Моята зелена декоративна градина

Покривна градина

Моята зелена декоративна градина

Ландшафните архитекти работят на развит, многолюден и сегментиран пазар и се съобразяват с множество регулации

Боряна Генчева
6389 прочитания

Покривна градина

© КИО Иван Узунов


Ако си мислите, че разговорът за озеленяване е за цветя, зеленина, аромати, цветове и модни тенденции, сте далеч от истината. Това са красивите и желани резултати. В началото си обаче той е разговор за нормативи, регулации, технологии и бюджети. Зад ландшафтната архитектура стоят наука, индустрия и вековен практически опит. Така че да се опитвате сами да си проектирате и изпълните градината е все едно сами да си проектирате и построите къща. Не е невъзможно, но трябва да се имат предвид поне две неща - попадате на развит, многолюден и сегментиран пазар, в който ориентацията е трудна, а и има регулации, с които трябва да се съобразите.

Пазар за напреднали

Развитият и сегментиран пазар на растителност, консумативи и аксесоари за градината в България донякъде е следствие от строителния бум в последните години. Най-добрите ландшафтни достижения са предимно в курортните комплекси, селищата от затворен тип или дворовете към частни имоти. Инвеститорите в бизнес сгради също като правило отделят бюджети за озеленяване. За жалост това са предимно затворени пространства, които остават невидими за пешеходеца. Но пък е видимо например раздвижването при общинските площи в София. Там отново се садят сезонни цветя, тревата се коси, подрязват се храстите и дърветата, има поливни системи.

Откакто България е в ЕС, пазарът в страната се отвори за най-разнообразни растителни видове, внос от цял свят през Холандия, Италия, Германия и др. "Те обогатяват изразните средства в озеленяването, което малко или много е изкуствена форма на намеса в природата. Според някои мнения цялото това разнообразие е в ущърб на естествената околна среда. Едновременно с него навлизат и инвазивни видове, които се разпространяват агресивно - хиперикум, аморфа, бамбук, полигонум и други", казва ландшафтен архитект Иван Узунов, собственик на "КИО Иван Узунов", фирма за ландшафтна архитектура с близо 30 години присъствие на пазара.

Градинските центрове са повече от всякога. Търговските вериги поддържат секции за градината. "Много хора започнаха да правят опити да произвеждат и да търгуват с растителност. Малко са тези, на които може да се има доверие и да се очаква в широка гама качествено, стандартно и отговарящо на изискванията предлагане", казва Узунов. От друга страна, има и масово производство на цветя, използвани като едногодишни растителни видове, чиято устойчивост и ефект са проверени в практиката: пролетни - теменужки, парички, зюмбюли, лалета, нарциси, незабравки и др., както и летни - салвия, тагетес, агератум, мушкато, петуния, различни бегонии. "За съжаление слабо са застъпени многогодишните (перенни) растения", казва ландшафтният архитект.

По негови наблюдения дипломираните ландшафтни архитекти напоследък са повече, отколкото е възможно да се реализират в практиката. Авторитетното учебно заведение е Лесотехническият университет, но има и други възможности за получаване на диплома. "Наред с това професията градинар, която според мен изисква висока квалификация и е достойна за уважение, не се толерира в образователната система", казва Узунов.

В дебрите на регулациите

Интензивното строителство и прекомерното бетониране на градовете води до повече и по-строги регулации в защита на зелените площи. "Няма установена еднородна практика в различните общини при тълкуването и прилагането на действащите разпоредби. Много често всяка прилага свои специфични правила, независимо че съществуват общи изисквания в съответни наредби", казва Иван Узунов.

Според него положителното е, че най-сетне при новото строителство се изисква проект за паркоустройство и благоустройство, изготвен от ландшафтен архитект, следи се за неговата пригодност и за съответствието на изпълнението с проекта.

Съществуват изисквания за процентното съотношение на зелените площи към квадратурата на имота. Те се определят от зоната, в която се намира обектът. "Добре е възложителят да бъде запознат с действащите в момента нормативи. Би следвало изискването за оценка на съществуващата растителност в даден парцел да е също толкова важно, колкото и наличието на водоснабдяване, канализация, комуникации. Защото наличието на ценни дървесни видове се превръща в трудно преодолима "тежест" за инвестиционните намерения. Когато тази оценка се подцени, се налагат ненужни компромиси при проектирането и изграждането", добавя той.

Казано иначе, от ландшафтния архитект пък се изисква да прави чудеса, за да демонстрира наличие на растителност, отговаряща на норматива. А инвеститорите са подтикнати към корупционни практики.

При новото строителство вече се изисква проект за паркоустройство и благоустройство, изготвен от ландшафтен архитект. Общината следи за пригодността на проекта и за съответствието на изпълнението с него.

