Обществените нагласи за имотите: Цените ще се вдигат, търсят се къщи

Една четвърт от всички се стремят към първи имот, също толкова смятат, че трябва да се купува сега и веднага. Най-масови са желанията за селска къща и за още един апартамент за инвестиция

Хората са раздвоени в прогнозите си за цените на имотите. Близо половината (48%) са песимисти, т.е. смятат, че в идните година-две жилищата ще продължат да поскъпват стремглаво. Дори сред оптимистите преобладава мнението, че максимумът, който може да се очаква, е ръстът в цените да забави темп (21%). Малък е делът на онези, които очакват да започнат да падат (18%), а още по-малък на тези, които вярват, че ще се задържат на сегашните нива (6%).

Данните са от онлайн проучване на "Nielsen Admosphere България" по въпроси на "Капитал", представително за населението (15+ години), което е онлайн. Проучването е проведено между 27 септември и 8 октомври 2021 г. при извадка от 517 респонденти от Българския национален панел.Очакванията за продължаващ ръст се подхранват най-вече от икономическата ситуация. Инфлацията се засилва. По света и у нас всичко поскъпва, в това число строителните материали, горивата и енергията. Защо имотите да са изключение, казват анкетираните. Друга група основания е свързана с голямото търсене. Хората искат да запазят парите си от инфлацията, мигрират към градовете, търсят имоти, там има ново строителство. В банките има много пари, лихвите по големите депозити са отрицателни, предстои да приемем еврото, догонваме европейските нива на цените, казват трети. В държавата цари несигурност. Мнозина заявяват, че сме свидетели на спекула и имотен балон. Има и други, които нямат обяснение за поскъпването на имотите, но го виждат на практика.

Балонът рано или късно ще гръмне, казват вярващите, че ръстът ще се забави, ще спре или цените ще тръгнат надолу. Имотите сега са надценени. Струват нереално много в сравнение със заплатите и покупателната способност в България. Предлагането става все по-голямо и надхвърля търсенето. Пазарът е наситен и много от имотите стоят празни. Отделно се очаква и търсенето да намалее: Хората няма да могат да си позволят толкова скъпа собственост. Инфлацията ще изяжда доходите им, кризата застрашава работата им. Очаква се банките да започнат да ограничават кредитната си политика и лихвите по ипотечните кредити да се покачват. Друго съображение е, че след твърде бърз ръст обикновено следва движение в обратна посока.

По-склонни на категорични прогнози и в двата полюса са жените, младите хора (между 15 и 34 години) и тези с основно образование, показват данните. Разликата е, че стремглав ръст очакват повече хората от София и средните по големина градове, а спад - тези в селата. Мъжете, хората над 45 години, тези с висше образование, в големите градове преобладават сред очакващите темпът на растеж да се забави.

Да изчакаме с покупките

Бързайте да купувате, цените растат. С такава нагласа са около една четвърт от всички анкетирани (24.5%). Сред тях преобладават мъже, хора над 55 години, от големите градове и София. Най-чужда е тази идея в групите между 35 и 44 години, с основно образование, хора от малките градчета.

Основната част - над половината (55%) от анкетираните, са на мнение, че при сегашната динамична ситуация е по-добре да се изчака с покупката на имот, докато цените се успокоят. Хората на това мнение са разпределени почти поравно по всички категории.

За 31.5% стратегията е междувременно да инвестират в ремонти и подобрения на имотите, които вече имат, и на сградите, в които се намират, вероятно за да повишат стойността им. При хората с ремонтна нагласа също преобладават мъжете, тези на възраст между 15 и 44 години. Малко по-голям е делът на хората от малките градове.

Повечето вече имат собствено жилище, някои и повече от едно

Преобладаващо консервативната нагласа може да бъде разбрана на фона на картината на имотното състояние на анкетираните. Почти половината от тях (48%) имат собствено жилище. Сред хората, обявили, че жилището е само тяхно, преобладават мъжете, хората в по-зряла възраст - над 35 години, тези с висше образование, от малките и големите градове. Като съсобственици са се заявили повече жени, хора над 45 години, такива със средно образование, от София и от малките градове.

С повече от едно жилище разполагат 8.5% от анкетираните. Те са повече мъже, повече висшисти, от големите градове. При пасивните собственици преобладава възрастовата група над 55 години. А сред активните - които отдават жилището си под наем, хората между 44 и 54 години.

Под наем са казали, че живеят само 15% от анкетираните. С най-голям дял се отличава възрастовата група 35 - 44 години, следвана от хората между 15 и 34 години. Лек превес има на хората с основно образование, а и на тези от София.

Други 28% живеят в чуждо жилище, за което не плащат - при родители, близки или познати. Обяснимо изпъкват младите хора - между 15 и 34. При далите този отговор има натрупване и на хора от селата.

Селска къща или още един апартамент

Търсещите първи свой имот са около една четвърт от всички (24.3%). За собствено жилище, независимо дали могат да си го позволят или не, мислят повече жени, хора до 44 години, с основно и средно образование и от селата, и от София.

Около една пета от всички (21.8%) биха искали по-добър имот за живеене от този, който имат. В тази категория повечето са мъже, хората от 35 години нататък, с висше образование, от София.

Най-голям (34.8%) е делът на хората, които биха инвестирали в селска къща. Желанието е равномерно сред почти всички групи анкетирани. С малко по-голям дял са хората между 45 и 54 години, при които вероятно става дума за втори имот. Логично, голям е делът и на далите този отговор от жителите на селата, както и сред хората с ниско образование. При тях по скоро се отнася за първи.

Почти 18% биха купили ваканционен имот. С такава нагласа са повече мъже от същата възрастова група като желаещите къща - 45 и 54 години, тези с висше образование и от градовете.

Други 14.5% биха купили парцел, за да строят сами на него. Те също са повече мъже, с висше образование, от големите градове, но са по-млади - между 35 и 54 години.

Повече от една четвърт от всички биха купили второ или следващо жилище с инвестиционна цел. Те са с вече познатия профил - повече мъже, хора между 45 и 54 години, с висше образование, от градовете. Инвестиционно настроените купувачи са повече дори от нуждаещите се от първо жилище, както и от търсещите по-добро.

От нежилищните имоти предпочитана за инвестиция е земеделската земя (12%), следвана от помещенията за бизнес (7.8%). Едва 5.2% мислят за имот в чужбина.

Интерес към земеделската земя имат повече мъже, в общия случай над 35 години, с висше образование и от големите градове. Бизнес помещенията са в полезрението на по-младите - между 15 и 44 години, от големите градове. А профилът на мислещите за имот в чужбина е много пъстър - има млади, има на средна възраст - между 45 и 54 години, хора от София, с ниско образование - може би и гимназисти.

Бюджетът за покупка - оттук и оттам

Преобладава мнението, че имот трябва да се купува със собствени средства или спестявания (54.4%). Не е малък делът и на хората, готови да изтеглят ипотечен кредит (40.6%). Приходите от работа в чужбина са трети източник за финансиране. За повече от 14% това е начинът да съберат пари за жилище. Продажбата на един имот, за да се купи друг, не е от предпочитаните варианти (11.5%). Някои хора разчитат на заеми от роднини и познати (8%). Една десета от всички заявяват, че не биха инвестирали в имот. Анкетираните са давали повече от един отговор.

Най-популярните комбинации за набиране на бюджет са собствени средства (спестявания), съчетани с ипотечен кредит (11%). Пари от продажба на жилище и добавяне на спестявания е опция за 3.8%. Спестявания и допълнителни пари от гурбет - за 3.6%.

Собствените средства са единственият приемлив вариант за 27% от анкетираните. Единствено на ипотечен кредит биха разчитали 20.5% (отделен е въпросът дали някоя банка би финансирала на 100% покупка на имот). Парите от гурбет са единствен вариант за 5.9%, продажбата на собствено жилище - за 3.3%, а заем от близки и познати - за 1.6%.

