КЗК откри картел при санирането в Пловдив

Антимонополната комисия санкционира 30 компании с общо 388.7 хил. лв. за договаряне на поръчките за обследване

По Националната програма за енергийна ефективност на жилища бяха разпределени над 2 млрд. лв.
По Националната програма за енергийна ефективност на жилища бяха разпределени над 2 млрд. лв.    ©  Цветелина Белутова
По Националната програма за енергийна ефективност на жилища бяха разпределени над 2 млрд. лв.
По Националната програма за енергийна ефективност на жилища бяха разпределени над 2 млрд. лв.    ©  Цветелина Белутова

Пет години след като започна производство, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри картел при санирането в Пловдив. Нарушението е свързано с поръчката за обследване на сгради, а не със самите строително-монтажни работи.

В договорки какви цени да предложат и как да си разпределят обектите в града са участвали 30 компании, които антимонополната комисия санкционира с общо 388.7 хил. лв. Подобен картел преди две години беше установен също в Търговище и Гоце Делчев.

По следите на участниците

Проверката за съгласуване на цени и разпределяне на обектите за обследване в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на жилища започна през 2016 г. по сигнал на кмета на Търговище. По време на проверките обаче КЗК установи, че има данни за тръжни манипулации по обществени поръчки също в Пловдив и Гоце Делчев, тъй като част от компаниите са участвали и на трите места.

В резултат обхватът на производството беше разширен, като преди две години антимонополното ведомство излезе с решение, с което доказа картел в Търговище и Гоце Делчев и санкционира 24 фирми с малко над 398 хил. лв. Последното решение сега е за поръчките в Пловдив.

Механизъм на договарянето

Договарянето е станало, след като е проведена обществена поръчка за избор на компании, с които да бъдат подписани рамкови договори за обследване на сгради, но преди са се възложат конкретните индивидуални поръчки. Рамкови споразумения са подписани с общо 15 компании и консорциуми, които са предложили максимални цени от 1.22 лв. до 5.98 лв. на кв.м разгъната застроена площ (РЗП).

Както и в другите две общини, операцията в Пловдив е имала "координатор" - управителят на "Микс инженер консулт" Румен Хорев. В мейл до останалите фирми той е изпратил файл с предложение за разпределение на обектите, "съобразени с размера на РЗП и предложените цени, водени от принципа по-висока цена - по-малка квадратура и по-ниска цена - по-голяма квадратура", като подробностите след това са съгласувани допълнително между фирмите.

След като общината отправя покана за представяне вече на конкретни оферти, Хорев изпраща и уточнение до компаниите: "Всеки гледа списъка с обектите за офериране и ако има негов обект, съгласно таблицата с разпределенията, които направихме помежду си, подава реална оферта. Всички останали отправят поддържаща оферта на цена, по-висока от тази на реално подадената."

Нарушение

От КЗК посочват, че това представлява забранено споразумение - картел, като самото нарушение е извършено в периода 1 октомври 2015 г. - 26 юни 2017 г. "Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата, като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя", пише в решението на КЗК.

В картела участват общо 30 фирми - самостоятелно или в консорциум, на които са наложени санкции в размер на 8% от оборота за 2020 г. Глоба има и за физическото лице Вяра Ракъджиева-Палигорова - управител на "Архкон проект", която е един от най-активните участници в договарянето. В същото време фирмата й, която е участвала в картел по поръчките и в трите града, постепенно е прекратила дейност, което е наложило значително редуциране на санкциите, наложени с предишното решение за Търговище и Гоце Делчев, и прави невъзможно налагането на санкции по случая в Пловдив, уточняват от КЗК.

За съдействие по време на проучването комисията е освободила от санкция една от компаниите - "Научноизследователски строителен институт - НИСИ", и е намалила наполовина санкцията на друга ("Трансконсулт - БГ").

Участници в картела

"Архкон проект" ООД;

"Микс инженер консулт" ООД;

"Проджект планинг енд мениджмънт" ООД, "Ивалс-Дренски" ЕООД и "Ди Ви консулт БГ" ООД, действащи като Консорциум "Конструктивно обследване";

"Трансконсулт-БГ" ООД и "Полисструктор" ЕООД, действащи като ДЗЗД "Трансполис";

"Енерджи про ДМ" ЕООД и "ЗС консулт проект" ЕООД, действащи като ДЗЗД "Енерджи одит консулт";

"Инфра консулт груп" ООД, "Графити" ООД и "Енергийна ефективност" ООД, действащи като Обединение "Инфра ефективност графити";

"Супервайзер" ЕООД и "Енерджи ефект" ЕАД, действащи като Обединение "ПЕОБД-ПЛОВДИВ-ЕС";

"ЕП консулт" ЕООД и "СМ контрол" ООД, действащи като Обединение "ЕЕ за жилищни сгради в Пловдив";

"Българо-австрийска консултантска компания" АД и "Корект консултинг" ООД, действащи като Обединение "Обновен дом за Пловдив";

"Научноизследователски строителен институт-НИСИ" ЕООД и "ЛЕСС" ЕООД, действащи като Консорциум "НИСИ - ЛЕСС - София";

"Контрол-инвест" ЕООД и "Йода" ООД, действащи като "Контрол-инвест Йода" ДЗЗД;

"Пловдивинвест" АД и "Стройконтрол" ООД, действащи като Обединение "Еко-Пловдив";

"Тракия гарант" АД, ЕТ "БИЛДБОЙ-Емил Бойчев" и "Софена" ЕООД, действащи като ДЗЗД "ТСБ гарант";

"Д-консулт" ООД, "Ефектива" ЕООД и "Стройнорм" ЕООД, действащи като "Енергийна ефективност" ДЗЗД;

"Геоарх" ЕООД, "Вигора" ЕООД и "Степ" ЕООД, действащи като Обединение "ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП".