ВАС: Разрешителното за строежа в местността Алепу е нищожно

Процедурата за станалата известна като "подпорната стена" постройка най-вероятно ще започне наново с нови проекти

Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че разрешителното за строеж на плажа на Алепу е нищожно.

Курортният комплекс стана печално известен като "подпорната стена" след неубедителните обяснения на основния инвеститор и строител "Главболгарстрой" какво всъщност вижда публиката.

ВАС остави в сила решението на Административен съд - Бургас, който преди това обяви разрешителното за cтpoитeлcтвoтo нa курортния комплекс в зaщитeнaтa мecтнocт също за нищожно. Преди месеци обаче последният официален собственик Стоян Василев коментира пред медиите, че ако съдът потвърди недействителното разрешение за строеж, процедурата ще започне наново с нови проекти. Или комплексът няма да бъде премахнат или спрян.

Какво реши съдът

През февруари 2021 г. Административен съд - Бургас, обяви за нищожно разрешението за строеж на "Алепу вилидж". Инвеститорът обжалва решението на бургаския съд. Решението за строеж е от септември 2018 г. и е издадено от главния архитект на община Созопол в полза на "Алепу вилидж" АД, представлявано от "Черноморска лизингова компания". То предвиждаше два етапа: укрепване на свлачище "Алепу вилидж" и втори "; Втори етап - "курортен комплекс" с обща разгъната площ над 9246 кв.м.

Върховните магистрати приемат изводите на първоинстанционния съд, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС турс" (с променено вече наименование, но за яснота ще се сочи като "ГБС-Турс"), а не на титуляра на разрешението за строеж - "Алепу вилидж".

"Съгласно Закона за устройство на територията разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, а по смисъла на ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон", пишат съдиите.

В случая с разрешение за строеж от февруари 2018 г. на "Алепу вилидж" се разрешава: "укрепване на свлачище", а с разрешение за строеж от септември 2018 г. - отново като първи етап - "укрепване на свлачище " на същото лице и за същия имот. "Разрешението за строеж за укрепване на свлачище е влязъл в сила административен акт, който не е бил оттеглен или отменен от издалия го административен орган. В тази връзка представената декларация от 28.08.2018 г. от представител на "Алепу вилидж", че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде стартиран и реализиран, е без правно значение за съществуването на това разрешение като стабилен, влязъл в сила административен акт. След като този акт е издаден, той поражда своите правни последици, които не могат да бъдат отречени освен чрез отмяната му от органа или съда или чрез оттеглянето му. След като този акт е разрешил укрепване на свлачище, административният орган няма компетентност да издава същия акт, който повтаря същото разпореждане по отношение на същия имот и лице, макар и описан като първи етап от разрешеното строителство по разрешение за строеж", пише в решението на съда.

По проекта има и още юридически спорове. Прокуратурата атакува и решението на РИОСВ - Бургас, да не се изготвя оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) Това се случи след сигнал от бившия общински съветник в Бургас и настоящ депутат от "Демократична България" Димитър Найденов. Някои от обектите попадат в зони от "Натура 2000" и защитена зона "Комплекс Ропотамо" и "Ропотамо".

Кой ще припознае проекта

Теренът е собственост на дружеството "Алепу вилидж", което се сдобива с него след доста съмнителни сделки с община Созопол още преди 2009 г. Според разследване на "Бивол" отпреди няколко години през 2005 г. общината го апортира в дружеството "Алепу вилидж" срещу 34% от капитала, като "изоставени ниви" - 29 декара за 1.22 млн. лв. (40 лв. на квадрат). Две години по-късно се добавя още земя срещу платени от дружеството на общината 1.3 млн. лв. В края на 2008 г. по предложение на кмета Панайот Рейзи се решава да се продаде общинският дял на офшорката "Новастар холдинг".

"Алепу вилидж" е и получател на разрешителното, но "ГБС турс" става суперфициар, т.е. получава правото да строи в чуждия имот.

През дружеството си "ГБС турс", строителната компания държи и комплекса в близост - "Свети Тома". Проектът на първа линия нанесе сериозен имиджов удар върху ГБС, като в края на пролетта на 2021 г. стана ясно, че тя е продала разрешението за строеж на Стоян Василев - общински съветник от Приморско.

Продажбата предизвика сериозните въпроси доколко е реална или по-скоро става въпрос за фиктивна сделка с цел чистене на имидж.

Още от Капитал