НАСП: Приветстваме всяка стъпка, водеща до яснота и логичност в строителния процес

Указателно писмо на МРРБ ще преустанови порочна практика в общините

НАСП: Приветстваме всяка стъпка, водеща до яснота и логичност в строителния процес
НАСП: Приветстваме всяка стъпка, водеща до яснота и логичност в строителния процес
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) оценява като положителна стъпка издаването на Указателно писмо на Министерството на регионалната развитие и благоустройството с изх. № 91-00-24/ 04.04.2022 г. за прилагането на чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Асоциацията благодари за това на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, на заместник-министъра Стефан Аспарухов, както и на целия екип на министерството.

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) оценява като положителна стъпка издаването на Указателно писмо на Министерството на регионалната развитие и благоустройството с изх. № 91-00-24/ 04.04.2022 г. за прилагането на чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Асоциацията благодари за това на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, на заместник-министъра Стефан Аспарухов, както и на целия екип на министерството.

Какво се променя

Според разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) оценката на съответствието на проекта е задължителна за всички строежи от първа до трета категория и също така е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл. 142, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). Строителният надзор (органът по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност и хигиена и опазване на здравето на хората, уточняват от Националната асоциация на строителните предприемачи.

С писмото се указва на общинските администрации да спазват разпоредбите на този член, според който администрацията проверява единствено съответствието на проектите с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на застрояването и устройствените показатели. Тази проверка не следва да включва повторна оценка на съответствието на проекта, направена от консултантската фирма за строителен надзор, коментират от Националната асоциация на строителните предприемачи.

Какви са ползите

Спазването на тази разпоредба на ЗУТ от страна на общинската администрация ще преустанови порочната практика инвестиционните проекти да бъдат повторно проверявани. Това от своя страна ще намали многократно сроковете за одобряване на проектите. В резултат ще се скъси с месеци процесът по съгласуване/одобряване на инвестиционните проекти и издаване на Разрешение за строеж, убедени са от Националната асоциация на строителните предприемачи.

И още плюсове. Общинските администрации ще могат да освободят ресурс за основното си задължение - планиране, регулиране, благоустрояване и управление на териториите.

Какво се очаква

Националната асоциация на строителните предприемачи се надява със същия държавнически подход да се доведат докрай още инициативи, водещи до яснота, логичност и антикорупционна среда в строителния процес:

  • Преминаване към издаване на електронно разрешение за строеж.
  • Поправка на закона за шума.
  • Въвеждане на института на уличната тегоба.