Как Георги Гергов разпродаде Стария град на Пловдив

Дружеството "Пълдин туринвест" в последните години ударно се разделя с имоти в сърцето на града, повечето от които апортирани от общината

Галерия "Димитър Георгиев" в бившия Обреден дом, който собственикът на "Роза Импекс" придобива през 2019 г.
Галерия "Димитър Георгиев" в бившия Обреден дом, който собственикът на "Роза Импекс" придобива през 2019 г.
Галерия "Димитър Георгиев" в бившия Обреден дом, който собственикът на "Роза Импекс" придобива през 2019 г.
Галерия "Димитър Георгиев" в бившия Обреден дом, който собственикът на "Роза Импекс" придобива през 2019 г.

Калдъръмените улици в Стария град на Пловдив, заключени между Небет тепе, Таксим тепе и Джамбаз тепе, са един от символите на града и притегателна сила за туристи.

В този национален резерват има всякакви имоти, частни, общински и държавни. Но ако докато се разхождате, се спрете пред някоя от старите къщи и се зачудите чия е, можехте с голяма степен на сигурност да заложите на Георги Гергов. Местният бизнесмен и политик през дружеството "Пълдин туринвест" дълги години играе ключова роля в собствеността и управлението на куп имоти там.

И както се оказва, в разпродаването им.

Проверка на имуществото на "Пълдин туринвест" показва, че то напоследък скоростно се разделя с немалка част от имотите в Стария град. Повече от половината от апортираните преди повече от 15 години в публично-частното дружество от Община Пловдив имоти в старинната градска част вече не са сред активите му - за някои от тях са сключени сделки, а други просто са прехвърлени в други дружества под управлението на Гергов.

Сделки зад завесата

Интересът към това какви имоти остават владение на дружеството дойде, след като в началото на януари тази година един парцел с къща в самото подножие на Амфитеатъра бе обявен за продажба за сумата 459 хил. евро.Къщата е реконструирана през 2010 г., но така и никога не се превръща в културното средище, за което бе планирана. Въпреки че носи грандиозното име "Дом на художниците", славата ѝ почива единствено на неслучили се планове.

Имотът е внесен като непарична вноска в "Пълдин туринвест" - акционер в "Международен панаир Пловдив" АД (с действителен собственик Гергов). Оттам през 2017 г. сградата заедно със земята под нея е прехвърлена на "Гама Медия" (с едноличен собственик Ана Барбудева) - дружеството, от което Гергов през 2008 г. купува телевизия "Евроком" за 2.4 млн. лв. Като основание за сделката с имота се сочи "погасяването на парично задължение" - вероятно за остатъчна част от сумата, която Гергов трябва да заплати за телевизията.

"Гама Медия" притежава и друг някогашен актив на "Пълдин туринвест" - имот, находящ се на ул. "Душо Хаджидеков" 4, с приблизителна площ о1300 кв.м, който е прехвърлен още при сделката за телевизията за сумата 1.45 млн. лв.

Дарение на църквата

Най-видимата раздяла с имот беше през 2019 г., когато дружеството подарява на църквата друга знакова къща - Церетелевата (още позната като Гръцкото училище). Гергов придобива собствеността върху третия и четвъртия етаж от нея след приватизационна сделка за "Стария Пловдив" АД и през 2006 г. ги внася в смесеното дружество.

След като дълги години сградата над тунела остава в паметта на минаващите оттам с недовършената си фасада, през 2017 г. със съдебно решение за собственици са определени пет реституирани физически лица, както и дружеството "Стария Пловдив".

Частта на бизнесмена е дарена на митрополитската църква "Св. Марина" заедно с дворно място до къщата, а с останалите пет лица Пловдивската митрополия сключва договор за покупко-продажба. След сделката дарителят Георги Гергов казва пред "Капитал Градове", че има намерение да финансира строителството на църква на свободната площ на върха до сградата.

Към момента в общинската администрация на района има постъпилo единствено искане за промяна на предназначението и преустройство на сградата на бившето Гръцко училище в жилищна сграда, както и издадено разрешение за строеж на параклис на свободната площ. Но и двата обекта не са въведени в експлоатация.

Луксозна имотна агенция "Гергов"

В края на 2019 г. "Пълдин туринвест" се разделя с още два имота в Стария град - Обредния дом и римската таверна под него на ул. "Съборна" 23, както и двуетажна жилищна сграда на ул. "Кирил Нектариев" 18а.

