Купувачи на 220 апартамента в Nove Homes протестират и питат "Бездомни ли ще сме?"

Купувачи на 220 апартамента в Nove Homes протестират и питат "Бездомни ли ще сме?"

Строителството на комплекса, свързван с Васил Божков, е замразено от институциите. Много хора са инвестирали пари на зелено

Боряна Генчева
26004 прочитания

© Надежда Чипева


Статията е допълнена с информация от КПКОНПИ на 10.03.2020 г. в 17:00 часа

"Добре дошли в света на неочакваните обрати, институционални парадокси и административни абсурди". Това гласи надпис от плакатите на купувачи на "зелено" на 220 апартамента в комплекса Nove Homes в София, потърпевши от замразяването на строежа. Над шестдесет техни представители проведоха протестно шествие в сряда, за да дадат гласност на проблема, в който са "герои по неволя", пред съответните институции, с надеждата да се сезират и ангажират със случая. Те внесоха отворено писмо до началника на Дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) арх. Иван Несторов, до началника на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Сотир Цацаров и в Съдебната палата.

Дружеството инвеститор в комплекса - "Нове хоумс", се свързва с Васил Божков, но по скоро е отделен проект на сина му. Проблемите за строежа започнаха, след като прокуратурата влезе във война с бизнесмена, срещу когото са повдигнати 18 обвинения по Наказателния кодекс. Той е в Дубай и е кандидат на парламентарните избори от името на партията "Българско национално обединение - БНО". Сега строежът е замразен. Това е резултатът, след като през юли 2020 г., по искане на Върховната административна прокуратура (ВАП), ДНСК направи проверка на обекта, състави констативен акт и спря строителството на част сградите. Основанието, най-общо казано, е, че някои от постройките са непозволено близо една до друга. По-късно през септември КПКОНПИ наложи възбрана върху земята и правото на строеж на сградите в комплекса, с цел са обезпечи бъдещ иск, предявен към трети лица.

Жилища за средната класа

Протестиращите обясняват, че в началото на 2019 г. купуват жилища чрез предварителни договори за покупко-продажба в новостроящия се комплекс Nove Homes на ъгъла на бул. "Цар Борис III" и бул. "Гоце Делчев" и по това време всичко изглежда напълно законно. Държавните институции са дали зелена светлина на обекта и той има влязло в сила строително разрешение. От инвеститора "Нове хоумс" им предоставят пакета от всички видове първоначални разрешителни за преглед и анализ, за да се запознаят с проекта и със законосъобразността му. Предлагат също "изрядна документация, стриктен график, прозрачна политика на договаряне, ясни условия и висок стандарт на изпълнение", както пишат протестиращите.

Цените в комплекса са относително достъпни - варират между 900 евро на кв. м и 1100 евро на кв. м според схемата на плащане. Първоначално може да се внесат 30%, 50% или 70%. Апартаментите са разнокалибрени - от 60 кв. м до мезонети. На зелено са продадени близо половината. Жилищата са обещани за началото на 2022 г. Строителството върви по план, сградите растат динамично и купувачите вече правят планове за бъдещите си домове.

Koмплeĸcът Nove Homes е oт зaтвopeн тип и е един от най-мащабните строителни проекти в София за времето си. Намира се върху терен от 27 дка на бившия "Балканкар инженеринг". Предвижда 14 жилищни сгради с 550 апартамента, офиси и търговски площи с 58 хил. кв.м обща разгъната застроена площ. Очакваната инвестиция е 85 млн. евро. Строителството започва през 2019 г. и е планирано да завърши през 2022 г.

Изненадващ обрат през 2020 г.

Оказва се, че oсигурeното и разрешено от държавата, не е сигурно и един хубав ден може да бъде обявено за незаконосъобразно от нея, се казва в отвореното писмо.

Протестиращите твърдят, че проверката на ДНСК от юли е извършена при груби процедурни нарушения и заповедта на директора за спирането на строително-монтажните работи на част от строежа е с необосновани мотиви. По тяхна информация в констативния акт като съставители са посочени двама архитекти, а справка във входните книги на "Нове хоумс" показва, че единият от тях не е посещавал обекта в деня на съставянето на акта. Това предполага, че актът се основава на субективната преценка само на един човек, коментират те.

Освен това твърдят, че ДНСК три пъти преди това е проверявала обекта и не е констатирала несъответствие. Питат защо такива се откриват година и половина след началото му и обвиняват институцията, че при едната от двете си противоречащи позиции ги е въвела в заблуждение. Съобщават и, че ДНСК им отказва достъп до публична информация. През август са поискали от дирекцията по реда на ЗДОИ да им бъдат предостави протоколи от предишни проверки на обекта. Получават отказ, който обжалват пред Административен съд - София. Съдът разпорежда преразглеждане на отказа, но въпреки това през февруари от ДНСК отказват отново.

