Цените на жилищата в ЕС растат повече от наемите през последните 11 години

В 27-те страни - членки на ЕС, наемите се увеличават с 14.6%, цените на жилищата - с 26.8% от 2010 г., по данни на Eвростат

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Цените на жилищата в 27-те страни - членки на ЕС, нарастват изпреварващо спрямо наемните цени от 2010 г. насам, сочат данни на Евростат, разпространени преди дни. За последните 11 години цените на жилищата се увеличават с 26.8%, а при наемите ръстът е 14.6%

Цени на жилища и наеми в ЕС

Между 2010 г. и третото тримесечие на 2011 г. ценовите криви на жилищата и наемите следват сходни траектории. От този момент нататък обаче пътищата им се разминават: докато наемите постоянно са се увеличавали през периода до третото тримесечие на 2020 г., цените на жилищата са се колебали значително.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. жилищните цени се стабилизират между 2013 и 2014 г. От началото на 2015 г. обаче растежът им се забързва и жилищата се увеличават с много по-бързо темпо, отколкото наемите.

Цени на жилища и наеми в държавите от ЕС

Сравнение между нивата от третото тримесечие на 2020 г. с 2010 г. показват, че цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 16 държави - членки на ЕС, в това число и в България.

Цените на жилищата са се увеличили в 23 държави членки и са намалели в четири. Най-високи са били повишенията в Естония (+105.1%), Унгария (+92.2%), Люксембург (+90.5%), Латвия (+83.6%) и Австрия (+81.3%). Намаления се наблюдават в Гърция (-31.0%), Италия (-15.5%), Кипър (-7.7%) и Испания (-4.5%).

При наемите цени сравнение на третото тримесечие на 2020 г. с 2010 г., показва растеж в 25 държави - членки на ЕС, и намаление в две. Най-висок отново е ръстът в Естония (+136.6%), следван от Литва (+106.9%) и Ирландия (+62.2%). Намаления са регистрирани в Гърция (-25.2%) и Кипър (-4.5%).

България е на четиринадесето място по ръст на цените на жилища в ЕС за периода от 2010 до третото тримесечие на 2020 г. Няма точни данни за нивата в страната, но съдейки по графиките, средното увеличение на жилищните и наемните цени е близо до средното за ЕС.

Още от Капитал