Първата сделка се сключва с "Димитър Георгиев Пловдив" ЕООД - фирмата с капитал 100 лв. е създадена ден преди продажбата, а обявената стойност е 49 хил. лв. Димитър Георгиев, който придобива поземлен имот 450 кв.м с две сгради в него, е собственик на козметичния производител "Роза Импекс". Днес в сградата в Стария град се намира галерия "Димитър Георгиев", в която се помещава едноименната колекция. В красивата къща на ръба на Капана от лятото на тази година се помещава и "Съборна 23" - съвместен ресторант на собствениците на "Паваж" и Qbar. Обявената в нотариалния акт стойност на сделката надхвърля 409 хил. лв.

Вторият поземлен имот от 105 кв.м и прилежащата към него сграда, предназначена за културна и обществена дейност, отива в активите на "Сюжет" ООД, в което управители и съдружници са Паулина и Георги Търновалийски - бивш народен представител от БСП, близък до Гергов. Обявеният материален интерес възлиза на малко под 87 хил. лв.

С поземлените имоти на ул. "Рилски метох" 5 и на ул. "Д-р Стоян Чомаков" 12 "Пълдин туринвест" се разделя през февруари 2020 г. Сделките са сключени с разлика помежду им от едва 4 дни. Купувачи са "Димекслифт България", притежавано от Костадин Димитров (съсобственик на "Димекслифт груп", занимаващо се с търговия с електро- и мотокари), и "Фербиндунг груп" ЕООД на Николай Драгинов - собственик на ресторант "Рахат тепе" и на други имоти в Стария град. Обявеният интерес и тук е нереално нисък: Димитров придобива 839 кв.м терен в старинна градска част срещу заявената сума 60 хил. лв., което прави едва 71 лв./кв.м, докато Драгинов се сдобива с 457 кв.м в Стария град на стойност малко над 850 лв./кв.м.

Ресторантските комплекси "Пълдин" и "Ритора" (които самият Гергов апортира) още през 2018 г. са извадени от "Пълдин туринвест" и са прехвърлени чрез последователност от сделки в имуществото на "Иаг Инвест" - дружество, чиито собственици са Цветомир и Величка Гергови (син и съпруга на Георги Гергов). През 2021 г. комплекс "Пълдин" се продава от въпросното "Иаг Инвест" на специално създадената фирма "Руми-1207", видимо кръстена на персийския поет и мистик, като числата обозначават годината на раждането му. Нейният адрес на управление е в централата на ДПС, а неин едноличен собственик е фондация "Хермес", оглавявана от председателя на партията Ахмед Доган. Тук материалният интерес при вписването на сделката е доста по-сериозен: близо 780 хил. лв. "Планирана е инвестиция за реновация в обекта и използването му за културни събития и може би за ресторант." Това казва след сделката за "Капитал" Биршен Ибрямова - член на съвета на директорите на "Руми-1207" и част от управата на "Хермес". Към момента "Пълдин" не работи - нито като ресторант, нито като нещо друго.

Последната сделка според справката в Имотния регистър е от юли 2021 г. за имот ведно с построената в него сграда на ул. "Перник" 6 (още позната като ул. "Крикор Азарян"). Купувач е "Виа Профит" с едноличен собственик Борис Калибацев, който е собственик и на приватизираната консервна фабрика в Пловдив, днес произвеждаща продукти с марката "Филикон". Фирмата отново е учредена няколко месеца по-рано. Сделката, с която Калибацев придобива поземлен имот 250 кв.м и жилищна сграда 125 кв.м, е с обявен материален интерес едва 45.7 хил. лв., или около 20 хил. евро - сума, с която на днешния имотен пазар човек трудно може да се сдобие и с гараж.

Как общинските имоти попаднаха при Гергов

В тази разпродажба няма нищо незаконно. Основният проблем с нея е фактът, че тези имоти са публична собственост, апортирана вътре от общината. Това става при кмета д-р Иван Чомаков, когато Пловдив сключва още много разрушителни за бъдещето ѝ сделки, като например приватизацията на градския си транспорт.

"Пълдин туринвест" е създадено с решение на Общински съвет - Пловдив, от 2006 г. с благовидния предлог "стопанисване и управление на недвижими имоти в Стария град, както и развиване на туристическа дейност". Предложението за неговото учредяване идва от групите на общинските съветници на ОДС, "Коалиция за Пловдив", ВМРО и ДПС.

Редица имоти се преобразуват от публична в частна общинска собственост и се внасят като апорти. Оценката на непаричните вноски на общината е около 23.5 млн. лв. за 14 имота в Стария град и две огромни дворни места (до Панаира и зад хотел "Санкт Петербург").

По това време общината разполага със 75% от капитала, а останалите 25% са разделени между 3 частни акционерни дружества (всички под контрола на Гергов) - "Стария Пловдив", ЦУМ и "Слънчев ден". Но не за дълго.