"Нове хоумс" също обжалва в съда

От Фейсбук страницата на "Нове хоумс" става ясно, че през август и "Нове хоумс" обжалват заповедта на директора на ДНСК пред Административен съд - София. Делото е в напреднал етап и се очаква решение на първа инстанция. В този контекст протестиращите искат от директора на ДНСК или да прекрати образуваното административно дело, или да не обжалва съдебното решение, ако съдът се произнесе в полза на инвеститора. Неофициално обясняват, че опасенията им са, че ако съдебната сага се проточи с години, е възможно да се стигне до фалит на "Нове хоумс" и последваща разпродажба. За тях това означава, освен че ще разминат с бъдещите си домове, и че най-вероятно няма и да бъдат компенсирани с пълния размер на инвестираните средства.

Повече за нарушенията според ДНСК и възраженията на инвеститора можете да намерите тук.

Тежката дума на КПКОНПИ

Докато спорът е в съда, КПКОНПИ инициира налагане на възбрана върху земята и правото на строеж на сградите в комплекса. Тя е от септември миналата година като целта й е да обезпечи бъдещ иск, предявен към трети лица. Искането на възбраната е свързано със съмнения за законността на произхода на средствата, инвестирани в комплекса, обясняват протестиращите. Тяхната теза е, че сградите са построени със средства от техните инвестиции на зелено и от банков кредит. Тоест възбраната е върху техните лични средства и така те се оказват солидарно отговорни за задълженията на трети лица, които не познават и с които не са сключвали договори?

Теренът за комплекса е купен от Васил Божков през дружеството му "Прим БГ" от синдик през юли 2016 г. Тогава за площта от 31 хил. кв.м и прилежащите сгради на бившия "Балканкар инженеринг" е деклариран материален интерес 28.3 млн. лева. В средата на октомври 2018 г. имотът, леко редуциран като площ заради одобрения кадастрален план за район "Красно село", преминава във владението на новоучредено акционерно дружество "Нове хоумс". Акциите в "Нове хоумс" се поделят между Мария Филиповска Димитрова и Филип Марков. По това време Мария Димитрова няма корпоративно минало, а Филип Марков е в управата на "Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри 21".

По неофициална информация инвестициите в Nove Homes до момента се оценяват на около 40 млн. лева, като събраните средства от купувачи са от порядъка на 27 млн. лева. (средно по около 123 хил. лева или 60 хил. евро на апартамент). Хората описват различни житейски ситуации за финансирането на покупките: Инвестиране на дългогодишни спестявания, на лични спестявания и такива на родителите, продадени имоти, за да бъдат купени жилища в комплекса, семейства, които живеят на тясно и са се надявали да се разширят, или други, които сега изплащат освен наеми и лихви по изтеглени ипотечни кредити.

"При този казус ние, обикновените хора, понасяме вреди и загуби в големи размери от действията на институциите. Случаят е класически пример как се губи доверието в институциите", пише в писмото от инициативния комитет. То е адресирано също до омбудсмана Диана Ковачева, до Висшия съдебен съвет, главния прокурор, председателя на Софийския градски съд, до апелативен съд София, до премиера, Народното събрание и медиите.

КПКОНПИ: Не открихме в Имотния регистър прехвърлителни сделки между "Нове Хоумс" и трети лица - купувачи


От Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) потвърдиха, че на 1 октомври 2020 г. са наложени обезпечителни мерки върху имущество, собственост на "Нове Хоумс", а именно - възбрани върху поземления имот и 14-те многофамилни жилищни сгради върху него. Това се казва в информация по повод протеста, предоставена от пресцентъра на комисията на сайта й в сряда.


Действията са предприети, след като Софийският градски съд е уважил изцяло мотивирано искане на комисията за допускане на обезпечителни мерки върху имущество, собственост на Васил Крумов Божков и свързаните с него физически и юридически лица, отправено във връзка с образувано производство по реда на ЗПКОНПИ срещу Божков.


От информацията излиза, че в комисията са разбрали, че с наложените обезпечителни мерки върху недвижимото имущество на "Нове Хоумс" са засегнати имуществените интереси не само на акционерното дружество, но и на над 250 други лица, от възражение на изпълнителния директор на дружеството, получено на 21 януари 2021 г. В него се е твърдяло, че тези лица са извършили плащания по предварителни договори и фактури за придобиване на обекти в изграждащия се жилищен комплекс. От пресцентъра казват, че не са предоставени документи, които да удостоверяват право на собственост на лица - купувачи, нито други доказателства в подкрепа на твърденията за сключени договори.


От комисията направили проверка в Имотния регистър и не са установени прехвърлителни сделки между "Нове Хоумс" и трети лица - купувачи. (Покупките "на зелено" се изповядват след акт 16 б.а.) Подчертават, че не са получавали възражения или жалби от хора, в качеството им на собственици на обособени обекти от жилищния комплекс "Нове Хоумс" или на страни по други договори с акционерното дружество. Изразяват готовност да разгледат всяко подобно искане и да се произнесе по него в съответствие с изискванията на закона.


Допълват, че срещу определението на Софийски градски съд, с което са допуснати обезпечителните мерки, е подадена частна жалба от "Нове Хоумс", по която се очаква да се произнесе Апелативен съд - София.