Озелени ми двора

"Преди да се заемете с озеленяване на двора, е необходимо да се направи геодезическо заснемане на терена. На негова база специалист ланшафтен архитект изготвя експертна оценка на съществуващата растителност. Оценката се входира в съответната община и тя издава разрешително за почистване и окастряне на съществуващите дървесни видове. Измерва се диаметърът на стъблото на височина 1.30 м. При диаметър над 10 см растението е под закрила на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на общината", обяснява ландшафтен архитект Лилия Язова, собственик на фирмата за ландшафтна архитектура "3Д Гарден".

След като има яснота каква част от съществуващата растителност е необходимо да бъде запазена, ландшафтният архитект може да се премине към проект за паркоустрояване и благоустрояване на терена. За повечето нови строежи на териториите на големите градове той е задължително условие за издаването на разрешително за строеж, а изпълнението му - за да се получи акт 16 и разрешение за ползване на сградата.

"Проектът е необходим не само за да се спазят нормативните изисквания. Той е и базата на по-нататъшните отношения между проектанта и възложителя. Без него няма как точно да се установи стойността на дейностите по озеленяването", добавя Узунов.

Специалистите избягват да говорят за ориентировъчни суми, понеже проектите са много различни и бюджетите варират в широки граници. "Една уютна градина струва пари и те не са малък процент спрямо предвидените средства за цялостното строителството", казва Лилия Язова.

Ландшафтният архитект е компетентен да прецени кои растителни видове са подходящи за терена и района, къде точно да бъде засадени, дали почвата е необходимата, или трябва да се подмени.

Останалото е въпрос на вкус и възможности на клиента. Някои хора търсят различното от това, което виждат около себе си. "Популярни напоследък са комбинациите от камък, дърво, декоративни материали и използването на колоритна растителност. В градините на XXI век може да видите огромно разнообразие от форми на короните (плачещи и овални, къдрави клони или дървета с впечатляващ цъфтеж), целогодишно с колоритни багри на листата - червени, жълти, пъстроцветни", казва Лилия Язова. Други обаче искат да са най-близко до природата и търсят естествения вид на градината и растенията. Така че за доминиращи тенденции е трудно да се говори.

Обикновено след втората година растенията вече са се климатизирали, корените им са се хванали и започват да се развиват по-бързо. За да се "разгърне" градината обаче, понякога са необходими и пет години. От значение е какви растения са заложени - малки или вече отгледани - едроразмени, които са по-скъпи, но дават по-бърз ефект. Много зависи и от грижите, които се полагат за растителността.

Да не увехне инвестицията

"За да се развива градината и парите, вложени в нея, да не "увехнат", е необходима ежеседмична поддръжка", казва Лилия Язова. Още при самото проектиране е добре ландшафтният архитект да е наясно дали клиентът сам ще се грижи за нея, или ще разчита на фирма по поддръжката, за да знае какви растителни видове да предвиди. За хубав двор тревата трябва да се коси всяка седмица. Освен това трябва да се следи за болести и вредители по растенията и те да се третират навреме и правилно с препарати.

Освен разходите за редовна поддръжка трябва да се предвидят и такива за вода. Използването на поливни системи е по-икономично от поливането с маркуч. Вече има такива с програматори, които работят с wi-fi и може да се управляват от разстояние. Използват малко ток, има и на батерии. Сред недостатъците им, както обяснява Узунов, е, че поливат еднакво на слънце и на сянка и сенчестите места се преовлажняват.

Все по-популярно става декоративното осветлението за градини. Предлагането е голямо - LED или на соларен принцип, но като цяло енергоспестяващо.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИДърветата

Наредбите задължават ландшафтните архитекти да заложат дървесна растителност, за да се подобри екосистемата на града. Има и нормативи на какво разстояние трябва да е от къщата, а и от оградата на съседите.

"Някои от нормативите са прекалено натоварени с изисквания", казва Узунов. За да се изпълни наредбата за необходимия брой дървета в малък имот, става така, че количеството е прекомерно и практически не може да се говори за проектно решение. Балансът на открити и закрити пространства, наличието на композиция от тревни площи, цветя и храстови групи се обезсмисля и даже е невъзможно за прилагане. Освен това някога дърветата могат да станат "изненадващо" големи, с което никой не се съобразява.

"Сред новостите е навлизането на хибридни дървесни форми с различна окраска на листата, цветовете или ствола - брези с къдрави листа, джанки с червен цвят на листата, кичести форми на цветовете, бавно растящи или форми джуджета", казва Лилия Язова.

Ако клиентът желае - садят и плодни дръвчета, но го запознават със спецификите: основни резитби всяка пролет, редовни пръскания срещу болести и вредители, необходимост да се съберат окапалите плодове и пр.

Живите плетове и храстите

Живите плетове напоследък печелят точки пред масивните огради. "За масивна ограда е необходима изработката на проект от архитект и строително разрешение и инвеститорите предпочитат ажурните огради. Тук на помощ идват живите плетове, чрез които може да се постигне уединение и изолация от градския шум", казва Лилия Язова.

