Продава се комплекс във Варненска област

GOLDEN VALLEY е с обща площ от 36 275 кв.м., проектът включва 26 сгради

Продава се комплекс във Варненска област
Продава се комплекс във Варненска област

"Агенция за събиране на вземания" ЕАД продава Комплекс "GOLDEN VALLEY", незавършено строителство, включващ по проект 26 бр. сгради. Целият комплекс е с обща площ от 36 275 кв.м., в землището на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна.

Описание, съгласно одобрения проект и изградените обекти до момента:

  • Парцели с обща площ 36 275,00 кв.м., 30 броя УПИ;
  • 4 броя многофамилни жилищни сгради, с басейн:

Блок "A" и "B", с изградените в тях 51 апартамента с обща РЗП 3 921,04 кв.м.

Блок "C", с изградените в него 14 апартамента с РЗП 1 260,56 кв.м.

Блок "D", с изградените в него 14 апартамента с РЗП 1 256,40 кв.м.;

  • 21 броя еднофамилни жилищни сгради, всяка с гараж, басейн и собствена зелена площ, обособени в пет вида вили:

- Аркадия - 4 бр. с обща РЗП 1 118,40 кв.м.

- Мурано - 2 бр. с обща РЗП 615,08 кв.м.

От всяка вила се разкрива панорамна гледка към морето.

  • Административна сграда, изградена на фундамент, с РЗП по проект 1 020,62 кв.м.
  • Два броя сондажи и модулна пречиствателна станция за отпадни води.
  • Изградена масивна ограда на целия комплекс.

Основните елементи на локалната инженерна инфраструктура (ел. захранване, ВиК, улици) са частично изградени, с предвиждане да се доизградят успоредно със завършването на инвестиционния проект.

Изградени са: плитък (1.5 л/с) и дълбок сондаж (30 л/с) за минерална вода, и пречиствателна станция.Пречиствателната станция е изградена и оборудвана, с капацитет за 3 750 души, като не е въведена в експлоатация до момента., предвид незавършения комплекс. Дълбокият сондаж (Р-182 х) е за добив на термоминерални води от малмваланжинския водоносен хоризонт в землището на с. Генерал Кантарджиево.

Всички сгради са изградени до степен - завършен "груб строеж", с издадени удостоверения по чл. 181, ал. 2, ЗУТ от Община Аксаково, както и с положени изолации, мазилки, поставени дограми.

Цена: 1 800 000 евро.

Лице за контакт:

Емил Петков

тел.: +359 884 265 112,

[email protected]

Още от Капитал