В ковид кризата властта забърза голям и скъп офис комплекс до "София тех парк"

Проектът за нови административни сгради, едната на 15 етажа, е одобрен от главния архитект, а държавата не отговоря за какво са и колко ще струват

В апогея на третата вълна на пандемията и при хоризонт за кризисни месеци за хиляди бизнеси властта намери време да придвижи по бързата писта един поотложен и скъпо струващ свой имотен проект. Става въпрос за две нови високи сгради, вероятно за ползване от правителството, зад "София тех парк". Преди две години, когато се роди идеята, се търсеше сграда на здравното министерство. Но сегашният план изглежда много по-мащабен и правителството през "Държавната консолидационна компания" (ДКК) ще застроява част от територията на държавния "София тех парк", който иначе е замислен като средище на наука и високи технологии. При положение, че на частния офис пазар предлагането надвишава търсенето, делът на празните офис площи нараства и се очаква тези тенденции да се задълбочат.

Новината сега е, че в началото на март главният архитект на София е дал зелена светлина за комплекса от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Той окончателно е одобрил проекта за подробен устройствен план. Ако заповедта не бъде обжалвана в 14-дневния срок, ще отвори пътя пред самото проектиране и строителство. Пръв за раздвижването съобщи в. "Сега", сезиран от жители на район "Младост", на чиято територия е технологичният парк.

За какви цели ще е комплексът, колко ще е голям, колко ще струва изграждането, кой ще плаща и защо е задвижен сега? На тези въпроси три работни дни не отговориха на "Капитал" от здравното министерство, и вносителите на ПУП-а "София тех парк" и ДКК, запитани през икономическото министерство.

Миш-маш от правителствени сгради и иновативен хъб

Със заповедта на арх. Здравков се променя функцията на два парцела общо за почти 25 дка. От "за научно-технологичен парк София" те стават за "правителствен комплекс от сгради за нуждите на държавната администрация". "Промяната в предназначението е обоснована от възникването на нова държавна нужда за създаване на правителствен комплекс от сгради за държавната администрация", обяснява в заповедта главният архитект.

По Общия устройствен план на София теренът попада в смесена многофункционална зона (СМФ), което позволява застрояване до 75 м. Планирано е комплексът да е от офис сгради с различна етажност. Високата ще е 15 етажа (до 75 м), а съседната - девететажна (до 50 м). Двете се вливат в обща двуетажна сграда висока 15 м. Предвижда се и голям надземен паркинг с височина 20 м. На този етап все още не е ясно колко ще е разгънтата застроена площ на сградите (РЗП). "Капитал" изпрати въпроси за проекта до министерството на иконимиката, което е принципал на ДКК, както и до "София тех парк" и министерството на здравеопазването, но към момента медиата не е получила отговори.

При коефициент на интензивност на застрояването 3.5 и терен от 24 811 кв. м позволена надземна РЗП е 86.8 хил. кв. м. Ако приемем, че цената на кв.м офиси клас А е около 750-850 евро, то ако позволеният капацитет бъде използван максимално, необходимата инвестиция ще е от порядъка на над 100 млн. лв.

С какви средства ще бъде финансирано строителството засега е неясно. Известно е обаче, че Държавната консолидационна компания е най-големият клиент на Българска банка за развитие (ББР). В последните години банката е заела на холдинга над 190 млн. лв., по които има и погашения. Главницата по кредита сега достига 172.6 млн. лв, след като през октомври 2020 г. с нов анекс към договора за кредит от 2016 г. ББР отпусна още 50 млн. лв. на ДКК. Това е и на най-големият кредит, отпускан от новото ръководство на ББР, което пое управлението през пролетта на 2020 г. Преди това, при Стоян Мавродиев, банката кредитираше и с по около 150 млн. лева, предимно компании, близки до ДПС.

Тихи процедури

Идеята за правителствен комплекс на територията на "София тех парк" стана известна през есента на на 2019 г. След заседание на правителството тогава беше обявено, че здравното министерство ще трябва да освободи двете си сгради в центъра на столицата - на пл. "Света Неделя" 5 и бул. "Александър Стамболийски" 39, и след 21 месеца да отиде в нова сграда, построена от държавната ДКК. В освободените помещения ще се настанят Върховният административен съд и в Административния съд - София-област. Аргументът беше, че магистратите от двете институции сега работят изключително на тясно в сградите си - съответно на бул. "Стамболийски" и на ул. "Съборна".

С тази цел през август 2019 г. ДКК купи правото на строеж върху терен от 25 декара за почти 22 млн. лв от "София тех парк", което е под шапката на министъра на икономиката. В самото дружество малък дял има и самата ДКК.

Градоустройствените процедури са задвижени година по-късно. Това става, след като държавните ДКК и "София тех парк" внасят в Столичната община искане за изготвяне на нов устройствен план. В началото на ноември 2020 г. главният архитект Здравко Здравков е разрешил да се изработи проект за подробния устройствен план (ПУП). Впоследствие в район "Младост", където въпросът е обявен за обсъждане, не са получени възражения и това е позволило скоростно задвижване на процедурата. Проектът за ПУП е внесен за одобрение от общината в края на ноември. Съобщен е в район "Младост" и след като в законовия срок отново не са получени възражения, е одобрен окончателно от арх. Здравков със заповед от 9 март. Висящ остава въпросът кое е наложило такова бързо задвижване на процедурата по иначе стар проект, за който никога не се е говорило открито в публичното пространство.

От държавния холдинг са трудно откриваеми, не са давали никога пресконференция и не са отговаряли на въпроси на "Капитал", а и на други медии. Главният архитект на София Здравко Здравков също не беше открит през пресцентъра на Направление "Архитектура и градоустройство".

"София тех парк" - предимно имотни новини

Висящ е въпросът доколко е съвместима идеята за административен комплекс с инвеститор държавна компания с тази на "София тех парк", който трябва да се развива като високотехнологичен парк - място за иновации и стартиращи компании.

В "София тех парк" има инкубатор, лаборатория, зала за събития, музей, паркинг и кортове, изградени с еврофондове, и така е от три-четири години. По данни от края на 2019 г. там работят 25 фирми, а заетите на територията на парка са около 700 души.

През декември 2019 г. беше обявено, че държавната компания кандидатства за близо 40 млн. лева за финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Основна част от проекта предвижда да бъде изграден дигитален иновационен хъб в областта на компютърните технологии и големите масиви данни, а крайната цел е да се направи връзката между наука и бизнес и лабораторните разработки да намерят реално приложение в индустрията. В информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България (ИСУН) засега няма информация за подписан договор по този проект. Отделно в тех парка се очаква да заработи и един от общо осемте суперкомпютъра от най-ново поколение на Стария континент по проект на Европейската комисия. Строителството на сградата за него напредва.

В последните години новините от тех парка, свързани с недвижими имоти, са ако не повече, то поне толкова, колкото и свързаните с технологии и иновации. На територията на парка освен сградите на държавното дружество е и офис сградата на "Уолтопия". "София тех парк" продаде право на строеж на две други частни компании за строителство на офис сгради. На хартия те поеха ангажимент наемателите да са технологични дружества поне частично. По информация от сектора, сградата на "Маркан", която сега е на мажоритарните собственици на ПИБ, на този етап е вакантна. А в Synergy Tower на "Фонд за недвижими имоти България", която е с 32 хил. кв. м офис площи, са наети около 3000 кв. м. Като цяло на пазара се наблюдава отлив на наематели от района на "Цариградско шосе", в посока на дестинации, до които има метро.