Приходите на "Монтажи" растат, увеличават се и разходите за външни услуги

Основните задължения са към собственика ДКК във връзка с ремонта на язовири

Собственикът ДКК получи 500 млн. лв. за ремонт на язовири и възложи изпълнението на "Монтажи".
Собственикът ДКК получи 500 млн. лв. за ремонт на язовири и възложи изпълнението на "Монтажи".    ©  Цветелина Белутова
Собственикът ДКК получи 500 млн. лв. за ремонт на язовири и възложи изпълнението на "Монтажи".
Собственикът ДКК получи 500 млн. лв. за ремонт на язовири и възложи изпълнението на "Монтажи".    ©  Цветелина Белутова

Приходите на строителното дружество "Монтажи", което е част от Държавната консолидационна компания (ДКК), се увеличават през първото тримесечие на 2021 г. с повече от една трета, а близо 8-кратен е скокът на продажбите му за цялата 2020 г., показват публикуваните с известно закъснение отчети (виж таблицата). Резултатите вероятно се дължат на започналите ремонти на язовири, за които преди три години собственикът й получи 500 млн. лв. и възложи за изпълнение на компанията. В същото време от отчетите се вижда, че разходите за строителни дейности, възложени от самата "Монтажи" на външни изпълнители, са почти два пъти по-големи от приходите. А това подкрепя съмненията, че със своите 180 души персонал компанията няма достатъчно капацитет да ремонтира същия брой язовири, като в същото време работи и по други проекти.

Финансови резултати

Общите приходи от оперативна дейност на "Монтажи" достигат 13.4 млн. лв. към края на март тази година, но едва половината от тях са от продажби, а над 7 млн. лв. са постъпленията от увеличени запаси и незавършено производство, т.е. те реално не са приключени и платени. С повече от 175% нарастват разходите за външни услуги, като достигат 11.7 млн. лв., а основната част от сумата е за възложени строително-монтажни работи.

Подобни са данните и за цялата 2020 г. Те сочат значителен ръст на приходите до близо 88 млн. лв., но и сериозно увеличение на разходите за външни услуги, които достигат 52.7 млн. лв.

Компанията все пак успява да излезе на плюс, като за първи път през 2020 г. отчита минимална печалба. Положителният резултати се запазва и през първото тримесечие на тази година. Натрупаната досега загуба от предни години обаче е 7.7 млн. лв.

Отчетът за паричните потоци показва значителен ръст на постъпленията от търговски контрагенти тази година - 27 пъти до близо 322 млн. лв. Още по-голямо е увеличението при плащанията - 53 пъти до малко над 302 млн. лв.

Договорите на компанията

Основната част от задълженията на компанията са по получени аванси от ДКК (над 483 млн. лв.) във връзка с ремонта на язовирите. За възлагането на тази поръчка беше потвърдено от държавния холдинг след запитване на "Капитал" по Закона за достъп до обществена информация. Не стана ясно обаче на какъв принцип е станало това. По закон, ако е инхаус поръчка, самата "Монтажи" няма право да превъзлага изпълнението на други фирми. Последните данни за прогреса по ремонтите обаче са от януари миналата година, когато бяха открити едва 20-ина площадки.

В същото време през миналата година на държавата компания беше възложено изграждането и на 13 км авариен тръбопровод, който да осигури алтернативно водоснабдяване на Перник след водната криза там. Договорът беше на стойност около 20 млн. лв., но имаше проблеми с приключването на строежа и не е ясно дали е платен.

Отново без обществена поръчка през 2018 г. "Монтажи" получи и четиригодишен рамков договор за 120 млн. лв. Той й беше възложен от друга фирма под шапката на икономическото министерство - "Еко антрацит", като със средствата трябваше да се рекултивират стари мини.

Още от Капитал