Статията е допълнена с информация от КПКОНПИ на 10.03.2020 г. в 17:00 часа

"Добре дошли в света на неочакваните обрати, институционални парадокси и административни абсурди". Това гласи надпис от плакатите на купувачи на "зелено" на 220 апартамента в комплекса Nove Homes в София, потърпевши от замразяването на строежа. Над шестдесет техни представители проведоха протестно шествие в сряда, за да дадат гласност на проблема, в който са "герои по неволя", пред съответните институции, с надеждата да се сезират и ангажират със случая. Те внесоха отворено писмо до началника на Дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) арх. Иван Несторов, до началника на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Сотир Цацаров и в Съдебната палата.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


13 коментара
 • 1
  sug16153931701008143 avatar :-|
  Joana Simeonova

  Поздравления, г-жо Генчева! Най-обективно написана статия, представена е много точно спрямо ситуацията! Благодарим ви.

 • 2
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  КККОНПИ - най-мощният рекетьор!

 • 3
  ahp16153959981008156 avatar :-|
  Biser Simeonov

  Много добра статия, която показва произвола на държавните органи , когато се превръщат в "бухалка" в ръценете на определени кръгове хора / фирми / интереси. Едва ли има в София по-изрядни документи и последваща реализация на проекта от този на Нове Хоумс, но ... "бухалката" беше пусната в действие.

 • 4
  sfasaf avatar :-|
  sfasaf

  Не че нещо, ама това е публично известен проект на Божков. Дори да не предвидиш, че ще загуби протекции, как може да рискуваш в покупката на апартамент от този човек?

  По времето, в което обявиха проекта, минавах покрай няколко реклами по два пъти на ден. Божков беше основната причина дори и да не се замисля, въпреки че съм в такъв етап на живота си, а цените не са лоши.

  В момента, в който започна сагата покрай тази мутра, това беше първата ми мисъл - как тези хора ще си загубят парите. Ето, че се случи. Цяло чудо е, че отне толкова дълго.

 • 5
  nikolay_uk avatar :-|
  Николов

  Ха, маса новорегистрирани акаунти аплодират критиката с/у КПКОНПИ.

  Няма лошо, ама поне декларирайте материалния си интерес.

  А иначе в статията ясно е казано, че Нове е единственият регистриран собственик.

  При това положение, КПКОНПИ съвсем резонно заключава, че с действията си засяга само него.

 • 6
  jlu16154519771008246 avatar :-|
  Sevdar Arabadjiev

  До коментар [#5] от "Николов":

  Да, декралираме интереса си.
  Но бих добавил , че материален интерес е доста некоректно казано.
  Не инвестираме в нещо с което щелаем да забогатеем, а в жилище в което да живеем.
  Ние сме обикновени хора, които не желаят да стават изкупителна жертва.
  Особено в този случай, където нещата меко казано изглеждат кано виновен до доказване на противното.

 • 7
  new1540566342585190 avatar :-?
  Kalina Trifonova

  Даа, така се губи доверие в институциите! Дори студентите по право знаят, че при липса на Акт 16 няма как в имотния регистър да има вписани собственици. Което не означава, че хората не са инвеститори - закупили апартаменти на зелено, каквито в момента още хиляди други фирми предлагат/продават. Каква е гаранцията, че в един момент някой няма да реши и те да бъдат запорирани и хиляди хора да се окажат невинни жертви?

 • 8
  hek35544789 avatar :-|
  hek35544789

  Тук казуса изобщо не е частен. Та това което се случва с Нове Хоумс е сигнал, че никой по никакъв начин не е защитен утре да се окаже без дом, дори проекта в който инвестира, да е с изрядни документи и прозрачно финансиране. Прокуратурата да нарежда на строителен контрол да извърши проверка(каквито са изършвани нееднократно), да бъде запорирана земя закупена с банков кредит, да бъдат запорирани сгради изграждани със средства на стотиците семейства подписали договори за закупуване на апартамент, да се спира легален бизнес и едва след това да се търси свързаност и зависимост с определени лица !? Случващото се крие огромен риск, дава предпоставки това да застигне всеки един очакващ своето жилище. Ако в началото на века рисковете бяха това дали строителните фирми биха имали финансовия ресурс да завършат започнатите си проекти, сега рискове са дали определени проекти няма да бъдат замразени, заради името си и без значение от това законни ли са или не.

 • 9
  fxt1436429098435720 avatar :-?
  Jones Doe

  До коментар [#7] от "Kalina Trifonova":

  Какво е решението според вас?

  Може би трябва да се впишат като Възложители в разрешението за строеж. Така всяка положена тухла ще е на тяхно име.

 • Шоршо

  Голяма грешка е да наливаш пари в престъпна и корумпирана държава като България. Ако мафията реши може да ти отнеме всичко и дори да те пъхне в затвора за неопределено време.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Новата кула на софийския център

Новата кула на софийския център

Мол vs ритейл парк в Русе

Мол vs ритейл парк в Русе