Сред тези, които биха инвестирали спестявания, се открояват мъжете, хората над 45 години, хората с висше образование и тези от София. Към ипотечния кредит също по-голям интерес имат мъже, най вече между 35 и 54 години, със средно и висше образование, от големите градове и София. Сходен е профилът и на разчитащите на заем от близки или на продажба на имот.

В чужбина биха работили, за да изкарат пари, повече жени, повече млади хора - между 15 и 44 години, с основно и средно образование, от селата и малките градове. Въпросът за инвестицията в имот не стои най-вече за жени, пред хора над 55 години, със средно и основно образование, от селата и малките градове.

Предпочитанията клонят към новото строителство

Новото строителство определено е предпочитано. В ново жилище биха инвестирали 63% от всички, докато на старо строителство биха заложили 34%. Малък дял нямат мнение.

Новото си е ново. То е по-модерно, чисто и свежо, освен това е по-надеждно и здраво. Изглежда по-добре. В него са използвани съвременни технологии и материали. Няма нужда от ремонт и допълнителни разходи и човек може да се нанесе веднага. По-лесно се поддържа и обзавежда. Винаги може да се продаде. По-лесно ще намери наематели. Инвестицията в ново строителство е по-дългосрочна и може да остане за децата. Предпочитам го, защото имам пари. Тези основни доводи посочват почитателите на новото строителство. Сред тях с малко по-голям дял са мъжете, хората между 15 и 34 години, тези с основно образование и от селата.

Аргументите в полза на старото строителство са, че то е по-качествено, стабилно и надеждно - строено е при спазване на строителните процеси, строги регулации и надзор. Обикновено е на по-добри локации. Сградите не са толкова мащабни. Стаите и терасите са големи, общите части - по-малки, квадратурата е реална. Спестяват се проблеми при улягането на сградата и сушенето на строителната влага. Предполага повече индивидуалност. По-достъпно е като цена, а и съотношението й с качеството е по-добро.

Сред феновете на старото строителство по-голям дял имат жените, хората на възраст между 35 и 44 и над 55 години, тези с висше образование, от градовете.

Раздвоение за покупките на зелено

Сред хората, които биха инвестирали в ново строителство, 48% са против покупките на зелено, а други 37.5% - за. Прави впечатление, че категоричните мнения - твърдо "за" или твърдо "против", са по-малко от колебливите предпочитания към една от двете посоки.

Жилището на зелено е по-евтино. Това е основният плюс за почти половината от склонните да инвестират в апартамент в строеж. Сред тях има повече хора над 35 години, със средно и висше образование, от големите градове и София. На второ място (42%) идва аргументът, че като се купи на зелено, може да се проследи процесът на строителството. Това е от съществено значение повече за хората между 35 и 44 години от малките градове. Покупката на зелено е "застраховка" срещу покачването на цените за 28.9%. От ръста им се притесняват най-вече мъже, хора над 55 години, от големите градове. Същият пол и възрастова група изпъкват и сред онези (23%), които биха купили на зелено, основно за да продадат по-скъпо, когато жилището стане готово. Има и хора (13%), които са посочили, че нямат избор - там, където искат, предлагането е само на апартаменти в строеж.

Страховете и недоверието са двата препъникамъка пред покупките на зелено. Основната част (68%) от тези, които не биха инвестирали в строеж, се притесняват, че той няма да успее да бъде завършен. С малко по-голям дял сред тях са хората над 45 години и тези със средно образование. Втората причина за отказ е липсата на доверие в строителите и инвеститорите. Сред далите този отговор (49%) преобладават хора между 35 и 44, такива над 55 години и висшисти. Около една пета (21%) просто не искат да чакат. Нетърпеливи са младежите (15 - 34 години), хората с основно образование, има и от селата, и от София.

Още от Капитал