Прогноза до 2030 г.: Строителството ще расте рекордно, въпросът е да не замърсява

Секторът се изправя пред предизвикателства на промените в климата и нулевите парникови емисии, казва доклад на Marsh и Oxford Economics

Прогнозите са, че изграждането на инфраструктура в глобален план ще се увеличава средно с 5.1% на годишна база.
Прогнозите са, че изграждането на инфраструктура в глобален план ще се увеличава средно с 5.1% на годишна база.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Прогнозите са, че изграждането на инфраструктура в глобален план ще се увеличава средно с 5.1% на годишна база.
Прогнозите са, че изграждането на инфраструктура в глобален план ще се увеличава средно с 5.1% на годишна база.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Строителната индустрия влиза в суперцикъл и през следващото десетилетие ще подхранва глобалния икономически растеж. Това означава, че тя ще трябва да поеме отговорности, свързани с изменението на климата и с надпреварата за нулеви емисии на парникови газове. Това са изводи от доклада "Бъдещето на строителството: Глобална прогноза до 2030 г." публикуван в края на септември. Изготвен е от Marsh и Guy Carpenter, със съдействието на Oxford Economics. Двете компании принадлежат на Marsh McLennan, водещата световна група за професионални услуги в областта на риска, стратегията и хората. Oxford Economics е лидер в икономическите прогнози и анализи.

Очаква се строителството да нарасне с 35% за десетилетие

Авторите на доклада очакват, че глобалнaта строителнa производителност ще нарасне с 6.6% през 2021 г. и с 42% до 2030 г. Основните предпоставки за това са безпрецедентните правителствени стимули за изграждане на инфраструктура, освобождаването на спестявания на домакинствата и търсенето на жилища.

Очакваният средногодишен ръст на строителството до 2030 г. е 3.6% - и той надвишава тези в секторите на услугите и производството. Прогнозите са, че през следващото десетилетие строителството ще нарастне с 35% спрямо предходното. Специално за инфраструктурата прогнозите са, че изграждането ще се увеличава средно с 5.1% на годишна база.

"Необичайно е да се види, че строителството изпреварва растежа както в сферата на услугите, така и в производството за по-продължителен период. Обикновено бихме очаквали това да се случва за по-кратки периоди в цикличен възход. Не е изненадващо обаче, че се очаква то да задвижва световната икономика през следващото десетилетие, като се има предвид безпрецедентният характер на стимулиращите разходи за инфраструктура от правителствата и освобождаването на излишни спестявания на домакинствата след COVID", коментира Греъм Робинсън, глобален ръководител на направление "Инфраструктура и строителство" в Oxford Economics и водещ автор на "Бъдеще на строителството".

Строителството генерира 40% от глобалните парникови газове

С нарастването на строителството се увеличава и рискът от по-голямо замърсяване и повече отпадъци, предупреждава докладът. Строителството и по-широката архитектурна среда сега са отговорни за около 40% от глобалните емисии парникови газове. Затова и изменението на климата и надпреварата за намаление на замърсяването са едни от най-големите предизвикателства, пред които е изправена строителната индустрия.

Необходимостта радикално да се намали количеството въглерод при новото строителство вероятно ще стимулира ръст на т.нар. строителна деконструкция, която използва повторно огромни налични градски запаси от строителни материали, прогнозират авторите.

Компаниите трябва да мислят нови технологи и процеси

Посочва се, че през 2020 г. капиталът за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) за инфраструктура нараства с 28%, което до голяма степен се дължи на набирането на средства за стратегии, свързани с устойчивостта. Като се има предвид, че големите строителни компании обикновено заделят значителен капитал за инфраструктура в балансите си, са налице предпоставки тези компании да разработят нови технологии, дизайни и процеси, казват авторите на изследването.

"Изменението на климата и дневният ред на ESG - включително рисковете и възможностите, които те представят - са сред най-големите предизвикателства, пред които глобалната строителна индустрия ще е изправена през следващото десетилетие. Тези сили на влияние променят рисковите профили за сектора. Организациите трябва да се адаптират, за да използват огромния потенциал за растеж, като същевременно играят ключова роля за напредъка на икономиките и общностите по света", коментира Ричард Гърни, глобален ръководител на направление "Строителство" в Marsh.

Нужен е диалог между индустрията и застрахователите

"Строителната и инженерната индустрия навлизат в период на вълнуващи възможности, но това изисква нов подход към риска от страна на застрахователния и презастрахователния сектор. Динамиката налага ефективно да се споделят знания между иноваторите в индустрията и презастрахователните актюери. Променящият се профил на експозицията, технологиите и източници на капитал ще са важни, за да се даде възможност на застрахователите и презастрахователите да създадат платформи за застраховане и да предлагат продукти, които отговарят на променящите се нужди на строителната индустрия", добавя Саймън Лили, ръководител на направление "Глобално инженерство" в Guy Carpenter.

Още от Капитал