NV tower – сграда и парк в едно

NV tower – сграда и парк в едно
NV tower – сграда и парк в едно
Бюлетин: Имоти Имоти

Месечен бюлетин на "Капитал" с мнения, данни и анализи относно как се развива пазарът на недвижими имоти в България и по света.

NV Tower е мащабен иновативен проект за многофункционална сграда, разположена в югоизточната част на София. Сградата включва офиси, жилища, търговски обекти - ресторант, кафене, медицински център, аптека, банков офис, уелнес и спортен център, конферентен блок, подземни паркинги.

Проектът следва най-актуалните градоустройствени и архитектурни тенденции: многофункционалност, обширни публични пространства в различни зони на сградата, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден архитектурен силует, съобразяващ се с контекста на средата, отваряне на сградата на ниво терен към града, достъпност от всички страни за хора с увреждания.

Вдъхновението в архитектурата е търсено в структурата на естествените кристали и динамиката на планинските върхове. Кристалите реферират към една от основните дейности на инвеститора - минното дело, а върховете на кулите сa търсената връзка с планината Витоша. Фасадата на NV Tower е една от уникалните черти на проекта и създава неповторимия облик на сградата.

NV Tower разполага с голям набор от сградни системи, подлежащи на контрол и мониторинг от система за сградна автоматизация. За климатизиране на сградата са предвидени VRV системи за всяка зона, които дават възможност за едновременно отопление и охлаждане в различни части от офиса. VRV системите имат възможност да използват отпадналата топлинна енергия от едни зони в офиса и да я използват за затоплянето на други.

За вентилация и осигуряване на пресен въздух са предвидени автономно за всеки етаж вентилационни камери с ротационни рекуператори за намаляване на енергийните разходи и висока степен на пречистване на въздуха чрез монтирани фини филтри клас F7. Допълнително за подобряване здравословната среда се прилагат технологии за стерилизация на въздуха чрез UVC лампи Ozone Free, монтирани във вентилационните системи, както и безконтактни технологии в обществените зони. Система от 14 асансьора с destination control функция, разпределени в няколко групи, обезпечава вертикална комуникация в сградата. Система за контрол на достъп допълва удобствата за офис наемателите.

С богатото естествено озеленяване по фасадите NV tower е първият пример за сграда - вертикален парк в България. На своите 21 етажа сградата приютява повече от 200 дървета, вечно зелени и широколистни, и над 1 000 други растения, които правят зеления облик на сградата целогодишен и същевременно променящ се през различните сезони. Този дизайн спомага за развитието на модерната градска среда като част от активния ритъм на големия град.

Сградата разполага с удобства за велосипедисти и паркоместа със зарядни станции за електромобили. Част от зелената концепция е и системата за събиране на 100% от дъждовната вода и повторното й използване за напояване на зелените площи.

Вложените високотехнологични съоръжения и енергоефективни системни решения, както и използваните екологични материали допринасят за устойчивото развитие на проекта, показателно за което е сертифицирането по LEED Gold.