственици на малки терени, заложени в плана от 2018 г. С две сделки единият придобива общо 2.77 дка с постройки в Балчик за почти 586 хил. лева. Незастроен терен 5.9 дка в местността Акчелар във Варна е изтъргуван за почти 153 хил. лева.

Дваказармени района и две летищапри новите търгове

Сред 22-та имота с отпаднала необходимост, за които Министерството на отбраната започна да провежда търгове тази седмица, по-мащабни са за два казармени района в Самоков и две летища - едното в с. Тенево, община Тунджа, другото в с. Черногорово, община Пазарджик.

Единият от районите в Самоков е 117.7 дка и върху него има 22 сгради. Началната цена е 3.17 млн. лева, а от кандидатите се иска депозит 1.268 млн. лева. Другият е 108 дка с три сгради и начална цена 1.1 млн. лева (депозит 0.44 млн. лева).

Летището в с. Тенево е върху 930 дка и наддаването за него започва от 2.173 млн. лева (депозит 0.87 млн. лева). Това в Черногорово е с площ 1055 дка и начална цена 2.53 млн. лева (депозитът - 1 млн. лева). Пред в. "Марица" кметът на с. Черногорово Димитър Вринчев обяснява: "Летището е пустеещо. Правени са няколко опита за продажба, но до сделка не се стига." Често му звънели "любители на частни летателни апарати" и питали дали може да се ползва, а той ги пренасочвал към военните.

В списъка е и резиденция със собствен минерален извор и басейн в Нареченски бани. Теренът й е от 22.8 дка, върху него има пет постройки с площ 1462 кв.м. Наддаването започва от 668 хил. лева. Сградите не са годни за ползване без основен ремонт и реконструкция.
ТРЪЖНА ТЕХНОЛОГИЯ

Освен разликата между внесения депозит и продажната цена, постигната на търга, спечелилият кандидат дължи още 20% ДДС върху продажната цена, 2% режийни разноски и 20% ДДС върху тях, както и местен данък - максимум 3.5%. По принцип прехвърлянето на право на собственост на земя и стари сгради е освободено от ДДС, но законът дава право да доставчика да избере да бъде облагаемо и МО е предпочело този вариант.

Продажбите са по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане - чрез търг с тайно наддаване. А тръжната документация се изготвя и съобразява с разпоредбите на Глава V от правилника, обясниха от пресцентъра на министерството. Някак си исторически за ведомството се е установил този ред за разлика от другите държавни ведомства, които раздържавяваха през Агенцията по приватизация.

Интересът към търговете и броят на участниците в тях зависи от пазара на недвижими имоти, икономиката на страната и намеренията на потенциалните инвеститори, обясняват от МО. От значение е и положението на локацията спрямо общия градоустройствен план на съответното селище и наличието на остарял и амортизиран сграден фонд върху имота, което влияе върху данъчната оценка, а оттам и върху началната тръжна цена. Според правилника към Закона за държавната собственост началната цена не може да е по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10%, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10%.

Когато тръжната процедура стартира, МО публикува обява в рубриката "Имоти-МО" и в два национални ежедневника. В обявата се описват данни за имота: местонахождение, начална тръжна цена без ДДС, описание, площ, депозит, място, дата и час на търга. Резултатите се обявяват в рубриката "Документи", подрубрика "Заповеди" на сайта на МО (www.mod.bg).

>

Още от Капитал