ВАС: Забраната за строителство на комплекса Nove Homes е незаконосъобразна

Съдът окончателно се произнесе в полза на купувачите и отмени решението на ДНСК, с което строежът е замразен

Строителството на "Нове хоумс" започна през 2019 г. и трябваше да приключи през 2022 г.
Строителството на "Нове хоумс" започна през 2019 г. и трябваше да приключи през 2022 г.    ©  Надежда Чипева
Строителството на "Нове хоумс" започна през 2019 г. и трябваше да приключи през 2022 г.
Строителството на "Нове хоумс" започна през 2019 г. и трябваше да приключи през 2022 г.    ©  Надежда Чипева

Върховният административен съд (ВАС) отмени заповедта на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), с която е замразен строежът на комплекс Nove Homes в София. Това става ясно от решение на съда от 8 октомври, с което заповедта за спиране изпълнението на строежа е обявена за незаконосъобразна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Дружеството - инвеститор в проекта "Нове хоумс", се свързва с бизнесмена Васил Божков, но по-скоро е проект на сина му. ДНСК наложи забраната комплексът да се строи, след като по искане на Върховната административна прокуратура направи проверка и установи нарушения. Според дирекцията сградите се строят по-близо, отколкото трябва, което дава основание за спиране на строежа за съществени отклонения от инвестиционния проект (по чл. 224 на ЗУТ). През април, сезиран от инвеститора, Софийският административен съд се произнесе в полза на ДНСК, а инвеститорът обжалва пред ВАС.

Кой как тълкува

В мотивите по делото се посочва, че изводът на Софийския административен съд за спиране на строежа е незаконосъобразен. Специалната законова разпоредба, на чието основание става това, дава право на началника на ДНСК да спира изпълнението на строеж или на част от строеж от трета категория, който се извършва, без да са изпълнени специални изисквания.

В закона обаче терминът "специални изисквания" не е дефиниран. ВАС го тълкува като отклонение от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони по ЗУТ, като най-често става въпрос за разпоредби от специални закони за защита на културното наследство, биологичното разнообразие и пр.

В констативния акт на ДНСК, с който строежът е замразен, се твърди, че инвестиционният проект по част "Архитектура" е одобрен без предвидените в ПУП едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване (съгласно положение 15 от Приложение №2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г.).

"Ако тези разстояния представляваха специални изисквания, те биха намерили отражение преди всичко в одобрения ИПРЗ и визата за проектиране, а след това и в одобрените инвестиционни проекти и РС №353/21.08.2018 г. като изисквания към строежа. В случая такова отразяване липсва, защото правилата и нормативите за устройство на територията по ЗУТ и цитираната наредба не са специални, а общи изисквания към строежите", пише в мотивите.

Правни противоречия

Решението на предишната инстанция (Софийският административен съд - б.р.) е неправилно и заради вътрешно противоречиви правни изводи и несъответни на събраните доказателства. Без да изложи мотиви СГС е игнорирал важни доказателства по делото, включително съдебно-техническата експертиза, се казва още в мотивите на решението.

Но спорът в случая се състои и в това дали сградите са свободно стоящи или допрени. Според ВАС е налице елемент, осигуряващ допиране на сградите. Това е подът на проходите и сградите, който представлява обща плоча и таван на изградените под тях подземни гаражи. За допирен елемент се счита и частичният покрив над проходите. Следователно сградите следва да се считат като допрени.

В противоречие на това предишната инстанция приема, че сградите в отделните сградни композиции са свободно стоящи. Или иначе казано - на разстояние от имотните граници, поради които за тях е приложимо положение 15, предвиждащо междинни връзки. При допрени една до друга в жилищния комплекс сгради обаче не се прилагат нормите за връзки между сградите.

Успех за купувачите

Строителството на "Нове хоумс" започна през 2019 г. и трябваше да приключи през 2022 г. Комплексът е от затворен тип и е един от най-мащабните жилищни проекти в столицата. Проблемите със строежа започнаха през 2020 г. след повдигнати обвинения срещу Васил Божков, а дружеството - възложител на проекта, попадна под атаките на държавата, въпреки че няма пряка връзка с бизнесмена.

Спечеленото дело пред ВАС е пореден успех за дружеството и купувачите. По искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) съдът неотдавна вдигна възбраната върху сградите, наложена от самата комисия през октомври 2020 г. като обезпечителни мерки върху имущество, собственост на Васил Божков и свързани с него физически и юридически лица. Очаква се строителството на комплекса да бъде възобновено.

Още от Капитал