"Използването на живи плетове и зелени стени е традиционна практика в озеленяването. За целта могат да послужат множество разнообразни по вид и декоративни качества дървесни и храстови видове. Подлежащи на резитба храсти например са: лигуструм (птиче грозде), хибискус, лавровишна, лоницера, чимшир, пираканта, котонеастър, дрян, японска дюля, евонимус, лициум и други. В миналото се правеха смесени комбинации от глог, габър, черница, люляк, акация и други", добавя Иван Узунов.

В последните години за създаване на вечнозелени стени се прилагат различни сортове източна и западна туя, както и актуалният напоследък купресокипарис лейландий. Модерни са т.нар. топиарии - моделирани чрез резитби форми, които имитират различни геометрични обеми и дори конкретни предмети.

Тревите"През последните години все по-засилено се използват декоративните треви. Носят със себе си по-модерен стил, допринасят за ефирност и лекота на градината. Има форми с различна големина (15 - 20 см до достигащи 2 м), декоративни съцветия и различни багри на листата", обяснява Лилия Язова.

Иначе равната морава, направена от различни видове райграс, е евъргрийн. Узунов съветва при избор на тревно семе да се следи годината на производство с оглед на добрата кълняемост, която се изменя с времето.

ЗЕЛЕНИ ОТВСЯКЪДЕПокривните градини

Покривните градини стават все по-популярни. Те пазят покрива по-топъл през зимата и по-хладен през лятото, както доказват различни изследвания. В България има и друга причина - признават се за озеленяване и инвеститорите охотно се възползват от тази възможност, за да покрият необходимия процент. Покривни се водят и градините над бетонните покриви на подземните паркинги. И високите, и приземните покривни градини се изграждат по идентичен начин.

"При реализация на покривни градини основните изисквания се свеждат до дебелината на почвения слой и наличието на професионално изпълнен дренажен пласт с включени влагозадържащи компоненти. Когато по норматив за засаждане на дървета се изисква 1.20 м почва, е важно конструкцията на сградата да е съобразена със съответното натоварване", казва Иван Узунов.

"Конструкцията трябва да се предвиди още при проектирането на сградата. Задължително е да се използва кореноустойчива хидроизолация и специализирана дренажна мембрана. Предвижда се поливна система, както и олекотена почва", обяснява Лилия Язова. "Почвата за покривно озеленяване е различна от тази в градините - съдържа различни материали, отдаващи хранителни вещества и влагозадържащи елементи. Тъй като всичко това налага използването на кран, много от инвеститорите предпочитат по-лесен вариант - композиции от кашпи. Използват се по-ниски дървесни видове, които достигат максимум два-три метра", казва тя.

При градините, която се водят покривно озеленяване, но са на кота нула, нещата обикновено са по-спокойни. Все пак не става дума за натоварване върху сграда, а върху паркинг.

БалконитеБалконите също се радват на засилен интерес последните години. И там тенденцията е да се комбинират дърво, камък и растения. Правят се стъпаловидни композиции от кашпи - на пазара има с различни размери и големини. Мушкато и сакъзчетата са демоде. Използват се декоративни форми като в градините - треви, подправки, декоративните храсти и малки форми на дървета.

Фасади и вертикалните стени

Освен увивните растения по фасадите на сградите - най-вече глициния и дива лоза, тенденция са и вертикалните стени. Те са конструкции от "клетки" - пластмасови или от друг материал, в които се поставя почва и се насаждат растения. Имат поливни системи и също като другите градини се нуждаят от редовна поддръжка - почистване, поливане, торене. Все още не се признават като озеленяване в България и са скъпи като поддръжка, затова и не са толкова популярни.

Интериорни стениОт пет години стените от мъх навлизат в интериорното озеленяване. Изработват се от скандинавски мъх и стабилизирана растителност. Технологията тръгва от 80-те години на миналия век. След брането се обработват с безвредни бои в различни цветове и няколко нюанса на зеленото. "Мит е, че произвеждат кислород, обяснява Лилия Язова, но пък създават усещане за уют, обират излишната влага и вибрациите на звука в големи помещения. Не изискват специална поддръжка и грижи. Индикатор е дали средата е здравословна за човека - там, където стабилизираният интериорен мъх се чувства добре, е добре и за него." Технологията тръгва от 80-те години на миналия век, а в България е на пазара от около пет години.

Ако си мислите, че разговорът за озеленяване е за цветя, зеленина, аромати, цветове и модни тенденции, сте далеч от истината. Това са красивите и желани резултати. В началото си обаче той е разговор за нормативи, регулации, технологии и бюджети. Зад ландшафтната архитектура стоят наука, индустрия и вековен практически опит. Така че да се опитвате сами да си проектирате и изпълните градината е все едно сами да си проектирате и построите къща. Не е невъзможно, но трябва да се имат предвид поне две неща - попадате на развит, многолюден и сегментиран пазар, в който ориентацията е трудна, а и има регулации, с които трябва да се съобразите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Новата кула на софийския център

Новата кула на софийския център

Мол vs ритейл парк в Русе

Мол vs ритейл парк в Русе