Оценка за отличен

Как автоматизацията подобрява процесите при изготвянето на оценки на недвижими имоти

Ценка Божилова, управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки"
Ценка Божилова, управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки"
Ценка Божилова, управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки"
Ценка Божилова, управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки"
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Ценка Божилова е управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки". Член е на Кралския институт на сертифицираните оценители (RICS) и признат европейски оценител на недвижими имоти (REV). От 13 години работи в "Адванс", съдружник е от началото на 2017 г. Компанията изготвя оценки на всички видове активи и е в топ 3 на оценителските компании в България, в списъка е на регулираните от RICS фирми. От май 2019 г. е председател на Камарата на професионалните оценители в България.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Ценка Божилова е управляващ партньор в "Адванс Експертни оценки". Член е на Кралския институт на сертифицираните оценители (RICS) и признат европейски оценител на недвижими имоти (REV). От 13 години работи в "Адванс", съдружник е от началото на 2017 г. Компанията изготвя оценки на всички видове активи и е в топ 3 на оценителските компании в България, в списъка е на регулираните от RICS фирми. От май 2019 г. е председател на Камарата на професионалните оценители в България.

Г-жо Божилова, пазарът на жилища отбеляза рекордна активност през първите девет месеца на годината. Как това се отразява върху оценките на недвижими имоти?

Оценките следват пазара, така че естествено е и при тях да има ръст. Данните от нашата база показват увеличение както в броя изготвени оценки, така и на стойностите, до които сме достигнали през 2021 г. Така например общият брой изготвени оценки от "АДВАНС" за деветте месеца на 2021 г. е над 9500 броя. Нашият анализ показва, че през 2021 г. активността е била по-висока дори и от 2019 г., като това е в резултат на увеличения брой оценки за банкови и други финансиращи институции, които сме изготвили. Ръстът там е 30% спрямо деветмесечието на 2020 г. и 20% спрямо същия период на 2019 г. Тенденцията е видима не само в София, но и в другите големи градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново. По отношение на пазарните стойности увеличението в столицата варира в различните квартали. Най-осезаем е ръстът в "Дружба", "Манастирски ливади", "Изток", "Лозенец", "Витоша". Най-висока активност на жилищния пазар спрямо броя на изготвените оценки наблюдаваме в "Манастирски ливади", "Витоша", "Младост", "Овча купел", "Лозенец", център, "Дружба".

В типовото разпределение на оценяваните жилища се вижда, че расте делът на четиристайните апартаменти. Тенденцията е обвързана с повишаващия се стандарт на живот, както и необходимостта от повече пространство и отделни помещения за членовете на семейството.

В началото на годината представихте нов за българския пазар автоматизиран модел за изготвяне на оценки. Какви резултати отчитате досега?

Усилията ни в посока дигитализация на процесите дават своите резултати и вярвам, че това е пътят, по който трябва да вървим. Тази година внедрихме софтуерно решение, което, от една страна, позволява на оценителите ни да изготвят оценки при спазване на всички методологични изисквания и особености на нашия пазар, като същевременно използват огромна база данни с аналози от оферти и реални сделки. На практика не само оптимизираме процесите, спестявайки време на оценителите, но и минимизираме риска от грешки, ограничавайки субективния фактор. По този начин експертите разполагат с повече времеви ресурс за задълбочен анализ и обосновка на резултатите, а клиентите получават продукт с по-високо качество. Внедряването на продукта започнахме първо само с оценки на жилищни имоти - апартаменти, и постепенно разширихме обхвата с къщи, магазини, офиси, складове, поземлени имоти и др. По този начин от началото на февруари оценителите ни са изготвили 1934 броя оценки с продукта, което е малко над 20% от общия брой изготвени от компанията оценки. Стремежът ни е този дял да надхвърли 50%, при това спазвайки изискванията и на новите Европейски стандарти за съдържание на докладите за оценка на жилищни имоти.

Означава ли това, че в бъдеще оценителите са застрашени да бъдат изместени от изкуствения интелект?

И да, и не. Ускорената дигитализация на някои процеси в оценяването - автоматизирана обработка на големи бази от данни, създаване на модели за изготвяне на оценки без участието на оценители, използване на автоматични оценки като база за първоначално взимане на решение дали даден клиент може да кандидатства за кредит за дадено жилище, безспорно е заплаха пред оценителите. От друга страна обаче, с навлизането на различните софтуерни разработки човешкият фактор ще има все по-голяма тежест, защото отговорността продължава да е върху хората. А тяхната задача е да се възползват от възможностите на технологиите, за да бъдат по-добри. Да вземем например оценките на жилища. Колкото повече на брой сделки за сходни на оценявания имот имаме, толкова по-комплицирани стават определящите фактори. Вече търсим не само приликите, но и анализираме тежестта на разликите. Което изисква прецизност и поглед върху голямата картина, присъщи само на човешката експертиза.

Очаквам промяната да бъде по-скоро в начина, по който работим, и изискванията за по-висока производителност чрез използване на различни дигитални средства. Затова технологиите са ни така нужни. Използвайки огромния им потенциал, оценителите ще могат да излязат от конвенционалния си метод на работа и да разширяват уменията си. Разбира се, от предимствата на дигитализацията ще могат да се възползват само добре подготвените оценители.

Какъв е профилът на оценителите, които работят в "Адванс"?

Оценителската ни мрежа се състои от повече от 80 оценители, като профилът им е разнороден. Професията е динамична и привлича все повече млади специалисти, макар че до голяма степен работата на оценителите остава непозната за много хора. Успешните експерти в "Адванс" можем да разделим най-общо на две групи. Едните са млади хора, които са в началото на професионалния си път. Възползват се от обученията и квалификациите, с които разполагат в компанията, и са мотивирани бързо да подобряват резултатите си и да се развиват. Вторият тип са специалисти с повече опит, които сме привлекли от сектора на финансови услуги. Те разполагат с богати познания в оценяването, имат изграден собствен модел на работа, но също така търсят и начини да се усъвършенстват. В нашата професия обучението през целия живот е ключово за успеха на оценителя.

Какви умения се изискват, за да бъдеш успешен оценител?

На първо място, не само тук, но и във всяка професия считам, че са важни мотивацията и стремежът към развитие. В оценителската работа голямо значение имат и други важни качества като аналитично мислене, работа в екип, комуникативност и, разбира се, инициативност. Ако се наложи да оценяваш обект или бизнес в непозната сфера, се изисква добра предварителна подготовка като собствено проучване и анализ. Тук важна е и базата данни, с която компанията разполага. Именно с подобна практика оценителите трупат ценен опит и стават по-уверени. Положителният ефект на пандемията върху нашата компания се изрази и в организирането на редица обучения - както вътрешни, така и с участието на външни лектори и специалисти от пазара на недвижими имоти. Петнадесет от нашите оценители притежават и допълнителна професионална квалификация "Признат европейски оценител - REV".

Рецептата на "Адванс" за успех е: устойчиви инвестиции в развитие на хората, технологиите и иновациите.