Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

"Главболгарстрой" подкрепя зеления подход в енергийната инфраструктура

На икономически форум във Вашингтон Пламена Ненкова, зам.-изпълнителен директор в "Главболгарстрой", представи приоритетите на компанията в сферата на чистата енергия

"Главболгарстрой" подкрепя зеления подход в енергийната инфраструктура
"Главболгарстрой" подкрепя зеления подход в енергийната инфраструктура
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

В унисон с амбициозните европейски цели, свързани с въглеродната неутралност, "Главболгарстрой" насочва експертния си опит към проекти, свързани с чистата енергия. Фокусът на компанията в сферата на водорода е в няколко направления - модернизиране на газовата инфраструктура с цел пренос на допълнителни количества H2 при смесване с природен газ и изграждане на специализирана водородна инфраструктура.

"Главболгарстрой" фокусира усилията си и към ангажиране на инженерен, финансов и административен капацитет за реализиране на собствени проекти за производство на зелен водород. Всичко това е важно по няколко причини - част от тях са свързани с плановете на ЕК за по-чиста Европа и приноса на България като част от ЕС. От друга страна, насочването на усилия и опит към проектите, свързани с въглеродната неутралност, още веднъж доказва визионерския подход в подбора на дейности от богатото портфолио на "Главболгарстрой".

В унисон с амбициозните европейски цели, свързани с въглеродната неутралност, "Главболгарстрой" насочва експертния си опит към проекти, свързани с чистата енергия. Фокусът на компанията в сферата на водорода е в няколко направления - модернизиране на газовата инфраструктура с цел пренос на допълнителни количества H2 при смесване с природен газ и изграждане на специализирана водородна инфраструктура.

"Главболгарстрой" фокусира усилията си и към ангажиране на инженерен, финансов и административен капацитет за реализиране на собствени проекти за производство на зелен водород. Всичко това е важно по няколко причини - част от тях са свързани с плановете на ЕК за по-чиста Европа и приноса на България като част от ЕС. От друга страна, насочването на усилия и опит към проектите, свързани с въглеродната неутралност, още веднъж доказва визионерския подход в подбора на дейности от богатото портфолио на "Главболгарстрой".

Високи цели, добри резултати

Целите на ЕК за постигане на въглеродна неутралност към 2050 г. определено са амбициозни, особено за региони като Югоизточна Европа. В плана си Re-Power EU Брюксел на практика удвои целите си до 2030 г. по отношение на водорода, поставяйки изисквания за производство на 10 млн. т "зелен водород", както и за внос на допълнителни 10 млн. т чист водород. Постигането им несъмнено изисква мобилизация на цялата строителна индустрия като основен стълб в изграждането на енергийната инфраструктура не само на територията на Югоизточна Европа, но и в аспект на междуконтиненталната търговия и транспорта на енергия. Ето защо усилията и фокусът на "Главболгарстрой" към водородните проекти са повече от важни както за самата компания, така и за напредъка на България в тази посока като цяло.

Важна част от политиката по въглеродна неутралност са експертните срещи и дискусиите, свързани с постигането на целите. Четвъртото издание на Southeast Europe&East Med, организирано от "Делфи икономически форум", събра участници от цял свят в американската столица Вашингтон. Събитието бе открито от Симеон Цомокос, член на Международния консултативен съвет на "Главболгарстрой", който се включи в дискусията, посветена на бъдещето на европейската енергийна сигурност в Източното Средиземноморие.

Според зам. изпълнителния директор с ресор "Стратегии, комуникации и международни отношения" в "Главболгарстрой" Пламена Ненкова текущото решение на енергийните предизвикателства през Европа в момента е природният газ. "В средносрочен план - това са соларната и вятърната енергия, но в дългосрочен план темата за водорода като източник на енергия стои на дневен ред", заяви тя.

Ненкова участва в панела, свързан със зелената революция в Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа, където представи зелените идеи в строителството и иновативните проекти, по които работи компанията. Темата за неизползвания потенциал на Източното Средиземноморие в производството на чиста енергия и как по-силните регионални партньорства могат да съдействат за преодоляване на климатичните предизвикателства бе фокус на говорителите в енергийния панел на конференцията в столицата на САЩ. В дискусията за зеленото бъдеще бяха обсъдени проблемите с преноса на енергия, където ролята на строителния сектор е ключова.

Ролята на бизнеса

Като изпълнител на множество стратегически проекти в Югоизточна Европа "Главболгарстрой" очерта като свой приоритет работата си по енергийната инфраструктурна свързаност и обезпечаване приложението на бъдещите зелени политики с нейното изграждане. "Като лидер в Югоизточна Европа в областта на изграждането на енергийна инфраструктура вече десетилетия ГБС следи отблизо развитието на енергийните пазари, както и текущия преход към ВЕИ. Строителният сектор може да спомогне за това едно решение бързо да разшири мащаба си и да допринесе за създаването на конкурентен, интегриран и ликвиден пазар на водород и други енергийни източници", заяви Ненкова. И допълни - едно от основните предимства на "Главболгарстрой" като компания несъмнено е дългогодишното партньорство с водещи фирми в доставката на оборудване в енергийния сектор - "Солар Търбайнс" и "Ханиуел", както и оперативният офис на ГБС в Брюксел, чрез който компанията следи отблизо всички теми, свързани конкретно с финансирането на зелени решения.