След неколкократно апортиране на имоти и увеличаване на капитала Гергов стопява разликата между притежаваните от него (или негови фирми) акции и тези, които общината държи. За целта не е нужно предварително съгласие от общинския съвет, а само решение на управителните органи на дружеството, в които още от началото трима от петимата членове са предложени от бизнесмена, тогава близък до президента Георги Първанов.

На общото събрание през април 2007 г., на което Гергов придобива мажоритарния дял от дружеството, двамата избраници на местната власт за членове на управителния орган действат разнопосочно. Докато Красимир Обретенов (бивш председател на ОС - Пловдив) се въздържа от гласуване, Степан Манук Ерамян (създател на в. "Марица") подкрепя промяната, без това обаче да е официално съгласувано с местната власт.

Така след поредица от маневри от страна на бизнесмена Община Пловдив губи контролния пакет акции и изпада в позиция, от която дори днес, 15-години по-късно, не може да излезе. Промененото съотношение в капитала е 25% на 75% в полза на Гергов, който през това дружество контролира както собствените си обекти, така и тези на общината и Панаира.

Едно солидно дружество

В момента представител на Община Пловдив в общото събрание на акционерите е Ясен Михайлов от ГЕРБ. Пред "Капитал" той коментира, че "общината не е уведомявана за сключваните от дружеството сделки, нито е търсено нейното съгласие, което така или иначе не би имало значение". "Капитал" опита да се свърже и с някои от купувачите, за да разбере как са ставали самите сделки - дали те са търсили дружеството, или имотът им е бил предложен, но без успех.

Потърсен за коментар, Георги Гергов също отказа да говори по темата. Той сподели, че инвестиционното дружество няма кредити и задължения и освен продажбите регистрира и редица покупки. Подобна информация обаче не се открива при справка в регистъра.

А ситуацията в "Пълдин туринвест" е важна и защото съвсем скоро е възможно друга община да стане съакционер във въпросното дружество. Миналата година Варна апортира в него акциите си от Пловдивския панаир (29% от капитала на панаира). Решението беше обжалвано от областния управител и се намира в съда в момента.

Предложението на кмета Иван Портних тогава бе подкрепено от общинските съветници, които пред "Капитал" обясниха, че виждат възможност общината им да стане част от "дружество, което притежава повече активи и е в по-добро състояние". Сериозна част от тези активи, оказва се, вече не са в него.

"Пълдин туринвест" в числа

За 2020 г. дружеството отчита 1.2 млн. лв. печалба. Но докато през 2011 г. дългосрочните материални активи на дружеството се оценяват на над 56 млн. лв., през 2020 г. те са на скромната стойност 9.9 млн. лв. (а след сделките към днешна дата явно са по-малко).

И други имоти също

Продаването на имоти обхваща не само къщите в старинната градска част, но и други дълготрайни материални активи на дружеството. През 2017 г. "Пълдин туринвест" се разделя със знаков терен 17.8 дка в непосредствена близост до гребния канал, част от парк "Отдих и култура". Имотът първоначално е апортиран в "Пълдин туринвест" с решение на общинския съвет от 8 февруари 2007 г., с което е изменен и видът собственост - от публична в частна общинска.

Купувач по сделката е "Пирин рент" с едноличен собственик Максим Митков - собственик и управител на "Макском" (един от най-големите производители на велосипеди в Източна Европа). Теренът е с платежна цена според нотариалния акт над 1.5 млн. лв. (без ДДС).

Потърсен от "Капитал", Митков отказа да коментира сделката и бъдещето на терена. Това не е първият негов имот в района. В непосредствена близост зад хотел "Лендмарк", също на около 17 дка, се простира семеен частен имот.
5 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  ss avatar :-P
  SS

  Не е луд свинаря дет яде зелника ...

  Нередност?
 • 2
  baza avatar :-|
  Божидар Здравков
  • + 4

  Учредяването на съвместното дружество между Община Пловдив и "Пълдин тур инвест" се гласува на няколко сесии. Между двама (председателя на ОС Дочков и аз) и пет общински съветници гласувахме винаги против. После имаше много проверки и дела. Последно преди две години Специализираната прокуратура, същата която ще закриват, пак ни разпитва. "Следствието е приключило, забравете" имаше италиански филм за мафията и правосъдието в Италия.

  Нередност?
 • 5
  lix16450470481102727 avatar :-|
  Rangel Tabov
  • + 2

  Гергов е еталонът за корумпираната приватизация в сърцето на "прехода", поне за Пловдив. Поздравления за статията, радвам се че все още има кадърна разследваща журналистика в България.

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал