Седем организации с идеи как да се строи повече и по-качествено

Координационният им съвет поиска по-малка административна тежест за сектора, дигитализация и диалог при промени в законодателството

Строителният сектор сега генерира 9% от БВП на страната. Това са някои от резултатите на досегашното законодателство.
Строителният сектор сега генерира 9% от БВП на страната. Това са някои от резултатите на досегашното законодателство.
Строителният сектор сега генерира 9% от БВП на страната. Това са някои от резултатите на досегашното законодателство.    ©  Георги Кожухаров
Строителният сектор сега генерира 9% от БВП на страната. Това са някои от резултатите на досегашното законодателство.    ©  Георги Кожухаров

Седем браншови организации от архитектурата и строителството представиха общите си идеи за реформа в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. На пресконференция в сряда те поискаха намаляване на административната тежест в сектора, дигитализация и решаване на въпросите в диалог с администрацията и гражданите, за да може да се строи "повече и по-качествено". Координационният съвет на организациите, създаден през есента на 2020 г., излезе с единна позиция по седем приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и по конкретни политики и мерки за постигането им.

Ново правителство - нов шанс

"Браншът е единодушен, че е дошло време за радикална промяна на законодателството в сектора, която да намали административната тежест, да ограничи корупционните практики и да облекчи инвестиционния процес. Надяваме се, че политиката на промяна, заявена от новото правителство, ще припознае предложенията ни като възможност за качествена реформа в строително-инвестиционния сектор. Важно е държавните институции и бранша да работят заедно за постигането на качествена градска среда", каза председателят на Координационния съвет проф. арх. Борислав Борисов.

Координационният съвет включва Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюза на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

Организациите смятат, че са необходими интеграция и редакция на нормативната база в сектора (Приоритет 1), която напоследък е често променяна и разнопосочна. Те вече са разработили предварителен проект на кодекс, който да обединява ключовите регламенти в отрасъла - от законите за устройство на територията, за регионалното развитие, за устройството и застрояването на столичната община, за черноморското крайбрежие и от различните наредби. Ще предложат проекта за професионално и гражданско обсъждане, след което да го внесат за разглеждане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Приемането на нов закон/кодекс за устройство на територията е залегнало и в коалиционното споразумение по темата за регионално развитие.

Проектиране на две фази

Акцентът в предложенията е да се намалят административната тежест и сложните процедури за строителството, а и публичната администрация да се освободи от несвойствени за нея функции (Приоритет 2). По-конкретно се предлага да бъдат оптимизирани процедурите по изменения, съгласуване и одобряване на общи и подробни устройствени планове, както и издаването на разрешения за строеж. Идеята е проектирането да става на две фази - първо да се внася "инвестиционен проект за одобряване" с намален обем и съдържание, и на негова база администрацията да издава разрешение за строеж. Чак след това вече да се изготвя "инвестиционен проект за изпълнение на строителството", който да подлежи само на регистрационен режим. Отговорен за него да е главният проектант на обекта.

От бранша предлагат също районите на планиране да се сведат до четири, вместо досегашните шест. Общият устройствен план да е само един вид, при четири в момента. Да бъдат въведени пет степени (вместо три) за височина на застрояване - много ниско, ниско, средно, високо и много високо - всяка със съответните градоустройствени изисквания.

Е-одобрение на проекти

В сектора смятат, че ако администрацията бъде разтоварена от несвойствените за нея функции, това ще ограничи корупционните практики и предпоставките за тях (Приоритет 3).

Друго решение в тази посока е дигитализацията на услугите в сектора (Приоритет 6). Идеята е подаването и съгласуването на инвестиционните проекти, както и издаването на разрешенията да строеж да става дигитално - чрез публична национална електронна платформа. За целта се разговаря за създаване на работна група с участие на експерти от Министерството на електронното управление, МРРБ, вицепремиера по ефективно управление и професионалните организации в сектора.

Законодателни промени - само с "да" от бранша

От бранша настояват при приемането на важните нормативни документи водещо да е експертното начало. Те да се изработват публично и прозрачно - в диалог между гражданите, професионалните организации и администрацията (Приоритет 5). Задължително да се прави оценка на въздействието и да има одобрението на бранша.

Най-актуалният повод за тези реакции (както и за обединението на организациите в края на 2020 г.) са последните изменения в Закона за устройство на територията. Тогава бяха приети текстове за уличната регулация, за чието обсъждане по оценка на сектора не е имало достатъчно време и те са довели до блокиране на инвестиционния процес за определен период от време. След това бяха отменени от Конституционния съд.

Публичната сфера: Бюджетно обезпечение и норми поFIDIC

Друго предложение на бранша е устройственото планиране да бъде обвързано с реалните възможности за публично финансиране. За реализация на публичните проекти в общите и подробни устройствени планове да се предвиждат срокове и средства за реализация. (Приоритет 4). Пример защо това е важно е решението на Конституционния съд, който отмени поредното удължаване на сроковете за отреждането за озеленяване, а отчуждаването на тези площи все още не се е случило, основно заради липса на бюджет за целта.

Предлага се като приоритет да се заложи синхронизирането на инвестиционната активност с добрите европейски практики (Приоритет 7). Подкрепа среща приемане в страната на нормите по FIDIC (Международната организация по стандартизация за консултантски инженеринг и строителство). Тяхното залагане в Закона за обществените поръчки беше посочено като приоритет и по време на преговорите за коалицията.

Има и идеи за оптимизиране на контрола върху архитектурата и строителството и за "свиване на твърде широките правомощия" на Дирекцията за национален строителен контрол. Очаква се, че всичко това да създаде благоприятни условия за развитието на бизнеса и за привличане на инвестиции.

Председателят на УС на КСБ Илиян Терзиев обясни също, че за да работи в страната дори и най-добрата проектантска организация от чужбина трябва да се обърне към българските компании, защото няма как да осъществява дейност без техния лиценз. Поводът, изглежда, беше, че неотдавна във Фейсбук профила си транспортният министър Николай Събев написа: "След като българските експерти казват, че проектирането е толкова труден и бавен процес, ще направя така, че мощни, бързи и ефективни международни компании с добра репутация да участват в нашите търгове за проектиране и строителство на железните пътища, а защо не и на тунели и мостове."

За и против инженеринга

Известни различия в Координационния съвет, изглежда, има по въпроса за или против т.нар. инженеринг - осъществяването на проектирането и строителството от една и съща компанията. Преобладаващото мнение, изразено и от председателя на КАБ арх. Владимир Милков, е, че инженерингът е практика и в ЕС. Но той е приложим при проекти като тунели, атомни централи, типови сгради, помпени станции. За останалите големи публични сгради и инвестиции архитектурните проекти са задължителни. КИИП, изглежда, е по-радикално против прилагането на инженеринга: моделът трябва да се използва по изключение за проекти от типа на Дунав мост или свързани с бедствия и аварии. Това каза зам.-председателят й инж. Огнян Атанасов, като уточни, че тези специфики в позицията си ще защитават индивидуално.

Строителният сектор генерира 9% от БВП на страната, което е около 12 млрд. лева годишно. Всеки 15 човек в България се издържа от строителство, коментира председателят на НАСП инж. Георги Шопов. Затова и очакванията са държавата да създава условия да се строи в по-голямо количество и по-качествено. Затова и целта на координационния съвет е в обществена дискусия и с разговор да направи административната база проста и работеща.

Обществена дискусия със сигурност е необходима и по други важни за обществото въпроси - като например, прекомерните обеми на застояване, които допуска Общият устройствен план на София, таксите за строителни разрешения, които сега по общо мнение са изключително ниски, липсата на обществени паркинги, недостатъчното зелени пространства и пр.

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • bj_int
  • + 1

  А ще се предвиди ли защита на купувачите на зелено като в белите държави срещу некоректни строители? Ето сега има един Николай Ламбуров, който заряза блок с около 120 апартамента, взе около 2 млн. от българи и чужденци (хубава реклама ни направи) и ...ни вест, ни кост..А иначе не спира да дава интервюта как ще строи нови и нови проекти, у нас и в чужбина. И е член на всички авторитетенни строителни камари, като още не са го изгонили дори....

  Нередност?
 • 2
  cgf16532284 avatar :-|
  cgf16532284

  До коментар [#1] от "bj_int":
  Дето се казва докато има балъци ще има и тарикати! Тая схема съществува още от Анжел градът на мечтите, т.е почти 30 години

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал