Ръстът в строителството на жилища се забавя в края на 2020 г.

НСИ отчита повече нови къщи, блокове и вили и по-голяма средна площ на жилищата

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Строителството на жилища в България продължава да нараства и през последната четвърт на 2020 г., но по-бавно в сравнение с предишните тримесечия. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през октомври - декември 2020 г.

Едноцифрен ръст

През последната четвърт на 2020 г. са въведени в експлоатация 969 жилищни сгради - с 32 повече (3.4%) в сравнение със същия период на предишната година. Жилищата в тях са 4401, или с 220 повече (5.3%), сочат предварителните данни на НСИ.

За сравнение, през всяко от предишните тримесечия на 2020 г. статистиката отчита двуцифрени ръстове на годишна база. Увеличението в броя на новопостроените жилищните сгради не падаше под 10%, а на жилищата тях - под 30%. Най-силно като ръст в сравнение с предишната година е било второто тримесечие - с 15.7% повече новопостроени сгради и 56.2% повече жилища в тях. Като абсолютни числа всяко следващо тримесечие на годината е по-силно от предходното. Четвъртото е рекордьор.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София-град - 138 сгради с 1058 жилища, Пловдив - 130 сгради с 820 жилища, и Бургас - 128 сгради с 492 жилища.

Почти три четвърти от новопостроените жилищни сгради през октомври - декември 2020 г. са къщи. Броят им нараства в сравнение със същия период на 2019 г., но относителният им дял намалява с три пункта до 72.2%. Жилищните блокове са около една пета (19.3%), което е с пункт повече от дела им година по-рано. Увеличава се броят на вилите, при които в края на 2019 г. се наблюдаваше спад. Намаляват сградите от смесен тип.

Повече къщи, по-големи жилища

Общата полезна площ (жилищната плюс т.нар. спомагателна) на новопостроените жилища e 424.1 хил. кв.м, което е с 8.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. А само жилищната площ (стаите за живеене и кухните над 4 кв.м) нараства дори повече - с 12.7%, и достига 327.7 хил. кв.м. Показателят средна полезна площ на едно новопостроено жилище (съотношението между полезната площ и броя на жилищата) достига 96.4 при 93.7 кв.м година по рано. Това показва, че новопостроените жилища и стаите в тях са по-големи в сравнение с тези от края на 2019 г.

Статистиката регистрира най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище в областите Габрово - 196.6 кв.м, и Смолян - 161.7 кв.м. Вероятното обяснение е, че става дума предимно за къщи. Най-малка е средната полезна площ в областите Варна - 72.0 кв.м, и Пазарджик - 74.2 кв.м.

Жилищата са най-вече с две (40.2%) и с три стаи (34.1%) Броят на тристайните намалява за сметка на всички останали. Жилищата с четири, пет, шест и повече стаи са с малък дял, но и при тях има ръст.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1008 жилищни сгради с 5616 жилища в тях и със 702 408 кв.м обща застроена площ. В сравнение със същия период на предходната година сградите са с 1.5% повече, а общата им застроена площ - с 3%, но жилищата в тях намаляват с 2.7%. Това също говори за ръст в размера на жилището. Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите Пловдив - 174, София (град) - 134, Варна - 125, Бургас - 105 и София (област) - 84.

По-малко разрешителни, но за по-големи сгради

През последната четвърт на 2020 г. в страната са издадени разрешителни за строеж на нови 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях и обща РЗП 1 142 665 кв.м. В сравнение със същия период на 2019 г. разрешителните намаляват с 4%, но жилищата в тях са повече с 30.8%, а разгънатата им застроена площ - с 27.5%.

По брой издадени разрешителни четвъртото тримесечие е изпреварено само от третото. През юли - септември 2020 г. са разрешени 1696 жилищни сгради със 7414 жилища. Най-слабо е било първото тримесечие - с разрешени 1351 сгради с 6317 жилища.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (град) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София (област) - 123. А най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3624, София (град) - 3 413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300.